18

Výběrové řízení na údržbu

V předchozí sedmnácté části seriálu o historii SBD Krušnohor jsme se dotkli zlomového momentu v nejnovějších dějinách družstva, kterým bylo shromáždění delegátů v červnu 1997. Od tohoto shromáždění delegátů pracovalo představenstvo ve stabilní sestavě a zahájilo modernizaci a racionalizaci družstva ve všech oblastech. Důležitým krokem bylo také vypsání výběrového řízení na údržbu bytového fondu SBD Krušnohor v souvislosti s rušením vlastního, málo efektivního úseku údržby.

ÚDRŽBA

Účelem výběrového řízení bylo zabezpečit pro SBD Krušnohor stálou údržbářskou základnu dodavatelským způsobem. Běžná údržba do 25 tisíc korun hodnoty díla a havarijní práce měly být přitom v budoucnu zajišťovány bez dalších výběrových řízení. Byty družstva měly být rozděleny územně nejméně mezi dvě firmy.
V době zadání výběrového řízení spravoval Krušnohor 6 623 byty (5 475 v Mostě, 1 010 v Litvínově a 138 v Meziboří), odhad pro počet bytů získaných následnou privatizací se tehdy pohyboval pouze okolo pěti set (!). Ve všech lokalitách se jednalo o domy stavěné od poloviny padesátých let do roku 1989. Převážně šlo o panelové domy s plochými střechami. Všechny byty byly I. kategorie, v domech bylo vybudováno přes 150 nebytových prostor.
Na oslovené firmy bylo kladeno pět základních požadavků:

  1. zajištění základní údržby bytového fondu (instalatérské, topenářské, elektro, zednické, zámečnické, klempířské, pokrývačské, malířské a natěračské, truhlářské, sklenářské práce),

  2. zajištění čtyřiadvacetihodinové havarijní služby,

  3. evidence prací podle systému stanoveného družstvem a pravidelné předávání této evidence technickému úseku SBD,

  4. roční pevné HZS,

  5. zaměstnání čtyř dosavadních údržbářů družstva, pokud o to sami projeví zájem.

Obesláno bylo celkem dvanáct stavebních a údržbářských firem z regionu. Přihlásilo se sedm firem: Levodur, s.r.o., Litvínov, Ruba, s.r.o., plus Mixed, s.r.o., Most, JD stavební firma Mariánské Radčice, Ekologická stavební společnost, s.r.o., Most, Helion, s.r.o., Litvínov, sdružení firem Vodoservis plus Blesk Š + Š plus J. E. Contact, Most, Vobas Most. Výběrové řízení neobeslaly oslovené firmy Stavební společnost, s.r.o., Most, Jinas Most, Hanousek stavitelství Most a Ela Litvínov.
Představenstvo na svém zasedání 6. října 1997 vybralo tři firmy. Na prvním místě Levodur, s.r.o., Litvínov, na druhém místě sdružení Vodoservis plus Blesk plus J.E.Contact a na třetím místě firmy Ruba, s.r.o., a Mixed, s.r.o.

TECHNICKO-HOSPODÁŘŠTÍ PRACOVNÍCI

Člen představenstva SBD Krušnohor a člen ekonomické komise Arnošt Ševčík předložil návrh na zvýšení počtu THP pracovníků správy. Na podporu svých argumentů použil pozoruhodnou tabulku o počtu THP pracovníků na počet spravovaných bytů. Vyplynulo z ní, že SBD Krušnohor má daleko nejnižší počet THP pracovníků vzhledem k počtu bytů v celém severočeském regionu. "Domnívám se, že toto je již naprosto neudržitelná situace, kterou by představenstvo mělo řešit," uvedl Ševčík, který poukázal na situaci ekonomického oddělení, kde kromě vedoucí pracovalo pouze pět zaměstnanců, z toho jeden na zkrácený úvazek.
Přes postupné navyšování počtu THP pracovníků patří správa Krušnohoru podle sledovaného kritéria (vůči počtu spravovaných bytů) dodnes k vůbec nejefektivnějším v ČR, pokud není vůbec nejefektivnější.