23

Nemá rád tahání za nos

Jednou z nejmenších samospráv působících v rámci SBD Krušnohor je SA 041 v bloku D v Meziboří. Blok D je třípatrový dům se dvěma vchody a s devatenácti bytovými jednotkami. Deset let funkci předsedy v něm vykonává JIŘÍ HAIFLER, nositel vysokoškolského titulu inženýr.

KRÉDO:PRŮHLEDNOST

"Do našeho domu jsme se s rodinou nastěhovali v roce 1985. Když jsme se trochu rozkoukali, začal jsem se zajímat o hospodaření a objevil jsem docela hodně nesrovnalostí. A protože nemám rád, když mě někdo tahá za nos, rozhodl jsem se, že budu usilovat o výměnu předsedy. A jak to tak bývá, cestou nejmenšího odporu jsem byl nově zvolen já. Mým krédem je hospodařit průhledně, aby všichni měli podrobné informace o toku peněz. Na každé členské schůzi dávám všem společně s pozvánkou přesný rozpočet našeho fondu oprav a údržby."

PRIORITA: ÚSPORY

Díky malému počtu bytových jednotek roste objem financí pomalu. "V první řadě jsme investovali do energetických úspor. V Meziboří jsou zimy dost kruté, náš dům je navíc vystrčený na kopci a vítr se do něj opírá ze všech stran. Se státní dotací se nám podařilo zateplit dlouhé strany domu a následně vyměnit původní okna na návětrné straně za nová. V zadní části jsme navíc částečně zazdili vchody, aby i tam byl únik tepla skutečně minimální." Za posledních pět let družstevníci proinvestovali jeden a půl milionu korun. Vloni si dali pauzu a šetřili na výměnu zbývajících oken. Tu chtějí provést letos. "Postupně se také chceme pustit do úprav předních vchodů a balkonů. Po výměně volají i radiátory, protože rok co rok nějaký praskne. Na poslední místo je odsunuta rekonstrukce střechy. Před časem jsme ji totiž nechali opravit a natřít, takže je v relativně dobrém stavu. Ale i tak musíme rok co rok na ní provádět drobné opravy."

MALÝ ČI VELKÝ ÚVĚR?

Společně s techničkou Krušnohoru Jaroslavou Oulíkovou připravujeme několik variant potřebných investic do domu. "Variant pochopitelně závislých na penězích. Ted' máme finance na výměnu zbývajících oken. S malým úvěrem bychom zvládli úpravy vchodů a balkonů, s velkým úvěrem pak vše jmenované plus střechu a topení. Rozvody máme v dobrém stavu, ty investici nepotřebují. Byla do nich vložena už v minulosti."

CHCE TO INVENCI

Panelové domy si s sebou nesou úděl, který jim architekti a stavitelé dali. "Pokud chceme bydlet slušně a udržovat dům v dobrém stavu s přiměřenými náklady na jeho provoz, pak do něj musíme vložit. Ale nejde jen o peníze. Měli bychom do něj vkládat také více své vlastní invence. Pečovat o pořádek uvnitř i v bezprostředním okolí, neničit záměrně dveře, zámky, světla, zvonky... Bohužel i u nás se tu a tam potýkáme s následky vandalizmu a s krádežemi. Uvést pak poničené či ztracené věci do původního stavu - to stojí také nemalé prostředky z našich peněženek. To by si měli všichni uvědomit a podle toho se chovat a ne se zavírat jen a jen do svých bytů a o to, co se děje na chodbě či venku, se nezajímat. To mě dost trápí. Hlavně ve vedlejším vchodě, kde se vyměnilo několik nájemníků, jsme opakovaně řešili různé prohřešky. Ale musím uznat, že od té doby, co družstvo vystěhovalo jednoho neplatiče s dluhem kolem dvou set tisíc korun, tak se situace hodně zlepšila."

DOBRÉ DUŠE

Dobrou duší domu je Václav Mader. Není placeným domovníkem, ale opraví, co je třeba. I pánové Faust, Libertin či paní Šmídová neváhají přiložit ruku ke společnému dílu. Pečlivě se starají o kultivovaný vzhled kolem domu.

KOPCE = SPORT

"O čistotu města se pak vzorně starají generace starostů. Musím říct, že jsem v Meziboří velmi spokojený. Vůbec mi nevadí, že je tu,jak všichni říkají, všechno do kopce. Já jsem sportovně založený, a proto je pro mě i pro celou rodinu velkou výhodou, že je tu celoroční sportovní vyžití. A hned za domem máme les, kde jsou nejen příjemné procházky, ale v létě tam roste spousta hub."