32

U nás v domě rozhodují všichni

Předsedou mosteckého bloku 317 je od samého začátku privatizace JOSEF MORAVEC. Byl do funkce zvolen v roce 1999, kdy proběhla privatizace bytového fondu a zároveň vstup pod správu SBD Krušnohor. Tenkrát byly v domě spory o to, zda založit vlastní družstvo, anebo zda přistoupit ke Krušnohoru. „Já jsem nad tím vším hodně přemýšlel, zvažoval pro i proti, až nakonec argumenty proti založení vlastního subjektu převážily. Obával jsem se toho, že tok peněz bude v soukromých rukách nekontrolovatelný, že vstup na účet bude mít jen některá osoba. Ale když budeme pod správou Krušnohoru, budeme mít také svobodu rozhodování, budeme si moct dělat věci na domě po svém, správu nám budou vykonávat profesionálové a peníze na účtu budou pod kontrolou. Navíc budeme mít množstevní slevy,“ ohlíží se k začátkům Josef Moravec.
 

LIDI JE TĚŽKÉ PŘESVĚDČIT

„Každý předseda ví, jak bylo na počátku těžké přesvědčit lidi o nutnosti dlouhodobých oprav v domě, o kterých si budou vlastníci rozhodovat sami z vlastních finančních zdrojů, i když jim bude správu vykonávat SBD Krušnohor,“ vzpomíná. Dnes, když se vlastníci podívají po svém bytě a po celém domě, musí konstatovat, že vynaložené úsilí stálo za to. Nejenže se jim zvýšila hodnota nemovitosti, ale současně spokojeněji bydlí v domě, který už má svou historii, byl totiž zkolaudován už v roce 1961. Do roku 1999, kdy každý z nás platil nájem městu, neodpověděl nikdo, kam finance jdou. Za třicet osm let částky placené obyvateli nebyly podle vyjádření předsedy na domě nikterak vidět. „Abychom byli stoprocentně pravdiví, pak přece jen – jednou byly vymalovány společné prostory, v roce 1995 byla provedena rekonstrukce rozvodů vody a montáž vodoměrů, u někoho z nájemníků potřebná výměna zařízení v bytě.“
 

VLASTNÍCI NEZAHÁLELI

Od té doby uplynulo mnoho času a společenství vlastníků v bloku 317 nezahálelo. Vlastníci provedli montáž potrubí ve sklepním prostoru pro radiátory, opravili stěny proti prosakování vody do výtahových šachet, čímž napravili pozůstatek domovní správy. Rovná střecha doznala celkové generální opravy včetně zateplení, byly vyměněny nové vchodové i suterénní dveře a zamezilo se tak vykrádání sklepních kójí. Následovalo napojení potrubí protipožární vody a vybavení hydrantů, rekonstrukce plynových rozvodů, malování společných prostor, instalace elektrických čidel, vývěsek pro oznamování informací lidem. Byla vyměněna všechna původní okna za nová okna plastová nejen v bytech, ale i v suterénu, byla nainstalována nová zvonková tabla s domovními telefony, poštovní schránky...
 

ROZHODUJÍ VŠICHNI

„Všechno se nám podařilo uskutečnit díky tomu, že se do rozhodování o tom, co se bude v domě dělat, zapojili všichni vlastníci. U nás bydlí převážně starší lidé, kteří se za dlouhá léta soužití znají a i přes pokročilý věk se naučili rozhodovat o věcech, jež je nutno udělat. Nespoléhají na to, že někdo něco zrealizuje, že za ně bude rozhodovat kdosi druhý, jak tomu ostatně bývávalo dříve. Povídáme si o tom, co je prioritní, a já jim vždy vysvětlím, proč a která firma byla vybrána na zhotovení zakázky. S výběrovými řízeními mi vypomáhá místopředseda výboru Vojtěch Svoboda. Na veškerá jednání chodí se mnou, aby se náhodou někdo neobával, že můžu mít z něčeho osobní prospěch. Nesmím opomenout, že některé práce byly spolubydlícími prováděny svépomocí a chtěl bych jim touto cestou poděkovat za vstřícnost. Chtěl bych také poděkovat výboru, již zmíněnému Vojtěchu Svobodovi, ale také Adolfu Štětkovi, který nám dělá svědomitého domovníka. Děkuji své rodině, jež mne zastupuje v mé nepřítomnosti v domě, a také všem ostatním za zdárný chod domu a za projevenou důvěru při volbě předsedy.“ Společenství vlastníků 223 má celkem šedesát bytových jednotek a jeden nebytový prostor. Opravy zatím platili z naspořených úspor, dům není zastaven. Do fondu oprav platí vlastníci 20 korun za metr čtvereční. Pouze na plastová okna si vzali půjčku s tím, že vyplatili ze svých naspořených peněz ty vlastníky, kteří si montáž nových oken dělali na své náklady. Půjčka by měla být splacena za dva roky a pak se pustí do nové fasády. Dřív však budou opraveny přístupové chodníčky, které budou podle vyjádření předsedy ladit s novou budoucí fasádou.

Radka SLÍŽOVÁ