Do funkce ho vynesla nespokojenost

« Jak jsme začínali (140) »

Začalo to v roce 2008, kdy se sešla skupinka bydlících družstevníků. Vyjádřila nespokojenost s tehdejším výborem samosprávy. Následně byla svolána mimořádná členská schůze, na níž byl přítomen i tehdejší předseda představenstva družstva Roman Laur. Výsledek jednání? Stávající výbor odstoupil. „Nespokojenost byla vyvolána situací kolem zpackané rekonstrukce domu, která probíhala od roku 2007. Družstevníci byli nespokojeni s dosavadním stavem řízení věcí v domě a svoji nelibost dávali najevo,“ popsal tehdejší dění MARTIN POTŮČEK, nynější předseda výboru SA 052 v bloku 614 v ulici Jana Amose Komenského na mosteckém sídlišti Výsluní.

Byl tehdy lidmi dotázán, zda by do toho šel a začal pracovat ve výboru. „Odpověděl jsem, že osud domu mi není lhostejný a oni mě v srpnu 2008 zvolili za člena výboru. Takto to fungovalo dva roky. Potom nově zvolený předseda odstoupil s odůvodněním, že funkci nechce dále vykonávat, a na dubnové výroční členské schůzi to spadlo na mě. Byl jsem zvolen předsedou samosprávy,“ zavzpomínal na nelehké časy Martin Potůček. Letos funkci vykonává devátým rokem.

VÝBOR ŠLAPE

Od té doby je klid. „Čtyřčlenný výbor SA funguje v domě s 80 byty dobře. Schází se každý měsíc, projednává všechny aktuální záležitosti, a pokud dojde k nějaké mimořádnosti, je řešena okamžitou komunikací po telefonu či elektronickou poštou nebo je rychle svoláno mimořádné zasedání výboru,“ sdělil Martin Potůček. Sudý počet členů výboru nevadí. Nepřehlasovávají se. „Máme úzus, dohodu, že všechno řešíme formou debaty. Nikdo proti nikomu nejde. Nejsou spory. Vždycky se domluvíme na společném postupu. To platí i o stanovení priorit,“ uvedl pan předseda.

Nejen v této souvislosti vyzvedl práci dlouholetého člena výboru a údržbáře domu Pavla Štafy. Díky jeho pracovitosti a šikovnosti se daří držet náklady na údržbu na nízké úrovni, což je v domě, který si nemůže dovolit rozhazovat peníze, velice důležité. Úvěry poskytnuté na rekonstrukci objektu a na dodatečné předělání lodžií bude mít splacené až v roce 2030. „Žít na dluh nechceme. Proto na nejbližší roky neplánujeme investiční akce. Nepustíme se ani do rekonstrukce výtahů. Budeme jen opravovat,“ upozornil Martin Potůček.

NENECHÁM SE OŠÁLIT!

Profesí je stavbyvedoucím. Považuje to pro výkon funkce předsedy za výhodu. Svoje znalosti z oboru uplatňuje i při práci v domě. „Stavařině rozumím, proto dokážu stavební práce ohlídat a nenechám se ošálit,“ zdůraznil. Umí posoudit kvalitu práce firem a jimi zvolené postupy. „Nejhorší je fasáda. Když svítí slunce, je vidět každá deska. To je jeden z výsledků zpackané rekonstrukce bloku udělané před lety,“ svěřil se. Otevřeně přiznal, že ohledně nekvality odvedené práce, její ceny i dalším záležitostem se neshodl s vedením družstva i pracovníky správy Krušnohoru. „Už to ale vyšumělo. Debaty utichly. Díváme se do budoucna,“ zhodnotil pan předseda. Zajištění perspektivy bydlení pro družstevníky je pro něj rozhodující.

NECHTĚNÉ STROMY

Štvou ho ale i jiné věci. Třeba mu vadí projekt výsadby stromů realizovaný městem. „Dotkl se nás. Stromy jsme nechtěli. Navíc byly vysázeny blízko domu. Někdo z magistrátu nedomyslel, že až stromy povyrostou a rozšíří se jejich koruna, v bytech nebude dostatek denního světla. Výsadbová akce se stala předmětem jednání našeho výboru s magistrátem. Stromy byly magistrátem dokonce přesazovány, protože nevydržely. Podařilo se nám ale dojednat to, že když chce město zlepšit okolí domu, může nám pomoci i jinak. Ve spolupráci s náměstkem primátora Markem Hrvolem se podařilo odstranit betonové plochy po klepadlech a sušácích prádla a provést jejich zatravnění,“ sdělil Martin Potůček.

Text a foto: Petr PROKEŠ