Hospodařit začali od úplné nuly

« Jak jsme začínali (134) »

Sedm pater, pět vchodů, 120 bytů – základní charakteristika bloku 528 v Lipové ulici na mosteckém sídlišti Skřivánčí Vrch (dříve Zahradní). A k nim patří také 68letý MILAN REK, předseda DV SVJ 109. „V domě bydlím od roku 1975, kdy proběhla jeho kolaudace. To už je 43 let!“ sdělil.


HORKÉ CHVILKY

I když je pan předseda na první pohled mužem klidným, vyrovnaným a takříkajíc nad věcí, přece jen připustil, že během výkonu funkce zažil horké chvilky: „V roce 1997 byl náš dům nabídnut k prodeji. Z několika variant prodeje si bydlící vybrali možnost založit společenství vlastníků jednotek prostřednictvím SBD Krušnohor. Vzpomínám si na začátky, které byly dost náročné. Hospodařit jsme začali s nulou. Šetřili jsme, kde se dalo. Byl problém sehnat ze 120 partají alespoň tři lidi do domovního výboru. Jen co jsme založili SVJ, žádosti o opravy v bytech se množily, i když jsme neměli peníze. Předtím ale – když jsme byli městským domem – moc požadavků od bydlících na údržbu nebylo.“

Také vlastní výkon předsednické funkce nebyl bez potíží. „Předsedu domovního výboru jsem dělal od roku 1997 do silvestra 2005. Potom jsem z funkce odstoupil. Musel jsem to udělat z důvodu časové náročnosti vyplývající z mé podnikatelské činnosti. Pracoval jsem v oboru pojišťovnictví. Mezitím jsem po několik let vypomáhal v domovním výboru jako člen. Po odstoupení předsedkyně jsem byl zase zvolen a od 1. června 2016 jsem opět v čele domovního výboru,“ zavzpomínal Milan Rek a dodal: „Jestliže mi to zdraví dovolí, tak v práci budu pokračovat.“ Zdraví posiluje ve volném čase (pokud nějaký má) zahrádkařením a chalupařením.

PRINCIP SPOLUPRÁCE

Pan předseda ale má přece jenom ještě jedno trápení: „Zápisy ze schůzí a všechny informace o řízení domu pravidelně zavěšuji na nástěnky, aby všichni bydlící věděli, co se děje. Překvapuje mě proto jejich nezájem. Lidé málo čtou nástěnky, málo se zajímají o hospodaření SVJ.“ Přitom výbor šlape jako švýcarské hodinky a ještě k tomu je genderově vyvážený – tvoří jej dvě ženy a dva muži. Jsou jimi Ing. Naděžda Khuntová a Hana Ulbrichová, Jan Klimeš a Petr Švihura. „S výborem jsem spokojený. Výborně v něm funguje princip spolupráce,“ pochválil Milan Rek.

INVESTICE

Práce v domě se daří. Hlavní investiční akce jsou hotové – nová střecha, výměna oken, zateplení pláště domu, rekonstrukce vchodů, nové jsou rozvody plynu, odpadu, studené a teplé vody. „Letos v prosinci zaplatíme poslední splátku úvěru za okna a budeme pokračovat ve splácení úvěru na zateplení. Potom nás čeká modernizace výtahů. Kromě toho bychom na chodbách ještě chtěli vyměnit linoleum, instalovat úsporné osvětlení, vymalovat stěny a na zábradlí dát nová madla,“ nastínil budoucí plány Milan Rek.

ŠTĚNICE A DLUHY

I když v domě může vládnout spokojenost, přece jen se mu nevyhýbají běžné „mostecké“ problémy – štěnice a dluhy.

„V loňském roce jsme řešili výskyt štěnic v několika bytech a na shromáždění vlastníků jsme proto schválili nová pravidla pro likvidaci štěnic. V praxi uspěla,“ vyhodnotil pan předseda.

V oblasti řešení pohledávek jsou problémem dlužníci nebydlící v domě. „Některé dluhy – až stotisícové – vznikly před šesti roky vlivem dlouhého soudního projednávání a špatných zákonů. Byty byly prodány v exekuci, ale na naše SVJ nezbyla ani koruna. Některá z politických stran by proto měla zařadit do svého programu princip přiznání odpovědnosti za škody, které vznikají SVJ a bytovým družstvům, a tvrdě prosazovat způsob proplacení prokazatelné škody od dlužníků. Takový program bych neváhal nazvat nulovou insolvencí,“ zdůraznil Milan Rek.

Text a foto: Petr PROKEŠ