17

Po Frankovi a Kožíškovi zůstala ztráta 12,8 milionu

V našem mapování historie SBD Krušnohor jsme dospěli až ke zlomovému momentu v porevolučních dějinách družstva. Tento zlomový moment nastal počátkem roku 1997.

NUCENÝ ODCHOD FRANKA A KOŽÍŠKA

Na návrh Romana Laura byl 8.1edna 1997 změněn program zasedání představenstva SBD Krušnohor. Projednávala se předběžná zpráva kontrolní komise (předkládal ji předseda komise Mgr. Lisý), zpráva o závažných nedostatcích v řízení SBD a hospodářských malverzacích. Bod tři zněl: „uplatnění závěrů z předložených zpráv a podkladů“.

Již ze zprávy kontrolní komise o kontrolách z prosince 1996 až ledna 1997 vyplynuly značné nedostatky v řízení družstva. S podklady o závažných pochybeních a malverzacích předsedy SBD Ing. Vladimíra Franka a bývalých funkcionářů SBD následně vystoupili členové představenstva Ing. Jiří Kvula a František Ryba. Jednalo se o neprůhledné hospodaření bez systematické kontroly, vyplácení záloh na neprovedené nebo jen částečně provedené práce, silné přefakturování některých zakázek, poskytování záloh na materiál, který firmy poté nedodaly a podobně. Toto bylo umožněno neúměrnou koncentrací výkonných pravomocí v rukou předsedy družstva Ing. Franka a hlavního ekonoma Ing. Svatoslava Kožíška. Družstvu tak vznikly škody vyčíslené nejprve částkou přibližně deseti milionů, později jedenácti a půl milionu. Po došetření všech pochybení představuje suma, o kterou Krušnohor "hospodařením" páhů Franka a Kožíška přišel, celkem 12,8 milionu korun (!).

Zajímavá jsou stanoviska jednotlivých členů představenstva k odhaleným nedostatkům, která jsou zaznamenána v zápise z 8. ledna 1997. Dosavadní předseda Frank prohlásil, že se vyjádří po předložení dalších písemných podkladů, člen představenstva Josef Trykar se nevyjádřil vůbec. Členové představenstva Josef Dragoun a Ing. Petr Klíma požadovali zásadní personální změny. Člen představenstva František Ryba uvedl, že je šokován postupným odhalováním nedostatků a navrhl odchod Ing. Franka z funkce předsedy SBD. Člen představenstva Roman Laur vyjádřil své hluboké zklamáni a uvedl přiklad ze svého pracoviště, kde by podobné nedostatky vedly k okamžitému odvolání z funkce. Ing. Vladimír Frank byl představenstvem s okamžitou platností odvolán z funkce předsedy SBD Krušnohor. O pět dní později byl rozvázán pracovní poměr s hlavním ekonomem družstva Ing Svatoslavem Kožíškem. Družstvo v souvislosti s jejich činností podalo několik trestních oznámení, jen na dlužníky bylo podáno osm trestních oznámení. Největším dlužníkem byla společnost Fryho, s. r. o., která uznala "silné přefakturování zakázek" a vystavila Krušnohoru dobropisy v hodnotě 6 860 000 korun (!).

PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Jakýmsi přechodným obdobím byla doba od ledna do června 1997, kdy se uskutečnilo řádné shromáždění delegátů. Předsedou SBD Krušnohor byl v této době Ing. Jiří Koula. Podstatné však byl0, že ředitelem správy SBD Krušnohor se stal již v lednu 1997 člen představenstva František Ryba, který tak mohl (společně s některými členy představenstva) zahájit základní kroky k došetření nedostatků a ke konsolidaci správy družstva.

NOVÉ PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVO ZKONSOLIDOVALO A ZMODERNIZOVALO

Shromáždění delegátů v červnu 1997 se stalo dalším podstatným mezníkem. Z dřívějších členů představenstva zůstali v tomto orgánu již pouze Roman Laur, František Ryba a Ing. Petr Klíma, novými členy představenstva byli zvoleni Arnošt Ševčík, Ing. Roman Hokr, Ing. Vlastimil Vozka a Ing. Jiří Koranda. Předsedou představenstva, se stal tehdy pětapadesátiletý odborářský předák MUS Roman Laur, místopředsedou František Ryba.

Právě toto představenstvo dovedlo družstvo k dnešní velikosti a prosperitě. Nejenže se vyrovnalo s problematickou minulostí, ale nastartovalo a v mnoha případech již dotáhlo do konce procesy, které z Krušnohoru udělaly moderní bytové družstvo, druhé největší bytové družstvo v České republice. Pro Krušnohor nastal převratný pozitivní vývoj ve všech oblastech - technické, ekonomické i pracovně-právní. Nezanedbatelné jsou také četné administrativně organizační kroky, jimiž družstvo dostalo pevnou strukturu a zažila se v něm jasná, průhledná pravidla práce. O těchto úspěších se dočtete v dalších dílech našeho seriálu.