37

Radost z nové fasády

Předsedou výboru společenství vlastníků mosteckého bloku 251 ve Fibichově ulici je Luboš Dundr. Dnes tento dům voní novotou a září veselými žlutými barvami, ale když ho před osmi lety přebíral od tehdejšího předsedy do „svých rukou“, čekaly ho veškeré rekonstrukce. „Nastěhoval jsem se sem s rodinou v roce 1999. Funkci předsedy jsem přebral za dva roky na to. Zajímalo mě, jak správa domu funguje, mě profesí chemika to obohacuje ve zkušenostech,“ říká. „Bývalý předseda se odstěhoval a nikdo ho nechtěl zastoupit. Tak jsem do toho šel.“

Dům přebíral v původním stavu a tak jako první nechal udělat nové rozvody plynu a rozvody hydrantů. Vzhledem k tomu, že byla v dezolátním stavu střecha, v roce 2004 proběhla její celková generální oprava za 1,1 milionů korun. „Střechu jsme zvládli z našetřených peněz, bez cizí pomoci.

V loňském roce doznala výměnu všechna okna a na podzim byla zahájena největší investiční akce v historii domu – celkové zateplení a nová fasáda. „Investice byla vyčíslena na 5 milionů korun, 4,5 milionu jsme si museli vzít úvěr od ČSOB. Celkově se stavba prodražila z důvodu laxního přístupu bývalé pracovnice technického úseku SBD Krušnohor. Kvůli ní úsek nefungoval tak, jak by měl, a kvůli této pracovnici se nám stavba zdržela a prodražila. Ředitel SBD Krušnohor František Ryba si byl vědom situace a vyšel nám ochotně vstříc. Provedl personální změny na technickém úseku, který dnes pracuje perfektně, nemůžu říct jediné špatné slovo vůči němu. Vzájemná spolupráce je profesionální.“ V loňském roce proběhla v bloku 251 zlomová členská schůze. Zlomová v tom smyslu, že jeden z vlastníků měl snahy zrušit správu domu SBD Krušnohor a převést ji pod soukromé družstvo. „Nikomu se to nelíbilo, ale tahle skutečnost natolik narušila členskou schůzi, že jsme ji museli svolat ještě jednou. Jaroslav Jiříkovský, kterému asistoval známý Josef Červenka, uváděl lživé informace, nepodložená fakta. Byl vlastníkem jednoho bytu, tak mohl do schůze zasahovat. Měl představu, že by vzniklo nové družstvo, které by on řídil. To se ale výboru ani většině ze společenství vlastníků nelíbilo. Na druhou členskou schůzi jsme pozvali ředitele SBD Krušnohor Františka Rybu, vysvětlil, jak správa domu pod Krušnohorem funguje, vyvrátil řadu nepravd. Jaroslav Jiříkovský svůj byt prodal a ze společenství odešel.“

Členské schůze se odehrály před renovací fasády domu, který má třicet čtyři bytových jednotek. „S největší investicí souvisely nedostatky v projektové dokumentaci. Chyběly například parapety na soklech domů, extrudované polystyreny na spodní části domu, dodělávky ohledně chodníků, okapového chodníku... Všechno tohle zvedlo cenu renovace.

S dodělávkami mi velice pomohl člen výboru Milan Šatalík a Josef Wirth, zúčastnovali se schůzí na SBD Krušnohor, když jsem byl v zaměstnání, jednali s projektanty, s techniky. Chtěl bych jim touto cestou ještě jednou moc poděkovat.“

Členové výboru Milan Šatalík a Růžena Lavičková vždy ochotně přiloží ruku k dílu. Oldřich Dodávka, Miloš Kounický, Miloslav Raidl, všichni v důchodovém věku aktivně pomáhali, když se naposledy vyklízely nepotřebné věci do přistaveného kontejneru. „Chtěl bych jim poděkovat. Rovněž děkuji všem za trpělivý přístup při renovaci našeho domu.“

Drobné opravy zvládá předseda v celku sám, na větší zve profesionální firmy.Napatrechsi lidé uklízejí sami, s pořádkem respektive s nepořádkem problémy nejsou. Chodby jsou čisté.

„Práce předsedy mě baví. Rád komunikuji s lidmi, rád zařizuji, vyřizuji. Všemi opravami, renovacemi se člověk učí do budoucna. Říkám si, kdybych jednou náhodou kupoval chalupu, určitě se mi zkušenosti budou hodit.“

Radka SLÍŽOVÁ