22

Milan Okrouhlý spoluzakládal družstvo ve dvaadvaceti letech!

Oficiálním datem zápisu SBD Krušnohor do obchodního rejstříku je dodnes 1. prosinec 1967. Tehdy byl totiž zapsán "předchůdce" Krušnohoru pod názvem "Stavební bytové družstvo pracovníků Dolů Vítězného února, Most". Zajímavé je, že tento název družstvu zůstal - i po řadě slučování s jinými podnikovými družstvy - až do 1. ledna 1980, kdy nabyl oficiální platnosti nový název Stavební bytové družstvo Krušnohor.
Členem představenstva a místopředsedou původního SBD pracovníků Dolů Vítězného února byl v letech 1967 - 1972 Milan OKROUHLÝ, rodák z Pelhřimovska, dnes sedmapadesátiletý technolog Závodu údržby Mostecké uhelné společnosti a také (od roku 1985) předseda samosprávy SA 004 SBD Krušnohor. V sedmašedesátém, kdy spoluzakládal družstvo, bylo však Milanu Okrouhlému pouhých dvaadvacet let (!).

Jako člen přípravného výboru jste stál u zrodu SBD pracovníků DVÚZ. Jak k vaší účasti na zakládání družstva došlo?
Pořadníky žadatelů o byt vedly ve druhé polovině šedesátých let velké podniky, mezi něž patřily i Doly Vítězného února Záluží. V rámci takzvané stabilizační podnikové výstavby bylo nutno zakládat družstva. Do přípravného výboru našeho družstva mě prakticky "najmenovala" pracovnice oddělení POP (péče o pracovníky) DVÚZ paní Foltýnová, s níž jsem se znal. Bydlel jsem v té době v Lounech u rodičů manželky, byt jsem tedy nutně potřeboval.

Na které osobnosti z počátků družstva rád vzpomínáte?
Vůdčí osobností byl především druhý předseda družstva ing. Jaroslav Hubáček (zvolen byl po doplňovacích volbách do představenstva v polovině roku 1969 - pozn. aut.), povoláním ekonom Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí. On měl největší podíl na "rozjezdu" družstva, znění prvních stanov, ustavení kontrolní komise a podobně.
Z pozdější doby musím vyzdvihnout dlouholetou činnost předsedy naší samosprávy Ivo Kučery, povoláním bezpečnostního technika - specialisty, který měl vždy absolutní přehled a skutečně se staral. Ivo Kučera, stejně jako další obětavý družstevník Josef Spilka, bohužel již zemřel. V naší samosprvě však dodnes obětavě pracují dlouholetí členové Václav Krasl a Jiří Augusta.

Kdy jste se stěhovali do svých nových bytů ve třech blocích u dopravního podniku (na bývalé konečné tramvaje)?
Kolaudace mosteckých bloků A1, A2 a A3, celkem s 81 byty, začala v prosinci 1969 a předávání bytů bylo dokončeno v březnu 1970. Družstvo DVÚZ ovšem nestavělo jen v Mostě, ale také v Litvínově a v Teplicích. O tom, kde a jakým způsobem se bude stavět, jsme ovšem tehdy nerozhodovali v představenstvu. Družstvo na tyto skutečnosti vůbec nemělo vliv, rozhodovala mostecká expozitura krajského projektového ústavu.

Dnes však vaše bloky tvoří, jistě i zásluhou družstevníků, docela příjemnou část Mostu. Máte nějakou příhodu z "budování" vašeho bydlení, která vám obzvlášť utkvěla v paměti?
Po nastěhování jsme museli svépomocí řešit řadu nedodělků. Například v okolí domů byla tehdy jen ornice. Ale byli jsme vesměs mladí, takže jsme bez problémů vybudovali dětský koutek i hřiště na odbíjenou, zasadili jsme zeleň včetně živých plotů. Ale pokud se ptáte na situaci, na kterou nezapomenu, pak to byla oprava kanalizace v bloku A 2, a to rovněž svépomocí (!). Závadu tenkrát způsobila překližka, která v kanalizaci fungovala jako záklopka.

Děkuji za rozhovor.