Vývoj mu dal plně za pravdu

« Jak jsme začínali (147) »

Ve funkci začínal jako člověk vyznávající historický přístup „pod obojí“. Bydlícím členem družstva se stal v roce 1971 a to začal žít v sousední SA 030. „Tehdejší předseda SA 030 mě zatáhl do funkce, ale kdy přesně se to stalo, to si už nepamatuji,“ říká současný předseda SA 029 (Litvínov, Ruská ulice č.p. 935-936) PAVEL BLAŽKA, jenž při našem setkání zavzpomínal na časy, kdy obě samosprávy těsně spolupracovaly. „Od roku 1985 bydlím tady – v SA 029. Vyměnil jsem byt za větší. Dělal jsem tehdy místopředsedu. Ambici vykonávat funkci předsedy jsem nikdy neměl, ale okolnosti mě přinutily se do předsedování přece jen pustit.“

Lidé ho zvolili v roce 2006.

„Jsem strojař, technickým věcem rozumím a kromě toho ve své práci uplatňuji logickou úvahu jako základ pro konkrétní rozhodnutí,“ vysvětlil důvody, proč se do výkonu funkce předsedy SA pustil. A ta ho drží dodnes. „Práce s lidmi mě baví. Získal jsem při ní přehled o záležitostech domu. A krom toho jsem v důchodu, je mi 72 let, potřebuji něco dělat, sedět doma mě nebaví,“ řekl Pavel Blažka.

SA ZACHOVÁNA

Jeho začátky ale nebyly jednoduché. Musel čelit tlaku některých bydlících na převedení bytů do osobního vlastnictví a založení společenství vlastníků jednotek (SVJ). Proti těmto snahám se postavil. Samospráva zůstala zachována. „Další vývoj mi dal plně za pravdu, problémy SVJ se nyní ukazují v plné nahotě, nedokonalá legislativa státu selhává,“ zdůraznil pan předseda.

V klidnější atmosféře se pustil do díla. V té době byl výbor tříčlenný, při generační výměně čtyřčlenný, nyní už je zase tříčlenný. Bydlící holt stárnou. Dům byl postaven v roce 1963. Starousedlíci jsou pro něj zlatem. „Nic takového, co třeba v Janově, se u nás neděje,“ přiblížil Pavel Blažka.

Pan předseda nás přijal ve schůzovní místnosti, která připomíná obývací pokoj – důkaz o hezkém vztahu družstevníků k domu. „Bývalá členka výboru Danuše Borošová obměňovala v bytě nábytek, nabídla nám ho sem. Část vybavení je také od muže, jenž odešel do domova seniorů,“ upřesnil Pavel Blažka a dodal: „Máme tady také šikovného pána. Je jím PhDr. Štefan Bakajsa. Z osobní iniciativy pečuje o zeleň kolem domu. Občas upravují záhonky i dvě nájemnice.“ Hezká slova našel pan předseda také pro správu družstva: „Musím pochválit techničku Zdeňku Bertlovou. Stará se o nás vzorně!“

MÍSTNOSTI K PRONÁJMU

Schůzovní místnost je v suterénu, který rovněž prodělal změny. „Zlikvidovali jsme stroje z prádelny, zrušili jsme mandl a místnost pro namáčení prádla. Volné prostory zájemcům – nájemníkům z naší samosprávy – klidně pronajmeme,“ sdělil Pavel Blažka.

Peníze budou zapotřebí. SA si totiž vzala úvěr na zateplení objektu. Proto si nyní nemůže dovolit vyhazovat z kopýtka. Přesto by se pan předseda rád pustil s výborem do modernizace rozvodů elektřiny a do opravy chodníku u domu.

Fasáda mu ale přesto přináší radost. „Nechtěli jsme, aby byla uniformní. Barvy si vybrali družstevníci sami. Největší plocha je světlá, aby do bytů nešlo za veder mnoho tepla,“ vysvětlil.

NEJEN RADOST

Nebyly ale jen radostné chvilky. S některými partajemi musel řešit úklid společných prostor, protože jej nedělaly. Členská schůze dala nakonec přednost jednoduššímu řešení – v podobě firmy, která od 1. července úklid zajišťuje. Pan předseda řešil i případ dvou neplatičů. Trápil ho také nepořádek za blízkou prodejnou, který způsobovali mladiství ze škol. Záležitost projednával s městskou policií. Nenechává ho spát problém, který nevyřešila rekonstrukce Ruské ulice. „Náš dům stojí u jejího nejnižšího bodu, takže při velkém dešti se voda valí i po chodníku do sousední ulice a v obrovské louži na vozovce končí jízdu vozy, do jejichž motoru vnikla voda,“ popsal Pavel Blažka.

Text a foto: Petr PROKEŠ