Svoji funkci nabízí na každé schůzi

« Jak jsme začínali (119) »

Funkci předsedkyně samosprávy vykonává již 14 let. Opotřebovaně ale nevypadá. „To bude asi tím, že funkci vykonávám s optimismem,“ poznamenala s nadhledem a úsměvem.

NEUNESL NÁVRH

Do funkce se dostala netradičně. „Před lety na výroční členské schůzi jsem byla proti návrhu předsedy, že si nejdříve uděláme zateplení, když jsme předtím ještě neměli v domě nic hotové. Řekla jsem, že nejsem sice žádný stavař a nemám žádné zkušenosti, ale že si myslím, že by se jako první mělo přikročit k výměně oken. Nezdálo se mi totiž, že by se nejdříve mělo zateplovat a potom zateplení narušit vyjmutím starých oken a instalací těch nových. Jsem totiž zvyklá užívat selský rozum. Se zlou jsem se ale potázala. Pan předseda těžce nesl, že si nějaká ženská od vařečky dovolí říct takový názor. Ve všech vchodech vyvěsil upozornění, ať se všichni bydlící obracejí na mě, že on skládá funkci. Potom se konala schůze a na ní mě bydlící zvolili,“ dala se do vyprávění opakovaně provázeného smíchem ŠÁRKA LANGOVÁ, předsedkyně SA 066 v bloku 631 v Albrechtické ulici na mosteckém sídlišti Výsluní.

„Svoji funkci nabízím na každé členské schůzi. Výsledkem je ticho. Nikdo to zatím nechce dělat,“ svěřila se paní předsedkyně. Kdysi začínala ve výboru SA s pěti lidmi – dvěma muži a třemi ženami. „Muži po čase odpadli, tvrdé jádro žen zůstalo,“ konstatovala.

CO STIHLI UDĚLAT

„Nejdříve jsme tedy neudělali zateplení, ale okna. Protože nebylo tolik peněz a nechtěli jsme si vzít úvěr, okna jsme vyměnili jen na jedné straně domu. Kdo chtěl, mohl si připlatit a nechat vyměnit okna i na druhé straně. Další fází byla velká rekonstrukce domu včetně generální opravy střechy a vybudování stříšek nad vchody. Nechali jsme si plochou střechu. Máme na ní instalované mechanické větráky na odvětrávání šachet domu. Po dokončení výměny oken na druhé straně jsme dům zateplili, nechali si udělat hezkou fasádu, zrekonstruovali lodžie, předělali vstupní prostory, podlahu v přízemí a suterénu zbavili trhajícího se linolea a položili dlažbu. Výmalbu chodeb jsme zvolili jednobarevnou a jednoduchou, bez válečku,“ popsala paní předsedkyně. Chodbové osvětlení mají na čidla. Zadní vchody jsou střeženy kamerami. Vyměněny byly v domě všechny stojaté i ležaté rozvody, kanalizace je vyčištěná. Zvažují instalaci systému otevírání vchodů na čipy.

ŠTĚNICE A DROGY

Trápí tady vůbec něco bydlící? Ještě nedávno štěnice. „Postupně byly v každém vchodu,“ uvedla paní Šárka. V domě proto opakovaně zasahovali deratizátoři. „Přesvědčili jsme se, že jeden postřik nestačí. Štěnice se po postřiku přesunovaly do okolních bytů. K tomu ještě problémový bydlící tahal věci od popelnic do bytu. Již u nás nebydlí,“ sdělila paní předsedkyně.

„Měli jsme tady velmi problémového nájemníka, do 6. patra za ním chodily hlučné návštěvy. Proto jsme je z domu vyhazovali,“ řekla Šárka Langová. Po čase dealer byt opustil. Nyní v něm bydlí slušný muž – zedník, jenž byt svýma rukama uvedl do vynikajícího stavu.

SLUŠNÍ LIDÉ

Bydlící dluhy nemají. Občas sice někdo zapomene zaplatit nájem, ale jde jen o měsíční výpadek, který výbor SA okamžitě řeší. „Máme výhodu v tom, že jsme zůstali družstevním domem a že v něm bydlí hlavně starousedlíci – slušní lidé. Převažují bývalí horníci a zaměstnanci ČSAD,“ informovala paní předsedkyně. Lidé se tedy mohou v klidu věnovat zvelebování domu. „Všechno funguje, ale ještě potřebujeme zrekonstruovat elektrické rozvody v bytech včetně jističů,“ rozloučila se s námi Šárka Langová.

Text a foto: Petr PROKEŠ