21

Je přece lehčí kritizovat…

„Náš dům byl postaven v rámci družstevní výstavby podnikových bytů a byl předán k užívání na jaře roku 1982. Patřím mezi prvních pět nájemníků, kteří nedočkavě čekali na nové krásné bydlení a přidělení dekretu. Před domem nebyly hotové chodníky, ani vozovka, natož nějaká zeleň. Byly zde pouze zabudované obrubníky, do nichž se postupně navážela kamenná drť nebo hlína. Postupně, jak se stěhovali další a další nájemníci, začalo se společně upravovat okolí domu a vysazovat dřeviny. Před vchodem 326 jsme pro děti postavili pískoviště, a jak bylo trochu hezké počasí, vytáhli jsme ven lavice a stoly k posezení, nebo jsme dělali oheň na skále u lesa, který se táhne hned za domem. V těchto počátcích chtěli lidé mít hezké bydlení a tak nebylo divu, že se každou sobotu či neděli kolem domu něco dělo. Tento kladný vztah ke svému bydlišti postupem času bohužel upadal. Dnes většina lidí v domě pouze přežívá a čeká, že se o TO někdo postará. Vždyť oni si přeci platí nájem, tak co by se starali. Ono je lehčí kritizovat, než přiložit ruku k dílu,“ začal naše povídání na téma „Jak jsme začínali“ předseda samosprávy 037 bloku L v Litvínově-Janově JOSEF SKLENIČKA.
 

NECHAL SE PŘESVĚDČIT

Funkce předsedy SA se ujal v roce 2000, kdy jeho předchůdce přestal mít pro velkou pracovní vytíženost na službu pro ostatní nájemníky dostatek času. V domě se začaly projevovat častější havárie a čím dál víc peněz se dávalo na výjezdy opravářských firem. Proto bylo zapotřebí se údržbě objektu věnovat pečlivěji a vytvořit nějakou koncepci. „Jelikož se mi nelíbilo zbytečné vyhazování peněz, nechal jsem se na výroční členské schůzi přesvědčit a funkci předsedy samosprávy jsem přijal,“ sdělil Josef Sklenička.
 

ÚPRAVY A OPRAVY

„Měl jsem na co navazovat. V předchozích letech byla položena nová krytina na střechu, provedeno zateplení bočních stěn objektu, instalovány digitální poměrové měřiče topení. Ale bylo a je plno dalších úprav a oprav, které jsme chtěli realizovat. Ovšem na to jsou nutné finance. Proto jsme si odhlasovali každoroční navyšování fondu údržby o 1 korunu na metr čtvereční, takže jsme se letos dostali na 17 korun. Když jsem začínal, měli jsme na kontě půl milionu. Na konci roku jsme měli k dispozici 1 milion 200 tisíc korun a mohli jsme začít přemýšlet o tom, co začít opravovat a vylepšovat. Kromě mnoha drobných oprav a rekonstrukcí – například jako částečná výměna zkorodovaného plynového rozvodu, odpadového potrubí ve stoupačkách, zvonková tabla typu Antivandal, i když i ta naše zdatná mládež poničila – se podařilo zazdít zadní prosklené vchody a přestavět hlavní vchodové dveře. Právě u nich nás častá výměna skleněných tabulí stála nemalé peníze. Ovšem největší naše investice byla do zateplení čelní strany objektu a zasklení lodžií v roce 2002. Mohli jsme si to dovolit díky našetřeným financím v DZO a půjčce od Městského úřadu v Litvínově z fondu oprav a modernizace bytového fondu ve výši 2 900 000 Kč. Celková cena díla činila pět a půl milionu. V dohledné době nás čekají opravy ve stoupačkách. Jde o plynové rozvody, odpadové potrubí a rozvody teplé užitkové vody, chceme také vyštukovat a vymalovat vchody. Po splacení půjčky městu Litvínov chceme měnit původní okna za nová plastová,“ plánuje předseda.
 

CO VCHOD, TO DŮVĚRNÍK

V každém ze šesti vchodů janovského bloku L je vchodový důvěrník, jenž je zároveň členem výboru samosprávy. „Tak se ke mně lépe dostávají informace o problémech, jež je nutno vyřešit,“ říká Josef Sklenička a dodává, že jeho pravou rukou je člen výboru pan Kocourek, který zároveň zastává funkci domovníka. Zvládá většinu středních oprav, o drobných ani nemluvě, zednické práce, čištění kanálů, instalatérské práce, stará se o zeleň i o úklid sklepních prostorů a kolem bloku. „V době mé nepřítomnosti spolupracuje se servisními firmami při odstraňování závad a při opravách.“
 

KONČÍ U DVEŘÍ?

Vchody i patra si partaje uklízejí samy. „Někteří nájemníci si bohužel myslí, že jejich bydliště začíná a končí u dveří od bytu,“ lamentuje nad některými sousedy.
 

BEZ ČTYŘ NEPLATIČŮ

Tak jako jinde se i v bloku L potýkají s neplatiči. „Nejvíce mne zaráží, že si udělají dluh nájemníci, kteří v domě bydlí několik let a moc dobře vědí, že se už čtyři neplatiče podařilo SBD Krušnohor exekučně vystěhovat. Myslím, že tady by se měla exekuce uplatňovat už na majetek, aby dluhy nestoupaly do takových výšek a dlužníci měli z něčeho respekt a obavu,“ uzavřel náš rozhovor Josef Sklenička.