19

Nejhorší dům z celého města

Od samého počátku, co začala privatizace bytového fondu, je předsedou společenství vlastníků 116 v bloku 46 v Mostě FRANTIŠEK UHLÍŘ. Sám svoji funkci komentuje slovy, že na post, který není nikterak honorovaný a mezi lidmi oblíbený, se nikdo příliš nehrne.

NA RYBNÍČKU

Ze šestadvaceti bytů je dvaadvacet v osobním vlastnictví. „Máme tu smůlu, že náš dům je podle vyjádření techniků v úplně nejhorším stavu z celého města,“ začíná vyprávět na téma „Jak jsme začínali“ předseda František Uhlíř. V místě, kde dům stojí, býval kdysi podle pradávných zdrojů rybníček. „Dodnes se potýkáme se spodní vodou. Šest metrů pod suterénem je vyhloubený prostor, kde bývala kotelna pro náš a několik okolních domů. Ta je už dlouhý čas nefunkční, strojovna zrušena, a protože se o to dlouhý čas nikdo nestaral, začala sem protékat spodní voda. Navíc sem přitéká voda z přilehlé výměníkové stanice. Náš barák je totálně podmáčený a abychom situaci aspoň trochu měli pod kontrolou, musíme financovat ponorné čerpadlo. Je to největší žrout peněz z fondu oprav a údržby, protože musíme ročně vynakládat třicet až pětatřicet tisíc korun,“ konstatuje František Uhlíř. Dodává, že jako předseda je malým pánem na jednání s magistrátem a jeho veškeré snahy o nápravu situace byly dosud liché. „Spodní voda není logicky naše. Doufali jsme, že nám město tenhle hluboký prostor nechá na své náklady zasypat, aby byl jednou provždy pokoj. Zatím se tak nestalo. Ale zůstáváme optimisty. Věříme, že spolu s vedením SBD Krušnohor se nám podaří nakonec dosáhnout rozumného řešení.“

KRYT NAMÍSTO SKLEPŮ

V krajních vchodech bloku 46 jsou navíc dva kryty civilní obrany. Nikdo z vlastníků ani nájemníků nemá svůj vlastní sklep, jak to jinde k bytům bývá zvykem.

PŘIBÝVAJÍ POMALU

Když je v domě dvacet šest bytů, peníze na opravy přibývají jen pomalu. Dům volal a volá po generální rekonstrukci, ale jaksi se na ni stále nedostává. „Náš měsíční příjem do fondu oprav a údržby je mezi jedenácti a dvanácti tisíci korunami. Z toho se moc vyskakovat nedá. Přesto jsme našetřili alespoň na přeložení střechy, na klempířské práce, zrenovovali jsme vchodové dveře a zazdili okna do prostoru pod suterénem,“ jmenuje nejnutnější práce, které na domě vykonali. Letos je čeká sanace balkonových říms. „Z balkonových říms upadávají kusy omítek, někde je už obnažena železná armatura. Balkony jsou skutečně v žalostném stavu a začínají být životu nebezpečné.“

MIZERNÝ SYSTÉM

Vlastníci i nájemníci bloku 46 se potýkají ještě s jedním nemalým problémem. V zimním období ve vyšších patrech nedocílí větší teploty než 20 0C. „Topný systém je mizerný a přitom platíme stejně jako ostatní. Slibovaná rekonstrukce nebo vlastní topné systémy jsou zatím v nedohlednu,“ posteskl si František Uhlíř.

USTAVIČNÝ BOJ

V domě žije převážná většina obyvatel v důchodovém věku. Někteří tu jsou od kolaudace, která proběhla před víc jak půl stoletím. Jen asi jedna pětina nynějšího osazenstva domu je v produktivním věku. „S některými vedeme ustavičný boj, aby když už nic jiného, tak aspoň zavírali a zamykali za sebou vchodové dveře. Jakmile nechají otevřeno, nebývá výjimkou, že pod schody najdeme spát feťáka, nebo tam nacházíme lahve od toluenu či injekční stříkačky.“ Pro některé je prý problém vzít hadr a kbelík s vodou, a setřít schody na chodbě. „Úklidové práce si provádíme sami. Nechceme dávat z toho mála peníze firmě. Není to zas takový problém ohnout záda a umýt pár schodů. Stejně tak si svépomocí provádíme drobné údržbářské opravy. Elektrikářské a instalatérské práce ovládáme dva tři chlapi z baráku, tu a tam záměrně rozbité zámky u dveří si také zvládneme vyměnit sami.“

RÁDI BY CIS

Do budoucna by se podle Františka Uhlíře blok 46 v Mostě rád napojil na Centrální informační systém (CIS). „Bylo by to prima, lidi by to uvítali, ale zatím řešíme v baráku důležitější věci. Uvidíme, čemu dají vlastníci v budoucnu přednost,“ uzavřel s otazníkem naše povídání předseda SV 116.