Vede dům s několika raritami

« Jak jsme začínali (57) »

Před dvaceti roky začal dělat předsedu samosprávy 002 v Čapkově ulici čp. 2032-2034 v Litvínově za situace, jež výkonu této náročné funkce zrovna nepřála. Bydlící v domě byli na předchozího předsedu naštvaní, protože si dovolil navrhnout zvýšení příspěvku do fondu údržby. „Jeho návrh na schůzi neschválili. On reagoval oznámením, že za těchto podmínek dělat předsedu nechce. Funkci složil,“ zavzpomínal nynější předseda JOSEF ŠPIČKA.

Po složení funkce nastala asi tříhodinová debata o tom, koho zvolit za nového předsedu. Funkci nikdo nechtěl dělat. „Vypadalo to, že diskuse bude nekonečná, a tak jsem navrhl zvolit nový výbor – a ten ať už si ze svého středu předsedu vybere,“ osvěžil vzpomínky Josef Špička.

Byla to osudová slova. Dostal důvěru přítomných, ti ho zvolili do výboru, a ten ze svého středu vybral právě jeho.

NELEHKÉ ZAČÁTKY

Byl horníkem a s touto prací, navíc předsednickou, neměl zkušenosti. Začátky to byly pro něj krušné. „V dole Centrum jsem byl technikem, na šachtě jsem pracoval od roku 1956,“ připomněl Josef Špička.

ŠEL OD LESA

První, co v předsednické funkci udělal, bylo to, že se seznámil s kroky svého předchůdce. „Zjistil jsem, že jeho přístup byl správný. Fond údržby neoplýval finančními prostředky a přitom dům potřeboval peníze na opravy,“ popsal situaci Josef Špička.

Uvědomil si, že před ním stojí stejný úkol – i on bude nucen navrhnout zvýšení příspěvku do fondu údržby. Tušil ale, že se může setkat s nevolí nájemníků jako jeho předchůdce. Jak tedy na to? Zapojil svůj fištrón a šel na to od lesa.

ZATEPLENÍ

„Za velké pomoci techniček správy družstva Jaroslavy Oulíkové a Ireny Čapkové se nám podařilo získat dotaci na zateplení domu. Jen co byl zateplen, na schůzi jsem oznámil částku, kterou díky provedeným pracím ušetří každá domácnost za topení ročně, a navrhl jsem zvýšit příspěvek do fondu údržby o pět korun na metr čtvereční obytné plochy bytu. Byl to psychologický tah. Měl úspěch. Navržená částka sice neprošla, navýšení o čtyři koruny ale ano. Za rok jsme si našetřili peníze na výměnu oken,“ popsal svůj postup předseda.

Je hrdý na to, že „jeho“ dům byl v Krušnohoru první, který překročil částku dvaceti korun odevzdávaných na fond údržby.

VÝTAHY

„V současné době máme na účtu přes milion korun. Proto jsem rozjel akci na zajištění rekonstrukce výtahů. S panem Hasmanem, majitelem výtahářské firmy – vítězem výběrového řízení, se již domlouváme na detailech,“ rozpovídal se Josef Špička o nejbližších plánech. Rád by, aby práce skončily do konce tohoto roku, kdy ještě bude platit desetiprocentní DPH.

Je hrdý také na to, že „jeho“ dům má další primát. Byl první, který si nechal vyzdobit fasádu geometrickými vzory. „Tehdy to bylo revoluční řešení, v módě byly různé obloučky a kytičky,“ upozornil předseda. Díky oběma zmíněným techničkám Krušnohoru se to povedlo. „Dali jsme přednost horizontálnímu pásu v přízemí a v posledním poschodí,“ upřesnil. Horní pás je tmavý, aby opticky zmenšoval výšku domu, jenž opticky „přerůstá“ ty ostatní v okolí. „Lidé říkají, že je to nejkrásnější panelový dům v Litvínově,“ podělil se s námi o svoji radost Josef Špička.

Pochlubit se může také opakovanými úspěchy v soutěži Rozkvetlé město (podrobnější informace přineseme v některém z následujících vydání Krušnohoru).

Dobrými dušemi domu – za něž je označuje – jsou Rudolf Cingr, Zdeněk Macál a Zdena Hlavatá. Muži se starají o základní údržbu, žena uklízí a pečuje o zeleň. „Máme mimořádné štěstí, že v tomto domě bydlí ze dvou třetin lidé ze šachet, tedy původní nastěhovavší se. Ti si bydlení váží. Proto tady nemáme pomalované chodby či výtahy, devastace je pro nás neznámým pojmem,“ zhodnotil předseda. Poslední dobou se přece jen vyskytly drobné problémy (posprejované stěny, neplacení nájmu, vytápění bytů), dokázali je ale rychle vyřešit. Byly způsobeny později přistěhovavšími se.

Možná, že k rychlému řešení problémů napomáhá příjemné prostředí schůzovní místnosti. Je zařízena zachovalým starým nábytkem. Díky němu si v ní připadáte jako na zámku. Že by to byla další rarita tohoto domu v rámci celého družstva?

Petr PROKEŠ