Největším problémem jsou sklepy

« Jak jsme začínali (133) »

Je pořádkumilovný. Když vstoupíte do schůzovní místnosti v suterénu domu, první, co vám padne do očí, je asi 40 svazků klíčů pěkně „po vojensku“ seřazených za sebou na závěsných háčcích připevněných na stěně. „To zavedl můj předchůdce ve funkci předsedy – pan Igor Kadlec. Byl to perfekcionalista. Pořádek dělá přátele. To všichni dobře víme. Proto v tradici Kadlecova perfekcionalismu pokračuji,“ uvedl na začátku naší návštěvy v bloku 628 v České ulici na mosteckém sídlišti Výsluní JAROSLAV SUCHOPÁR, předseda SA 074.


JUBILANT

Ani jsme netušili, že přicházíme v roce, který je pro pana předsedu jubilejním. Práci pro bydlící ve funkci prvního muže domu se věnuje desátým rokem. I když jde o výročí, žádnou slávu nechystá. „Od roku 2003 abstinuji, neslavím. Jsem ve věku, kterému Halina Pavlovská říká ´díky za každé dobré ráno!´ Člověk se stává moudrým, a proto nechce dělat hlouposti,“ popsal Jaroslav Suchopár. I po deseti letech ve funkci vypadá jako jura. „Hraji volejbal, udržuji si hmotnost. Duševní zdraví si utužuji jógou,“ prozradil pan předseda. Za dárek k jubileu považuje dobrý kontakt s bydlícími a hezký vzájemný vztah.

ZAČAL KOLAUDACÍ

Působení ve funkci začal skokem do rozjetého vlaku. „V roce 2008 jsem kolaudoval dokončenou rekonstrukci od firmy Vobas. Byl jsem předtím přítomen na kontrolních dnech,“ připomněl Jaroslav Suchopár. Šlo především o zateplení objektu a barevné řešení fasády. Nápaditostí upoutávalo pozornost veřejnosti. „Předseda Kadlec byl stavař. Spolupracoval s odborníky. Společně vytvořili návrh. Bydlící se mohli vyjádřit. Líbil se jim. A tak došlo k realizaci,“ zavzpomínal Jaroslav Suchopár.

OHLÉDNUTÍ

Za jeho předsedování došlo na výměnu výtahů ve všech šesti vchodech domu. Zařízení je moderní, bezpečné a dobře funkční. Došlo i na kompletní rekonstrukci schodišť. Nová madla, linolea, nátěry, vymalování stěn – a chodby jsou hned krásnější. Na nich došlo ještě předtím ke kompletní výměně osvětlení. Kruhová tělesa využívají technologie LED doplněné o snímače pohybu, sama se rozsvěcují. Vypínače byly zrušeny. Po rekonstrukci kabeláže byl instalován vnitřní zdroj. Při výpadku proudu proto nehrozí, že lidé zůstanou na chodbách potmě.

Na letošní výroční členské schůzi se hovořilo o zasklení lodžií. A výsledek debaty? Je třeba zjistit technickou a finanční náročnost stavební akce. Pan předseda ale optimistou není. „O hromadné zasklení lodžií není zájem,“ sdělil. Proto záležitost řeší individuálně. Ten, kdo zasklít chtěl, již zaskleno má.

JAKO PŘED 31 ROKY

„Jako největší problém vidím sklepy. Je nutné najít inteligentní řešení,“ nastínil Jaroslav Suchopár. Upozornil, že výbory SA a SVJ jsou problémy kolem sklepů velice zatěžovány a finančně vyčerpávány. Proto by za spoluúčasti Krušnohoru přivítal zorganizování námětové konference, na níž by se problematika podrobně projednala, a byl dohodnut jednotný postup.

„O nebytové prostory ve sklepích by se měla starat firma, třeba s. r. o. Ta by si vzala prostory do nájmu, hlídala je, zajišťovala opravy a rekonstrukce, starala se o pořádek a také o využití sklepních kójí. Zájemcům by je pronajímala. Byl by tak zajištěn pořádek, ochrana sklepů i administrativní dohled nad tím, co komu patří,“ popsal pan předseda. To je ale hudba budoucnosti.

A nynější realita? „Rozhodli jsme, že sklepy uvedeme do původního stavu. Všechny bydlící osobně obejdeme, vyzveme je, aby nepotřebné věci vyházeli, a kóje, které nebudou uzamčené, vyklidíme. V celém prostoru uděláme novou podlahu a vymalujeme stěny. Sklepy uvedeme do stavu jako před 31 lety, kdy byl lidem předán do užívání nově postavený dům,“ má v plánu výbor SA podle vyjádření Jaroslava Suchopára.

Text a foto: Petr PROKEŠ