20

Zpravodaj Krušnohor zahajuje

V průběhu roku 1998 se v jednotlivých podrobných zápisech z jednání představenstva SBD Krušnohor začaly objevovat informace, týkající se přípravy vydávání Zpravodaje Stavebního bytového družstva Krušnohor, tedy periodika, které právě čtete.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

V srpnu 1998 bylo představenstvo informováno o postupu přípravy prvního čísla zpravodaje včetně detailů (například připravovaného rozhovoru s předsedou Svazu českých a moravských bytových družstev JUDr. Ivanem Přikrylem, který se uskutečnil v sídle SČMBD 27. srpna 1998). Ve výběrovém řízení bylo  obesláno deset tiskáren. Nabídky předložilo sedm firem - Česká reklamní společnost Lom, Severografie Most, Tiskárna K + B Most, Bárta tisk Most, Milan Horák - tiskárna Ústí nad Labem, Ring Print Litvínov a Tiskárna Pavel Jeřábek Teplice. Svou šanci nevyužily oslovené firmy Novinové centrum Labe Ústí nad Labem, Tiskárna Řeháček Most a AA Print Most. Dne 7. září 1998 představenstvo SBD Krušnohor schválilo jako nejvýhodnější nabídku České reklamní společnosti Lom. Akceptovalo tak doporučení redakční rady, která na svém jednání 13. srpna 1998 doporučila tiskárny v pořadí: 1. Česká reklamní společnost Lom, 2. Severografie Most, 3. Tiskárna K + B Most (dále bez pořadí).

PODOBA ZPRAVODAJE

Přílohou k výběrovému řízení a příslušnému jednání představenstva je podrobný protokol. Vyplývá z něj, že zpravodaj bude vydáván jako dvouměsíčník (tedy šestkrát za rok). Náklad prvního čísla, které vyšlo v září 1998, byl 8 500 výtisků. Družstvo zajistilo vlastní distribuci zpravodaje vhozením do schránek členů družstva v Mostě, Litvínově a Meziboří. Zpravodaj Krušnohor se od svých prvních čísel setkával s velkým ohlasem jak uvnitř družstva, tak mimo něj. I odpůrci některých textů ve zpravodaji museli uznat, že celkově se jeho vydáváním podstatně zlepšila informovanost družstevníků. Postupně se Zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor stal periodikem s nejvyšším nákladem v okrese Most. Ale to už je historie opravdu nedávná a vcelku známá. Vždyť právě držíte 
v rukou poslední číslo čtvrtého ročníku tohoto úspěšného periodika, a připravuje se ročník pátý.

ZÁVAZNÝ POKYN O KONTROLNÍ KOMISI

Na schůzi číslo 24 dne 5. října 1998 schválilo představenstvo SBD Krušnohor Závazný pokyn č. 5 ředitele správy SBD Krušnohor Most. Pokyn se týkal vztahu kontrolní komise k pracovníkům správy SBD, průběhu a pravidel kontrolní činnosti. Vyplynulo z něj, že kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů. Komise však není řídícím orgánem a nevystupuje jménem družstva navenek (výjimku upravuje obchodní zákon pouze v případě uplatňování nároku z odpovědnosti za škodu vůči členům představenstva). Vztah kontrolní komise k pracovníkům správy SBD vyplývá z oprávnění kontrolovat veškerou činnost družstva a stanovení nezávislosti na všech orgánech družstva s výjimkou shromáždění delegátů. Z pravidel kontrolní činnosti mimo jiné vyplynulo, že členové kontrolní komise nebudou zasahovat pracovníkům správy do organizace práce.