Účast na shromáždění: 80 – 90 %!

« Jak jsme začínali (144) »

Pořád se směje. Viditelně má dobrou náladu. Vypráví s nadhledem a se znalostí věcí. Působí tak, jako kdyby neměl žádné starosti. Přitom by jich mohl mít hodně. Stará se totiž ještě se dvěma kolegy z domovního výboru o spokojené bydlení lidí ve 47 bytech. Jmenuje se ZDENĚK POVA a je předsedou SVJ 163 v bloku 586 v ulici Maxima Gorkého v Mostě.

VŠE OKAMŽITĚ

Veselost a nadhled zdaleka nepatří do výbavy jiných funkcionářů z oblasti bydlení. Proto jsme se Zdeňka Povy zeptali, proč se tolik odlišuje od těch ostatních. „Neberu si to tak. Jsme na to tři. Řešíme vše okamžitě, takříkajíc za pochodu. Problémy proto nemáme,“ odpověděl odhodlaně.

Funkci předsedy vykonává od října roku 2007. Je součástí tříčlenného domovního výboru. Jeho parťáky jsou Miloslav Štverák a Jiří Tyšer. „Pracují perfektně. Jsou pro mě oporou. Na výborových schůzích se scházíme každou středu – a pokud se objeví k řešení něco nečekaného, sejdeme se mimořádně v jakýkoliv den. Na schůzích řešíme úplně všechno – ať jde o důležité či méně důležité záležitosti,“ sdělil Zdeněk Pova.

DŮVĚRA ZAVAZUJE

Dokážou obyvatelé domu takovou pracovitost ocenit? „Vypadá to, že lidé jsou s námi spokojení. Výboru věří. Zajímají se o dění v domě. Debatují s námi o mnoha záležitostech,“ uvedl pan předseda. Jejich důvěra se také odráží ve vysoké účasti na shromážděních vlastníků. Ta dosahuje neuvěřitelných 80 – 90 procent!“

Jak je to možné? „U nás v domě bydlí zodpovědní lidé. Zhruba polovinu z nich tvoří důchodci – tedy lidé s bohatými životními zkušenostmi a s úctou k ostatním. Seniora najdete na každém patře. Ti mladší jim ostudu rozhodně nedělají. Chovají se rovněž velice zodpovědně. Jsou to rodiny pětatřicátníků a čtyřicátníků. V podstatě se dá říci, že jsme domem starousedlíků a takoví lidé nemají chuť vyvolávat konflikty se sousedy nebo ničit majetek,“ popsal Zdeněk Pova.

ŠETŘENÍ

Výhodou domovního výboru je také ekonomické myšlení. Dům se postupně rozvíjí, přitom peníze zbytečně nevyhazuje. Skromnost ve výdajích je na prvním místě. Miloslav Štverák působí jako domovník a umí pořádně vzít za práci. Havárky a opravy – to je jeho! Obdobně je na tom i předseda Pova. „Vyučil jsem se s Jirkou Hasmanem montérem výtahů. V době, kdy jsem bydlel v bloku 510, jsem tam dělal domovníka - údržbáře. Bylo to od roku 1971,“ prozradil na sebe pan předseda. Nyní je už jasné, proč v nynějším bydlišti v bloku 586 domovní výbor služeb servisních firem zrovna moc nevyužívá, což přináší úsporu.

Důvodem pro to je i pětimilionový úvěr. Ten bude splacen až v roce 2021. Peníze posloužily na generální opravu střechy, výměnu oken, předělání vstupů, rekonstrukci rozvodů vody, plynu, výměnu stupaček a další práce.

S Jiřím Hasmanem se Zdeněk Pova setká brzo. Od 1. července začne v domě rekonstrukce výtahů. Oba muži budou moci zavzpomínat na staré dobré časy svého mládí a učení se oboru.

A pokud jde o rekonstrukci výtahů, velká část bydlících dům opustí, aby uvolnila místo dělníkům a technice. Pojedou třeba na dovolenou, nebo navštíví příbuzné atd. Ukázka vzorné spolupráce s domovním výborem.

DVĚ MÍSTNOSTI

Mimo jiné i ke kontaktu s lidmi slouží v domě dvě místnosti. „Původní prádelnu jsme přebudovali na dílničku a sušárnu jsme předělali na schůzovní místnost,“ rozloučil se s námi Zdeněk Pova, který se na vlastní kůži přesvědčil o tom, že práce s lidmi přináší ovoce.

Text a foto: Petr PROKEŠ