11

Na návštěvě ve žlutém domě

Až na neuvěřitelně děravé silnice má člověk dnes jiný pocit, když projíždí janovským sídlištěm. Tl panelákové šedi vyniká několik domů s novou barevnou fasádou a zasklenými balkony. Osobně miluji žlutou a blokK, kam jsem mířila za předsedou samosprávy č. 042 PETREM BUCHOU, je žlutý.

TÝPEK NA FUNKCE

"S rodinou jsem se sem nastěhoval v únoru roku 1988 a hned tentýž rok byl zvolen do samosprávy. "Jsem typ člověka, jenž se do všeho hrne. Pořád musím něco dělat," říká, když usedáme v pokoji s Petrem Buchou a on vzpomíná, jak tady začínali. Ještě v Horním Jiřetíně, kde bydlel, vykonával po dvě volební období funkci člena stavební komise. Také se dal k rybářům - hned po vojně začal jako člen výboru místní skupiny, po čase "povýšil" na jednatele a dotáhl to až na soudobého předsedu. "Na jarní schůzi v roce 1990 jsem byl zvolen předsedou SA 042. Mým prvořadým úkolem, který jsem si dal, bylo zvelebení domu." Začalo se jeho vymalováním, následovala rekonstrukce střechy, oprava spár, které byly v dezolátním stavu. "Pak jsme si odhlasovali nový společný televizní rozvod, ale společnost TES - dnes Karneval - tak neúměrně navyšuje ceny, že bychom byli vděční za rozvody původní. Proto uvažujeme o tom, že je letos obnovíme. Abychom nenarušovali klid nájemníků a nevrtali jim další díry do zdí, povedeme rozvody asi přes balkony."

ZA PŮL MILIONU

Velký požár v Luční 319, kdy vyhořely sklepní kóje, napáchal v roce 1993 škodu za téměř půl milionu korun. "Jedinou firmou, která se tehdy nabídla, že nám pomůže a černé chodby vymaluje, byl Lakmal," vzpomíná Petr Bucha. Následně hned pokračuje ve výčtu prací, jež následovaly. "Byla před námi výměna veškerých rozvodů vody za plastové, potom následovala rekonstrukce plynového rozvodu ze sklepního prostoru do přízemí. Výš ne, tam byly a jsou rozvody plynu v naprostém pořádku."

HÝBE SE?

Přes veškerý výčet prací, které byly v domě k jeho prospěchu a ke spokojenosti lidí v něm žijících provedeny, si začali nájemníci stěžovat na jeho statiku. "Začali chodit se stížnostmi, že se barák hýbe, že se objevují trhliny ve zdech." Tak požádali Technický a zkušební ústav stavební v Praze o prověření. Experti přijeli, lepili na různá vybraná místa zdí cedulky a sledovali, jestli se pohnou. Po ročním měření nezjistili žádné závady. Jejich analýza ukázala, že dům je stabilní. "Zřejmě si sednul," hodnotí po svém Petr Bucha, jenž má písemnou hodnotící zprávu zkušebního ústavu u sebe a dá do ní nahlédnout každému, kdo projeví zájem.

VYZRÁLI NA VANDALY

Tak jako většina panelových domů, měl i janovský blok K problém se zasunutým hlavním vchodem na úkor chodby a ku prospěchu vnějšího prostranství, kde se scházela místní omladina. Prostranství jinak nevyužité bylo častým středem pozornosti vandalů a sprejerů. "Proto jsme přistoupili ke stavební rekonstrukci hlavního vchodu. Spojující zeď jsme posunuli o metr a půl vně a problém byl vyřešen. Naprosto zbytečná venkovní plocha zmizela a chodba se naopak krásně zvětšila."

JIH I SEVER

Největší stavební akcí, kterou blok K prošel, a také současně akcí ve výčtu časově nejmladší, byla kompletní výměna balkonů jižní strany domu včetně zateplení a úpravy fasády. Investiční akci za čtyři a půl milionu korun by ze svého fondu oprav "neutáhli". Proto požádali město Litvínov o půjčku. "Z fondu oprav a modernizace bytového fondu jsme dostali tři miliony korun, které teď splácíme." Družstvo si před vyřízením půjčky dalo mimo jiné podmínku, že budou sníženy dluhy neplatičů. "To se nám povedlo. Práce s lidmi není jednoduchá, ale na druhou stranu když nájemníci vidí, že se dělá něco pro jejich lepší bydlení, většina z nich si dá říct," konstatuje téměř spokojeně Petr Bucha.
Opravy balkonů a fasády začaly na podzim před dvěma lety. Vloni na jaře byla rekonstrukce hotová. "Půjčku od města budeme splácet pět let. Logicky jsme museli zvýšit položku, kterou nájemníci platí do fondu oprav a údržby. Z původních deseti korun na metr čtvereční byla postupně navýšena až na stávajících patnáct korun," dokládá na rozpisu plateb předseda SA 042. Až dluh zaplatí, vrhnou se na zateplování severní návětrné strany včetně výměny oken. Pokusíme se zažádat o dotaci od města.

USPOŘÍ NA TEPLE

Především teď v zimě si všichni pochvalovali, jak mají doma tepleji. Přesvědčili se o tom, že zasklením balkonů a zateplením zdí se snížila jejich spotřeba tepla. A o to v rámci programu úspor tepla stavebnímu bytovému družstvu jde. Ještě než jsme se s Petrem Buchou rozloučili, neopomněl zdůraznit poděkování za spolupráci stavebním techničkám ze správy Krušnohoru, které se podílely na zvelebování domu - Jaroslavě Oulíkové, Stanislavě Brabcové, Martině Mistolerové, Alici Prosové, družstvu a také nájemníkům. "Je moc dobře, že Krušnohor dělá výběrová řízení. Kdyby to tak nebylo, spousta lidí by mne bezdůvodně podezřívala, že mi jistá firma strčí do kapsy obálku a já ji za to prosadím, aby to byla právě ona, která bude provádět naši zakázku. Tak to tedy ani náhodou!" uzavřel naše povídání Petr Bucha.