13

Chceme spojovat menší byty do větších

Inženýr LADISLAV BLAHA je předsedou společenství vlastníků 136 v bloku 95 od roku 1998. Vzešel ze skupiny lidí, kteří se ještě rok předtím začali zajímat o privatizaci bytového fondu. Dne 17. září 1997 se konala první schůze na městském úřadu, kde se dozvěděli bližší informace o cenách bytů, domu, co je třeba, co ne atp. "V první fázi chtěli být všichni vlastníky, ustavit samodružstvo, protože blok 95 je parcelně samostatný. Na základě schůze jsme zrealizovali dotazníkovou akci, v níž se bydlící měli svým podpisem vyjádřit ke koupi bytu. Ze 76 nakonec podepsalo jen 36. A to byly prozatím jen podpisy. Věřím, že pár dalších by odpadlo kvůli platebním komplikacím," vzpomíná na úplné začátky ing. Ladislav Blaha. Proto se na další schůzi začal připravovat vstup do SBD Krušnohor a následně se rozdávaly přihlášky. Prvního května 1998 přešel blok 95 pod správu SBDK a o měsíc později byl zavkladován jako nemovitost do majetku SBDK. Asi třicet lidí si odkoupilo byty do osobního vlastnictví a toto číslo dodnes narůstá jen pozvolně.

OPRAVY A OPRAVY

"Vzhledem k tomu, v jak dezolátním stavu se dům nacházel, čekala nás velká spousta práce. Naštěstí jsme nezačínali z nuly. Na fondu oprav a údržby jsme měli 20 procent z cen bytů, což bylo docela dost peněz. Tak jsme se jako první pustili do vyklizení a sanace půdy od holubinců," líčí. Následovala výměna ležatého rozvodu teplé vody, izolace a odstranění hrubých chyb vzniklých při instalaci TUV, kterou ještě provádělo město. "Část našeho domu neměla vůbec teplou vodu. Museli protočit deset i patnáct kubíků, aby k nim teplá voda vůbec dotekla."
Vloni se podařilo udělat novou střechu, opravili jsme oplechování balkonů a střešních prvků. Oplechování je v reklamaci, protože prasklo. Letos by se měly dočkat výměny plechy na fasádě. "Naším nejzbožnějším přáním je přejít na vlastní výměníkovou stanici a odpojit se od První mostecké. Chceme mít vlastní kontrolu. Ve stávající době stojí vytápění dvoupokojového bytu včetně ohřevu teplé vody 13 až 15 tisíc korun ročně. Za tuto částku se běžně vytopí rodinný domek i s garáží."

ŠIKOVNÝ DOMOVNÍK

V domě funguje domovník. Díky němu se udělá spousta oprav rychle, jednoduše a levně, než kdyby se na každou věc zvala firma. Domovník zvládá různé stavební a provozní záležitosti, dokonce bude malovat společné prostory. "Vychází vstříc i důchodcům, kterým - když projeví zájem - natře třeba okna." Domovník má za povinnost nejméně třikrát týdně projít celý dům od sklepů po střechu. Uklízí sklepní prostory i kolem domu. Chodby si uklízejí nájemníci i vlastníci sami. "S úklidem je problém, některé nájemníky k němu prostě nedonutíte. Na poslední schůzi jsme rozhodli, že se pro čp. 2380 zjistí podmínky pro placený úklid."
Domovníkovou velmi častou prací je kontrola kanálů, protože když včas nezachytí ucpání, hrozí provalení splašků do sklepa. "S hlavní kanalizací máme obrovské problémy, které se musejí řešit. V srpnu nás čeká jednání se SČVaK, tak snad se situace pohne k lepšímu. Aby domovník ustavičně běhal a otevíral kanály, není dál možné."

PŘÁNÍ A PROBLÉMY

Na schůzích se lidé také velmi často dotazují, kdy vymění původní okna za plastová a kdy se dočkají výměny vchodové dveře. "Na plastová okna zatím nemáme. Vchodové dveře by se mi také líbily nové, ale to by se lidé museli umět chovat. Když máte dvakrát do týdne dveře vykopnuté, tu a tam rozbité sklo, zalomený klíč v zámku, tak zvážíte, jestli je to vhodná investice. I my se potýkáme s problémovými lidmi, ale je fakt, že už několik se nám jich podařilo díky SBD Krušnohor vystěhovat."
Takzvaní problémoví spoluobčané se tlačí do menších bytů po důchodcích. Když se problémového bydlícího podaří vystěhovat, obsadit byt dalším pravděpodobně problémovým člověkem není žádoucí. Proto se snažíme tyto menší byty spojovat s byty dva plus jedna nebo tři plus jedna, aby tak vznikl obytný prostor pro větší rodinu anebo někoho, kdo má zájem o větší byt. Zatím se nám to úplně podařilo v jednom případě, kdy spojením dvou bytů vznikl jeden o rozměrech 120 m2, další takový byt je momentálně v rekonstrukci. Další zájemci se hlásí, ale je to velký legislativní problém. Pokud budeme chtít v domě udržet složení lidí na úrovni občansky i společensky dobré, pak jim musíme být schopni nabídnout bydlení na lidsky i společensky odpovídající úrovni. To znamená, že v noci se bude spát, že v domě bude pořádek, čisto, že si člověk nebude zacpávat nos, když prochází kolem některého z bytů a podobně. Ke vzniku velkých bytů je nanejvýš žádoucí vytvořit postup co nejjednodušší, aby ten, kdo má o větší byt zájem, mohl rekonstrukci co nejrychleji provést a bydlet a nestrávil půl roku běháním po úřadech a sháněním razítek a povolení od nejrůznějších institucí. Tím neříkám, že bydlíme v nějakém domě hrůzy. Naopak. Mnohé se od časů, kdy dům patřil městu, výrazně zlepšilo. To mluvím o domě jako takovém i o jeho obyvatelích. A každému, kdo nám pomáhá stav domu stále zlepšovat, patří naše velké díky."