16

Do funkce se vrhl s nadšením a elánem

Vedoucím oddělení informačního systému územního pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky je ING. PETR KLÍMA. Jmenovaný zároveň vykonává také funkci předsedy samosprávy 087 bloku 711 v Mostě. Na otázku, jak on kdysi s "předsedováním" začal, odpověděl jednoznačně: "S nadšením a s plným elánem". Vzpomínám si, že jsem před 17 lety kývnul na předsedování SA 87 na první ustavující schůzi bloku 711 konané v tehdejším středisku Rozvoj. To jsem zatím ale nevěděl, do čeho se pouštím. Všichni se začali stěhovat, malovat byty a já jsem běhal okolo baráku, přebíral klíče od společných prostor a zajišťoval jeho funkčnost. Tu nám vykradli STA, tu nebylo těsnění v čisticí jímce odpadu a najednou byl sklep plný vody. Tak, jak se barák postupně obydloval, museli jsme řešit závady v bytech. A nebylo jich málo. Nakonec jsme s výborem SA a s pomocí pracovníků Stavebního bytového družstva Krušnohor vše zprovoznili. Skryté závady se však začaly projevovat až po záruční době a trápí nás dodnes. Nekvalitně provedená střecha, zkřížená a netěsnící okna, ošizený podkladní beton, praskající sádrové příčky, netěsnost topení a k tomu všemu lhostejnost některých družstevníků ke společnému majetku a vandalizmus. Vzpomínám si na první brigády na úpravu okolí bloku, pořádaný dětský den nebo společného čerta a Mikuláše pro děti, kdy účast na akci byla skoro stoprocentní. Postupem času se však počáteční nadšení začalo vytrácet. Byl to důsledek doby a stagnace vedení družstva." 

Vy sám jste dostal příležitost se se stagnací tehdejšího družstva vypořádat. Usedl jste totiž do představenstva SBD Krušnohor.
Když jsem dostal příležitost - myslím si, že to bylo v roce 1996 - poznat práci v představenstvu Krušnohoru, neváhal jsem. Zpočátku pro mne bylo vše nové a spoustě věcí jsem nerozuměl, připadal jsem si tam leckdy zbytečný. Vlastně - i když se mi něco nelíbilo - nemohl jsem do věci zasáhnout, a to mě štvalo. Až po zvolení nového představenstva se můj postoj změnil. Pro někoho může být pět let dlouhá doba, pro někoho krátká. Pro činnost Krušnohoru to byla doba systémového přístupu a následného řešení ve všech oblastech činnosti, aby bylo vytvořeno podle platných zákonů a předpisů fungující a prosperující družstvo na demokratickém principu, které zajišťuje údržbu a správu družstevních bytů a bytů vlastníků. Pro mne to byla v životě další velká zkušenost, díky které si dokážu vytvořit na věci a problémy kolem družstevnictví vlastní názor. Samozřejmě, že za předpokladu znalosti problémů a získaných potřebných informací. Jsem svým způsobem optimistou. O to těžší je přesvědčit druhé, že to, co dělám a o čem rozhoduji, je to nejlepší, i když zatím nevím ani já, zda to, co dělám, je to nejlepší a jak to vůbec dopadne.

Co se podle vás podařilo?
Asi to, že jsme i přes veškeré problémy, které jsme z minulých let zdědili a jež v tomto období vznikaly, dokázali za pomoci všech členů představenstva, kontrolní komise, pracovníků správy družstva, družstevníků a vlastníků bytů, kteří mají opravdu zájem o správu společného majetku, vytvořit pro všechny stejné podmínky a zásady tak, aby se družstvo rozvíjelo i v dalším období.
Mně byla z profesního hlediska svěřená oblast družstevního informačního systému. Je to značně rozsáhlý systém, jenž zabezpečuje zpracování agend vyplývajících z veškeré činnosti družstva a bez kterého si dnes nikdo nedokáže představit svou každodenní práci jak na správě družstva, tak na expozituře v Litvínově. To vše za spolupráce dodavatelských firem Integri a Softex NCP, s. r. o. Rozvojem výpočetní a komunikační techniky a s nástupem internetu se otevřely další možnosti využití informačních technologií nejen mezi družstevníky. V současně době se postupně, jak to finanční prostředky jednotlivých SA a SV dovolují, buduje metropolitní síť - centrální informační systém - jejíž mnohostranné využití je bezesporu přínosem pro všechny obyvatele města. Jenom v našem bloku je připojena již většina bytů a i přes prvotní nedůvěru jsou všichni spokojeni.

Co se vám naopak nepovedlo?
Kvůli nepružnosti právního systému jsme se nedokázali spravedlivě vyrovnat s minulostí. Vše se dá řešit, ale musí k tomu být vytvořeny podmínky oběma stranami - a to je v dnešní době někdy dost složité.

Jaké plány máte jako předseda samosprávy před sebou?
V letošním roce plánujeme generální opravu střechy a pokud to finanční situace dovolí, chtěli bychom nahradit stávající dřevěná okna plastovými - a to i s pomocí úvěru.