Michal Tomko
předseda SA 058, úřední správce SV 114, SV 118 a SV 134 v jedné osobě!

« Jak jsme začínali (45) »

Funkci přijal v roce 1996 po dvouleté práci ve výboru samosprávy. „Šel jsem do toho, protože mi nebyl lhostejný osud našeho domu,“ říká předseda. Do ledna 2000 prováděl drobnou údržbu a zajištění chodu domu při svém zaměstnání, tak jak to dělají ostatní předsedové, po absolvování rekvalifikačního kurzu nastoupil v květnu téhož roku k SBD Krušnohor jako domovník-údržbář pro blok 625 v České ulici v Mostě. Vše bylo v rámci společného projektu snížení nezaměstnanosti, na kterém se podílel úřad práce a stavební bytové družstvo.

Zaměstnání v místě bydliště umožňuje lépe a pružněji reagovat na vzniklé situace a požadavky okolo zajištění komplexní péče o dům. Obyvatelům je umožněno využít i nabídky zprostředkování některých nadstandardních služeb. Namátkou lze vyjmenovat např. zjištění aktuální výše pohledávek, přihlášení osob, doručení formulářů na družstvo, zajištění prací nad běžný rámec údržby – tyto práce a materiál nejsou hrazeny ze společných peněz a objednatel si je musí uhradit. Lidé mají možnost přijít čtyřikrát týdně v době úředních hodin do kanceláře výboru SA se svými požadavky či podněty, funguje také e-mailová schránka a pro odpůrce výpočetní techniky také klasická poštovní schránka, která je umístěna vedle vchodových dveří kanceláře, ve výloze je umístěna také papírová obdoba webových stránek samosprávy, kde jsou aktualizovány jen ty nejdůležitější rubriky oproti stránkám umístěným na internetu.

„I přes tuto širokou škálu služeb se najdou kritici, kterým nebudou nikdy s ničím spokojeni. Pozoruhodné je, že jsou to většinou lidé, kteří by to nikdy dělat nechtěli, ale důležité je, že ví jak by to mělo vypadat. Ostatní předsedové s tím musí jistě souhlasit. Tato práce není jednoduchá a zabere mnoho času a vše nejde hned, jak se někteří mylně domnívají,“ uvedl Michal Tomko.

Není proto divu, že některým předsedům dojde proto trpělivost a svoji funkci raději opustí. Celý výbor ukončí činnost. V domech, kde si nedokážou zvolit nový výbor, je zajišťován provoz pomocí úředního správce. P. Tomko je úředním správcem pro bloky 79, 80 a 83.

V ohlédnutí za úspěšně realizovanou údržbou na bloku 625 lze uvést:

V minulém roce jsme zřídili v č.p. 377 služebnu městské policie, která přispěla ke zklidnění situace v okolí. Za pomoci ředitele MP Most inženýra Schwarze bylo zajištěno vyklizení sklepních prostor. Názory na přítomnost strážníků se ovšem různí podle lidí, kterým bylo nějakým způsobem pomoženo anebo těch, co byli nějak potrestáni.

Zatím se nepovedlo zprovoznit nové poštovní schránky v suterénu, kvůli nedokončené montáži čipového přístupového systému a nových zvonků. V tomto ohledu probíhají jednání s firmou Softex, která nejsou prozatím dotažena do zdárného konce. Právě čipový systém by měl být náhradou za nerealizované hlídání bytů.

„Závěrem se sluší uvést složení výboru naší samosprávy: Michal Tomko, Jindřich Motalík, Martin Hronek, Seifert Alfréd a Zdeněk Žabčík,“ ukončil rozhovor Michal Tomko.

Radka SLÍŽOVÁ