12

Předsedové samospráv byli hodnoceni podle úrovně dlužného nájemného

HODNOCENÍ PŘEDSEDŮ SAMOSPRÁV

Představenstvo například uložilo předsedovi SBD Krušnohor, aby jedním z hlavních kritérií při hodnocení jednotlivých předsedů samospráv byla úroveň dlužného nájemného v "jejich" samosprávě. Vyplývá to ze závěru schůze představenstva, která se konala 29. září 1993. Předsedové samospráv měli podle tohoto usnesení představenstva s dlužníky osobně jednat. Na poradách předsedá samospráv měl být projednáván zejména následující program: předání seznamu dlužníků nad 3 000 korun (následně měli být družstvem žalováni všichni dlužníci, jejichž dluh přesáhl 3 500 korun), platby a přeplatky za teplo a teplou užitkovou vodu a návrh na výplatu přeplatků, hodnocení údržby výtahů a také pravidla pro údržbu a používání měřidel spotřeby teplé užitkové vody v jednotlivých bytech.

SMLOUVA O VYMÁHÁNÍ DLUHU

Dalším opatřením v oblasti boje s dlužníky nájemného bylo zahájení postupu, který legálně umožnila až doba po roce 1989. Představenstvo uložilo předsedovi družstva. aby u zavřel smlouvu s dodavatelskou organizací o vymáhání nájemného za přesně stanovených podmínek. Odměna organizaci neměla přesáhnout výši penále z. prodlení, které byl neplatič dlužen 5131, a měla být poukázána až po splacení dluhu konkrétním neplatičem. Důraz byl položen rovněž na způsob vymáhání "v souladu s platnými právními normami".

PŘEVODY DOMKŮ V CHUDEŘÍNĚ

I v roce 1993 pracovala komise pro privatizaci. Ukončila práce na přípravě smlouvy o převodu rodinných domků v Litvínově - Chudeříně jejich novým majitelům. Zároveň zahájila postup směřující k převedení garáží samospráv v Mostě. "Práci komplikují změny, které zřejmě vyjdou v bytovém zakoně," stěžovali si členové komise a zároveň tak zdůvodňovali pomalejší potup v této oblasti

LEV OPUSTIL PŘEDSTAVENSTVO

Na své zářijově schůzi představenstvo SBD Krušnohor vyslovilo souhlas "se žádostí pana Jana Leva o dočasné uvolnění z práce představenstva pro množství pracovních úkolů". Dlouholetý funkcionář Krušnohoru Jan Lev zůstal ovšem předsedou technické komise a měl i nadále právo účastnit se všech jednáni představenstva, což bylo v usnesení speciálně zmíněno. Tento bod jednání byl uzavřen obligátním, "úřednicky" naformulovaným poděkováním: Představenstvo děkuje tímto panu Levovi za jeho dlouholetou obětavou práci a ukládá vedení družstva zhodnotit jeho osobní přínos..."

NERVOZITA PO ZVÝŠENÍ NAJEMNÉHO

O nutnosti, důvodech a způsobu projednávání zvýšení nájemného od 1.února 1994 jsme podrobně informovali v minulé části seriálu o historii Krušnohoru. Opatření však přes svou opodstatněnost přineslo pochopitelně i projevy nervozity. "Své" si v tomto směru "užila" zejména komise pro samosprávy. Ta počátkem března 1994 představenstvu sdělovala, že byla v krátké době nucena řešit deset stížností samospráv, které se týkaly zvýšení nájemného. Komise například nesouhlasila se snížením nájemného z důvodu nevyužívání bytu. Z dnešního pohledu se jednalo opravdu o hodně naivní požadavek, následovaly však ještě horší.

Předseda jedné ze samospráv dokonce deklaroval svůj úmysl nájené neplatit. Komise pro samosprávy se s jeho dopisem vypořádala rázně a představenstvo ji v tom podpořilo: "Dopis předsedy samosprávy Jana Demuta představenstvu, kdy odmítá platit nájemné a prokazuje naprosté neporozumění věcí, které byly na schůzích předsedů samospráv vysvětleny, bude přečten a komentován na schůzi předsedů samospráv. Na stížnosti tohoto typu nebude odpovídáno."

ADRESNÉ VÝMĚRY

Představenstvo se výší nájemného pochopitelně zabývalo v mnoha dalších souvislostech. Například vzalo v potaz podněty kontrolní komise. Na základě jednoho z podnětů komise nebyl podepsán navrhovaný výměr nájemného. Musí být podepsán výměr za účetní jednotku, Ing. Kožíšek (hlavní ekonom - pozn. aut.) zajistí, aby výměr byl adresný," konstatuje se v usnesení představenstva.