V domě vládne klid a pohoda

« Jak jsme začínali (135) »

Spokojený předseda. Takto stručně a jasně se dá charakterizovat VÁCLAV TUREK, předseda SA 018. V „jeho“ domě (blok 581 v mostecké ulici Maxima Gorkého) vládne klid a pohoda, což ve srovnání s jinými domy, potýkajícími se s mnoha problémy, toto zjištění působí jako rajská hudba.


POHOVOR

Jak je možné, že to v domě dobře klape, když jinde to nejde? „Musím naše družstevníky pochválit. Jsou zodpovědní vůči sobě i k ostatním. Projevuje se to například tím, že rodiče předávají byty svým dětem a tím se omezuje příchod cizích lidí do domu. Nevíme, co jsou to špatné mezilidské vztahy nebo ničení majetku. Družstevníci nemají dluhy na nájemném, výbor nemusí řešit ani jiné problémy, protože prostě nejsou. V domě je opravdu klid a žije se v něm dobře. Samozřejmě ale přicházejí také noví lidé zajímající se o bydlení u nás. Takového bydlícího navštívíme s místopředsedou výboru ihned po nastěhování a pohovoříme si s ním. Seznámíme ho se životem v domě, ale také na rovinu řekneme, že si nepřejeme, aby narušoval noční klid či se dopouštěl nějakých vylomenin. Naše zkušenost je dobrá. Takový pohovor zabere a život v domě pokračuje v zaběhnutých kolejích dál,“ popsal Václav Turek.

STAROUSEDLÍK

Pan předseda je sám důkazem toho, že se v domě dobře žije. Je mu totiž věrný. Nastěhoval se do něj v roce 1979 hned po jeho předání k užívání. Byt dostal v rámci družstevní stabilizační výstavby od Okresního stavebního podniku Most, u něhož byl tehdy zaměstnán. Byl zvolen do výboru jako místopředseda a vzal si zároveň na starost údržbářské práce. Po mnoha letech – v roce 2016 – byl zvolen do funkce předsedy. Stalo se to na základě doporučení předsedkyně SA Věry Bryndové, která se odstěhovala do rodinného domu. Kontinuita vývoje v bloku 581 tak byla zachována. Jako předseda navázal na práci svých předchůdců a zároveň zhodnotil svoje zkušenosti získané ve funkci místopředsedy.

Václav Turek – nyní jako předseda SA – si pochvaluje spolupráci se svými kolegy z výboru. „Je pětičlenný a vedle mě jsou v něm místopředseda Jiří Jungmann a členové Petr Morawetz, Marta Fedičová a Josef Ďurčo.“ Pan předseda chválí ale také firmy zajišťující údržbu v domě. Jmenovitě Vodoservis Skopec.

UNIKÁT

I když je blok 581 poklidný, zažil také rozruch. To bylo v době, kdy byl zateplován a objevila se na něm fasáda. Její základ tvoří šedá barva, pro Most naprosto neobvyklá, a po obvodu objektu jsou do ní vpraveny žluté a červené čtverce. „Byl to svého času první dům v Mostě takto progresivně barevně pojatý, neřku-li přímo unikátní. Zvolili jsme po dohodě s realizační stavební firmou a městským architektem tmavý podklad po zkušenostech z domů se světlým podkladem, které brzo prosvítaly. Je jasné, že tmavý podklad vydrží déle. Lidé se nejdříve divili, co to tady provádíme za experiment, ale po několika dnech si zvykli a fasádu začali hodnotit jako velice hezkou a nápaditou,“ zavzpomínal Václav Turek.

DROBNÁ ÚDRŽBA

Na zateplení si samospráva vzala úvěr, který stále splácí, a proto nejsou v plánu investiční akce. Počítá se jen s drobnou údržbou. Ostatně objekt je zcela zrekonstruován, a proto velké investice ani nepotřebuje. Časem dojde na modernizaci výtahů – až budou peníze. Nyní se pracuje na zvelebování vnitřku objektu. Dolaďují se drobnosti, jako jsou správné zastavování kabin v patrech, výmalba stěn barvou snižující prašnost ve společných prostorách, pokládka podlahových krytin, oprava schodišť.

„Mám z toho všeho radost! Z práce pro dům, z hezkých vztahů mezi bydlícími a z krásného prostředí kolem domu. Jsem proto v pohodě,“ popsal své pocity při loučení s námi Václav Turek.

Text a foto: Petr PROKEŠ