3

Název Krušnohor navrhl Jiří Koula

Dlouholetý funkcionář Krušnohoru ing. Jiří KOULA zažil v družstvu hodně zajímavých událostí. Řadu let byl místopředsedou představenstva. Důležitou roli sehrál také v období od ledna do června 1997, kdy byl zastupujícím předsedou družstva. Připomeňme, že to byla nelehká, svým způsobem krizová doba (od nuceného odchodu bývalého předsedy Franka do jednání shromáždění delegátů). Jiří Koula však raději vzpomíná třeba na to, jak se hledal nový název pro družstvo a on navrhl Krušnohor.
Dnes inženýr Koula žije na Plzeňsku. Přesto se nebránil tomu, aby v souvislosti s přípravou publikace Z historie Stavebního bytového družstva Krušnohor byly jeho vzpomínky zaznamenány.

Patřil jste k lidem, kteří stáli u počátků družstevního hnutí na Mostecku. Jak tuto dobu dnes s odstupem vidíte?
O družstevním hnutí jsme se dozvěděli někdy v roce 1962. Podniky tehdy obvykle vybraly z uchazečů o byt několik pracovníků v technických funkcích a postavily je před dilema: bud' budeš pracovat v bytovém družstvu, nebo se rozluč s přidělením bytu. Na druhou stranu nám ovšem podniky poskytovaly nemalou pomoc. Zcela nebo z velké části nám zaplatily družstevní podíly, bezplatně zařídily projekty, schvalování staveb, stavební dozor a podobně. Platby nájemného probíhaly přímo srážkami ze mzdy, čímž odpadly problémy s dlužníky. Více než polovinu ceny družstevních objektů pak hradil přímo stát.

Jistě si vzpomínáte i na postupné "sjednocování" družstev a vznik velkého bytového družstva, pozdějšího SBD Krušnohor...
Zlomovým momentem ve vývoji družstevnictví na Mostecku byl rok 1975, kdy bylo z centra "stranou a vládou" rozhodnuto, že v každém okrese bude pro zpřehlednění a zkvalitnění působit jen jedno stavební bytové družstvo. Vedoucí odboru výstavby ONV nám řekl, že dostal stranický úkol nás sjednotit a také nám vybral nového předsedu. Byl jím JUDr. Ing. Karel Poloch, který v té době odcházel do důchodu z funkce ekonomického náměstka PBH (Podnik bytového hospodářství - pozn. aut.). Byla to dobrá volba. Náš "Dok tor" si předsedování vážil, do věcí samospráv moc nezasahoval, ale byl to ekonomický odborník. A navíc, jak říkal, "politicky nás zastřešil".

Prý jste sehrál významnou roli při přejmenování družstva a sám jste vybral název SBD Krušnohor. Jak to tehdy bylo?
K přejmenování družstva jsme museli po několika letech od sjednocení přistoupit, protože pokračovaly neustálé problémy, například s doručováním pošty nebo s razítky. "Doktor" nám dal na vybranou názvy jako SBD Rudý sever nebo SBD Velké mostecké stávky. Když viděl v reakci naše kamenné tváře, ponechal výběr na představenstvu ovšem s poznámkou, že pokud se rychle nedohodneme, rozhodne sám. Věděli jsme, že názvy Nový byt nebo Stavbař jsou už obsazeny, a tak jsem dal návrh na název Květen nebo Krušnohor. Následovala rychlá diskuse. Zejména litvínovským členům se líbil Krušnohor, tedy název, který postrádal dobový "ideologický náboj".

Na které své spolupracovníky rád vzpomínáte? Vzkázal byste jim něco?
Já jsem v Krušnohoru našel spoustu moudrých a pracovitých lidí, se kterými mi bylo ctí spolupracovat. Připomenu třeba místopředsedu Janovského, který se zasloužil o zakoupení a přestavbu dnešního sídla družstva a odstartoval tím dnešní možnosti pro správu Krušnohoru. Absolvoval jsem stovky setkání a schůzí s družstevníky, často jsem řešil i jejich osobní problémy. Tyto dobré vzpomínky u mne celkově převažují, přestože konec mého působení v představenstvu v letech 1996 až 1997 byl spojen s mnohým nepodloženým obviňováním mé osoby v souvislosti s komplotem bývalého předsedy a hlavního ekonoma. S tím jsem neměl nic společného, navíc jsem vzniklou situaci také aktivně pomáhal řešit. Po odchodu do důchodu jsem se přestěhoval mimo Most a přestal jsem být členem SBD Krušnohor. Přesto našemu družstvu i všem jeho družstevníkům upřímně přeji v novém století hodně štěstí a především dobré bydlení.

Děkuji za rozhovor.