13

Nový bytový zákon byl přijat

Jaro 1994 přineslo po dlouhém a napjatém očekávání nový bytový zákon, který byl přijat dne 24. března. SBD Krušnohor se nepřipojilo k petiční akci, organizované Svazem českých a moravských bytových družstev, která měla ovlivnit podobu bytového zákona. Představenstvo záležitost projednávalo na svém zasedání počátkem března a dospělo k závěru, "že projednání bytového zákona by mělo být rozhodováno parlamentem bez našeho nátlaku".

V týdnu následujícím po přijetí zákona představenstvo SBD Krušnohor pověřilo místopředsedu Ing. Jiřího Koulu, aby podal v nejbližším termínu výklad zákona a zejména se soustředil na návrhy dalšího postupu Krušnohoru "při uplatňování spoluvlastnických vztahů". Spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům byly totiž zákonem nově upraveny.

SPONZOREM ATLETIKY

SBD Krušnohor se z rozhodnutí představenstva stalo v březnu 1994 sponzorem oddílu lehké atletiky Baníku Most. Představenstvo vzalo na vědomí poskytnutí sponzorského příspěvku ve výši 3 tisíc korun na základě svého staršího rozhodnutí z roku 1993. Příspěvek byl v usnesení označen za "sponzorskou výpomoc oddílu".

SHROMÁŽDĚNÍ NADVAKRÁT

Řádné shromáždění delegátů se konalo tradičně v restauraci Luna dne 27. dubna 1994. Vzhledem k tomu, že v této době nebyl dosud uzavřen hospodářský rok 1993, rozhodli delegáti o konání dalšího, mimořádného shromáždění. To se uskutečnilo v posledním červnovém dnu v mostecké Medůze. Mezi oběma shromážděními ovšem jednalo v "sebekritickém duchu" i představenstvo družstva. Konstatovalo, že "první" shromáždění delegátů nebylo dobře připraveno. Především nebyla předložena výroční zpráva (!) ani zpráva kontrolní komise včetně auditu. Představenstvo požádalo předsedu SBD Krušnohor Ing. Vladimíra Franka, "aby v pracovním pořádku provedl v aparátu nápravu a vyvodil důsledky".

TECHNICKÁ KOMISE SE POTÝKALA S PROBLÉMY

Se třemi základními problémy se potýkala technická komise SBD Krušnohor na svém zasedání dne 11. května 1994. Bylo třeba napravit chaos, který vznikl po písemně předloženém návrhu na opravu fasády v Litvínově. Z cenového návrhu totiž nebylo patrno, o kterou litvínovskou samosprávu (a tedy dům) se jedná. "Problém" měli zvládnout dva přední funkcionáři družstva Trykar a Lev. Jednomu bylo uloženo "zjistit podrobnosti", druhému spolupracovat na "technické" stránce věci, oba pak měli podat informaci představenstvu.

Podstatně složitější situace vznikly vysokými Cenami za montáž vodoměrů firmou ZIVO, a také při odečtech spotřeby teplé užitkové i studené vody.

Technická komise konstatovala "neúměrný nárůst ceny za montáž vodoměrů firmou ZIVO". Majitel firmy argumentoval celkovým zvyšováním cen a žádal o porovnání cen montáže s jinými firmami. Technická komise se proto obrátila na komisi kontrolní s doporučením, aby byla provedena revize faktur za montáž vodoměrů firmou ZIVO v letech 1992 - 1994, a to včetně porovnání s cenami montáže, které nabízely jiné firmy.

MIMOŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Již zmiňované mimořádné shromáždění delegátů mělo 30. června L994 na programu především zprávu představenstva, hospodářské výsledky roku 1993, zprávu kontrolní komise a výklad zákona o vlastnictví bytů. Pracovní předsednictvo shromáždění delegátů vytvořili Ing. Vladimír Frank, lng. .Iiří Koula, Zdeněk Bžoch a Ing. Svatoslav Kožíšek.

Předseda Frank konstatoval, že audit roku 1993 byl auditorem shledán "bez opravných nálezů" a je delegátům k dispozici. Dále informoval například o zvýšení plateb za pronájmy nebytových prostor počínaje 1.červencem 1994. Podstatnou byla zpráva o zavedení výběrových řízení pro jakékoliv práce přesahující částku 10 tisíc korun - s účinností od 1.září.

Zprávu o hospodářských výsledcích za rok 1993 přednesl hlavní ekonom družstva Ing. Svatoslav Kožíšek. Konstatoval zejména zvýšení tvorby fondu údržby a investic u samospráv, které měly dosud na účtech minimální částky, zmiňoval také otázky spojené s převodem plateb nájemného všech družstevníků na sporožiro a s účinným postupem vymáhání pohledávek u dlužníků.

NOVÝ ZÁKON V PRAXI

Pro delegáty byl zpracován metodický materiál. Měl sloužit jako stručná pomůcka "pro rozhodnutí o převodu bytu do vlastnictví". Družstvo se zavázalo umožnit každému družstevníkovi převod bytu do vlastnictví "nejpozději do 31.12.1995" s tím, že se "převod může uskutečnit i později". O praktickém naplňování bytového zákona se dozvíte více v dalších pokračováních našeho pravidelného seriálu, který mapuje bohatou, více než třicetiletou historii Stavebního bytového družstva Krušnohor.