Pere se s rostoucími problémy

« Jak jsme začínali (126) »

O problémech umí hovořit s nadhledem a s humorem sobě vlastním. Je prostě nad věcí. „Co mi také zbývá,“ říká a směje se. „U nás na sídlišti Výsluní problémů přibývá a bydlení zde již není takové, jaké kdysi bývalo,“ upozorňuje. Změnu k horšímu pociťuje i ve svém domě. Tím, kdo se pere s problémy čím dál víc, je MILAN HENDRYCH, předseda SA 045 v bloku 605 v ulici Kapitána Jaroše v Mostě.

POŠKOZENÉ PROSTORY

Přivítal nás v nezvyklém prostoru – v suterénu domu v bývalé prodejně po Vietnamcích. Ukázal nám poškození, které zde způsobili. Po této zkušenosti výbor již nemá chuť tento prostor dál pronajímat. Nevyplatí se to. Nájem pro prodejce je nízký, dům z něho prakticky nic nemá a ještě k tomu vznikly náklady na opravu. Výbor samosprávy nyní zvažuje, jak s tímto prostorem naložit. Docela by se hodil ke zřízení nové kočárkárny či jako úložiště pro pomůcky zdravotně postižených spolubydlících.

NEJLEPŠÍ ZKUŠENOST

Milan Hendrych vykonává funkci předsedy SA pátým rokem. Převzal ji v podstatě za pochodu a nečekaně. „Umřel nám předseda. Měli jsme schůzi. Lidé mi dali důvěru,“ popsal sled událostí. Za zkušeného předsedu se ale dodnes nepovažuje, denní praxe jej soustavně obohacuje. Za svoji nejlepší dosavadní zkušenost však považuje tu, že domovní výměníková stanice přešla pod Severočeskou teplárenskou. „DVS byla největším problémem domu. Představovala jen a jen náklady. Pořád jsme platili za opravy kotle,“ vysvětlil pan předseda. Experiment, pro který byl blok 605 před mnoha lety vybrán, se zdejším družstevníkům nevyplatil.

Práce s kolegy z výboru má Milan Hendrych za sebou hodně. Je čím se pochlubit. Proběhla rekonstrukce výtahů, na chodbách bylo instalováno LED osvětlení, otevírání vchodů je na čipy. Nyní se v domě připravují na rekonstrukci plynových rozvodů. „Půjdeme až do bytů, vyměníme plynové potrubí v jádrech, jak požaduje revizní zpráva,“ sdělil pan předseda. V přípravách je také pokládka dlažby ve společných prostorách náhradou za poškozená linolea. Až dům splatí v roce 2022 úvěr, pustí se družstevníci do dalších prací – například do obnovy fasády.

AKTIVNÍ DŮCHODCI

„Mladí do funkcí nechtějí,“ upozornil na všeobecně známou pravdu pan předseda. Proto ani není divu, že se práci pro obyvatele domu věnuje tříčlenný výbor SA složený jen z důchodců. Schází se podle potřeby, ale i takříkajíc aktuálně. „Potkáváme se u domu, dáme řeč, potom zajdeme k některému z nás domů na kafe, kde aktuální záležitost probereme,“ popsal Milan Hendrych.

NEPLATIČI A ZLODĚJI

Dům se potýká s nemalým počtem problémů. Jedním z nich je neplacení. „Jeden z bydlících dluží na nájemném 120 tisíc korun. Když jsem byl po půlroce urgovat placení, přišla mi otevřít jeho družka, která byla překvapena tím, že se má nájem platit. Zlepšení nenastalo ani po uplynutí jednoho roku, kdy nebyl zaplacen jeden jediný nájem. Ke slovu proto přišlo krajní řešení – exekuční vystěhování. Jiný případ: Polák pronajímá byt o velikosti 4+1 nepřizpůsobivým. Vyskytuje se v něm 25 lidí. Výsledek? Všudypřítomný zápach, nikotinový dým, nepořádek, zlodějny. I zde je v řešení soudní vystěhování. Dalšími problémy jsou krádeže LED světel (zloději je strhávají ze zdí), devastování sklepních prostor (pachatelé přeřezávají pilkou dřevěné laťky kójí a dělají nepořádek). „Věřím, že na tyto záležitosti se stane účinným lékem bezpečnostní kamerový systém. Pořídíme jej z peněz za zakoupené zařízení v naší domovní výměníkové stanici, kterou nyní provozuje,“ rozloučil se s námi optimisticky Milan Hendrych.

Text a foto: Petr PROKEŠ