16

Bouřlivé shromáždění delegátů a nové představenstvo

Ačkoli z pohledu nejnovějšího vývoje SBD Krušnohor je evidentně . nejpodstatnějším mezníkem rok 1997, nemůžeme v našem seriálu pominout ani důležité události roku 1996.

ROZBOR FUNKČNOSTI SAMOSPRÁV

Počátkem roku 1996 se představenstvo SBD Krušnohor zabývalo funkčnosti jednotlivých samospráv, mezi nimiž byly (stejně jako je tomu i dnes) poměrně velké rozdíly. Předseda družstva Ing, Vladimír Frank vypracoval k 31. březnu 1996 stručný materiál pod názvem Dílčí rozbor funkčností samospráv. V něm konstatuje, že dobrou aktivitu vykazuje pouze třicet procent samospráv. Dalších dvacet procent má pouze "občasný kontakt" se správou družstva a alarmujících padesát procent samospráv "má při různých příležitostech zastoupení lidmi, kteří vystupují vesměs jako obhájci svých soukromých stanovisek".
Frank ve svém materiálu také upozornil na skutečnost, že v této době byla problémem "neschopnost založit v regulérních volbách novou SA", ačkoliv staré složení samospráv bylo mnohdy kritizováno jako nefunkční a zvolené družstvem". Problematikou nefunkčních samospráv se představenstvo SBD Krušnohor opakovaně zabývalo. Například na svém jednání koncem února 1996 schválilo text dopisu nefunkčním samosprávám a předsedovi uložilo rozeslat tento dopis "nejméně deseti samosprávám se lhůtou řešení do 31. 3; 1996". Tento termín byl posléze posunut do 31. května 1996. Dopis obdrželo celkem sedmnáct samospráv. Zároveň měl být připraven postup vůči těmto samosprávám a "konkrétní zajištění dozoru a chodu těchto bytových objektů z aparátu SBD",.

HOLOBYTY PRO NEPLATIČE

Představenstvo družstva řešilo také technické otázky spojené s výstavbou holobytů pro neplatiče nájemného (dlužníky s dluhem vyšším než 10 tisíc korun) v Obrnicích. Pro holobyty byl zajištěn kotel Všepal a jejich stěny byly zatepleny heraklitem. Představenstvo přitom zdůraznilo, že "holobyty nebudou sociálním ubytováním, ale přestupní stanicí pro neplatiče do vystěhování". O právní problematice v této věci informoval doktor Bláha (agentura DON), představenstvo se zabývalo i konkrétními pravidly pro vystěhování neplatičů.
Otázka neplatičů musela být urychleně řešena i proto, že dluhy na nájemném dosáhly částky 11 389 586 korun, přičemž vymoženy byly přibližně dva milióny korun. Další dluhy ovšem vznikaly "nezaplacením zvýšení úhrady v roce 1994 - 1995". Jediným potěšujícím ukazatelem byla skutečnost, že "družstevníci, kterým byl převeden v posledních třech letech byt do vlastnictví, bez výjimky nájemné pravidelně platí".

DŮLEŽITĚ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Významné jednání shromáždění delegátů SBD Krušnohor proběhlo v červnu 1996 v mostecké MEDŮZE. Bylo na něm zvoleno nové představenstvo ve . složení Ing. Vladimír Frank, Josef Dragoun, Roman Laur, Ing. Jiří Koula, František Ryba, Josef Trykar a Ing.Petr Klíma (náhradníci lng, Emil Frohlich a Ing. Libor Sládek). Jak dnes víme, představenstvo v tomto složení nevydrželo déle než půl roku, ale nepředbíhejme událostem...
Shromáždění mělo oproti minulosti bouřlivý průběh. Současný člen představenstva Ing. Jiří Koranda například v diskusi řekl: "Ekonomický rozbor je pamflet, rozborové položky nejsou zdůvodněné, zejména náklady, důvod jejich čerpání, naplánované položky příštího roku... To platí i pro údržbu, chybí rozbor a plán položek... Navrhuji oprášit staré předpisy, vnitřní pravidla a inovovat je. Samosprávy nepracují, protože se jim nedostává odpovědi..." Na tato rázná slova reagoval chabě hlavní ekonom Ing. Svatoslav Kožíšek: "Plánovat náklady správy lze, ale současně i plány oprav samospráv. Tyto plány samosprávy přes několikeré urgence nezpracovaly..."
SBD Krušnohor stálo evidentně na prahu jedné z nejbouřlivějších etap svých dějin. O tom se však dočtete už v příští části našeho seriálu.