18

Aby se lidem začaly investice brzy vracet

Nejmladším mezi předsedy výborů společenství vlastníků a samospráv je Michal Radoš, který vede SV 267 v Litvínově. Ambiciózní mladý muž má rád kontrolu nad děním i nad financemi – a právě to byl jeden z důvodů, proč se před šesti lety o vedení společenství zajímal. Tenkrát se s manželkou do domu přistěhovali, a protože je mimo jiné také společenský a baví ho práce s lidmi, sousedé si ho do svého čela zvolili.

DO KOLOSU S TRADICÍ

„Pro správu SBD Krušnohor jsme se rozhodli v době, kdy v Litvínově probíhala druhá etapa privatizace bytového fondu. Společně s několika jedinci jsme privatizaci našeho domu vyřizovali,“ vzpomíná Michal Radoš, profesí technik Unimontexu. „Od samého počátku jsem prosazoval, abychom se připojili k většímu družstvu, které by nám dělalo správu. O Krušnohoru jsem měl samé dobré informace, tak proč vytvářet něco nového? Začlenili jsme se do zaběhnutého kolosu s dobrou tradicí.“

JÁDRA SE VÁLELA

Pouze dvě z padesáti čtyř bytových jednotek jsou ve vlastnictví SBD Krušnohor, ostatní jsou v majetku vlastníků. „Náš dům je třicet let starý. Podle výpovědí starousedlíků je stavěný ze zbytků. Naše bytová jádra se válela dva roky venku na dešti, na slunci, než se s nimi začalo pracovat. Tomu stavu také odpovídají,“ říká Michal Radoš. Ale nestěžuje si. Je optimista a rád řeší věci přímo. I přesto, že v domě je skladba obyvatel různorodá, nenadává na mezilidské vztahy. „Vzájemně si vycházíme vstříc. Nemám problémové vztahy. Pravda, pár jedinců má prodlení v platbách. Snažím se to s nimi řešit sám upozorněním na vzniklý dluh a možnost vytvoření splátkového kalendáře. Ale pokud je tento způsob neefektivní, je pro takové lidi ze strany správce méně příjemný postup. Zaslání upomínky, popřípadě podání žaloby, exekuce.“

STŘECHA JAKO JEDNIČKA

Po privatizaci jako první vyžadovala rekonstrukci střecha. „Nejprve jsme ji zkoušeli reklamovat, ale ničeho jsme nedosáhli. Vzhledem k finanční náročnosti jsme se nakonec rozhodli vyspravit střechu drobnými opravami. Následně jsme zateplili štíty domu z východní a západní strany. Pak jsme se pustili do výměny stávajících oken za plastová. Začali jsme nejkritičtější severní stranou, teď pokračujeme na východ, západ a jih. Práce by měly být dokončeny ve čtvrtém kvartálu letošního roku.“ Co dál? I na tuhle otázku má Michal Radoš jasnou odpověď. Bude usilovat o zateplení severní strany domu. Nebude to podle něho hned, možná tak za čtyři pět let. Pokud se ovšem Krušnohoru podaří dojednat možnost úvěru, pak by práce na zateplení začaly podstatně dříve. „Snažím se, abychom dům opravovali systémově. Aby se vložené investice lidem začaly brzy vracet. Nechci dům naoko strojit, vyhazovat peníze tam, kde je to neefektivní. To pochopitelně neznamená, že nemalujeme společné prostory, nenatíráme sokly, nebo že neuklízíme. Každý rok vyklízíme sklepní prostory. Lidé mají tendenci odkládat nepotřebné věci do sklepa, hromadit tam všechno možné. A tak jsem se rozhodl, že jednou za rok necháme přistavit kontejner a vše do něho vyházíme. Musím přiznat, že se tato metoda velmi osvědčila.“

RADĚJI ZAPLATÍ FIRMU

S úklidem okolí je to už horší. Dneska nikdo nemá čas ani chuť ve svém volnu jít sbírat papírky kolem domu, natírat houpačky pro děti, anebo ostříhat plot, keře či vysadit květiny. Lidé jsou pohodlní a raději zaplatí firmě, která to za ně udělá. Anebo jsou ke svému okolí lhostejní. „Udělat si brigádičku, pak ohýnek, děti by si opekly buřty… To už dneska asi nikde nefunguje. Ze začátku jsem měl snahu o úklid okolí domu, ale ztroskotala na několika málo jedincích. V našem domě vlastně ani moc malých dětí není. Sousedé mají většinou zahrady, chalupy, vedou uspěchaný život a když mají volno a chtějí pracovat venku, tak na svém.“

VIZITKA: POCHVALA

Vedle toho, že je Michal Radoš předsedou společenství vlastníků, je delegátem na shromáždění delegátů za okrsek a členem kontrolní komise. V komisi je druhým rokem a spadá pod technickou sekci. „Práce s lidmi a pro lidi mne baví,“ míní jednoznačně nejmladší z předsedů. A neříká to jen tak do větru. Ostatně pochvala od jeho sousedů je tou nejlepší vizitkou.