1

Josef Trykar: Čtyřicet let 
předsedou samosprávy

Vůbec prvním bytovým družstvem na Mostecku bylo I. Stavební bytové družstvo sdružených závodů SHR v Mostě, založené již v roce 1960. Předsedou tohoto družstva byl v letech 1960 - 1975 mostecký rodák Josef TRYKAR. Po integraci I. SBD sdružených závodů do Krušnohoru se Josef Trykar (ročník 1931) stal členem představenstva SBD Krušnohor. V tomto orgánu pracoval 22 let (1975 - 1997), v čele "své" samosprávy SA 007 setrval dokonce plných 40 let (1960 - 2000). Josef Trykar byl také zaměstnancem družstva ve funkcích požárně bezpečnostního technika a mistra údržby, a to až do roku 1998. Tedy opravdový pamětník...

Jak to bylo s prvenstvím vašeho družstva a jak jste vlastně již v roce 1960 s bytovým družstevnictvím v okrese Most začínali?
Naše družstvo bylo skutečně vůbec prvním bytovým družstvem na Mostecku, dokonce bývalo někdy prezentováno jako první na celém českém severu. Dostávalo se nám tedy pomoci nejen ze strany podniků, ale také z oficiálních míst, od městského i okresního národního výboru. Zápisné do družstva činilo 100 korun. Členské podíly v případě bytů 3+1 byly 37 550, u bytů 2+ 1 pak činily 27 550 a u bytů 1+1 to bylo 17 550 korun. Se splácením těchto podílů nám však významně pomohly podniky. Já jsem splácel měsíčně 255 korun a zavázal jsem se setrvat po dobu deseti let na úpravně uhlí. Do bloku 230 jsme se stěhovali před jeho dokončením v květnu 1960. Samozřejmě nás čekalo mnoho práce, odstraňování závad, úprava okolí, ale sami jsme si dodělávali dokonce 
i zateplení. Na tyto začátky stále rád vzpomínám, zejména když zavítám mezi staré, "původní" družstevníky. Mnozí z nich v bloku 230 bydlí dodnes.

Vzpomenete si i na své spolupracovníky z vedení družstva?
Pochopitelně. Místopředsedou byl Karel Košař, hospodářem Bohuslav Lerch, předsedou revizní komise Alois Papírník. Ale nejvíce vzpomínám na jednatele JUDr. Václava Šťovíčka, právníka Dolu Jan Šverma. Byl to výjimečný člověk, díky němuž jsme měli v pořádku veškerou agendu, stanovy a podobně. Nyní žije v Praze-Břevnově a jsme spolu stále v přátelských kontaktech. Mimochodem, za práci v představenstvu jsme po leta nepobírali žádné odměny.

Po integraci do Krušnohoru jste se stal členem představenstva...
Ano, byl jsem ovšem také jedním z pracovníků původní, pětičlenné správy družstva, která sídlila v bytovce 1+1 v ulici Obránců míru. Dělal jsem nákupčího, jezdil s dvanáctsettrojkou.

Máte z té doby nějakou nezapomenutelnou příhodu?
Byly to opravdu zajímavé časy. Třeba když přišla z Pardubic nátěrová hmota, tak bylo třeba vyložit vagon. Sehnal jsem tedy lidi, hned po vykládce jsem jim na místě vyplatil peníze...

Děkuji za odpovědi.