11

Problém: Zvyšující se náklady na teplo

Problémy předsedů samospráv i správy družstva Krušnohor z roku 1993 až nápadně připomínají problémy, jež družstvo řeší i dnes. Nevěříte? Pak se stačí podívat do zápisů z porad předsedů samospráv ze zmíněného roku.

ZVYŠUJÍCÍ SE NÁKLADY

Na červnové poradě předsedů samospráv mostecké i litvínovské oblasti informoval předseda Krušnohoru Ing. Vladimír Frank o výsledku hospodaření družstva za rok 1992 a o průběžných výsledcích za první pololetí roku 1993. I když zápis neuvádí důvody, proč Frank informoval o výsledku hospodaření minulého roku až v polovině následujícího roku (asi proto, že schůze předsedů samospráv se tehdy konaly jen dvakrát do roka), je však naprosto jasné to, že se Krušnohor začal potýkat se zvyšujícími se náklady. "Hlavní problémy jsou ve zvyšujících se nákladech za dodávky tepla, vody, poplatcích za odvoz odpadu a zavedení daně z nemovitosti," praví červnový zápis. Nárůst těchto nákladů se stal důvodem zvýšení nájemného k 1. červnu 1993.

KDE HLEDAT ÚSPORY?

Předsedové se zvýšením nájmu zřejmě nesouhlasili a k tomu se jistě rozproudila bouřlivá diskuse. O tom však zápis mlčí. Obsahuje však poznámku, že snížení nákladů na výše uvedené položky je možné jen tehdy, zůstane-li zachováno stávající dominantní postavení teplárny (dnes První severozápadní teplárenská Komořany), dodavatele vody a Podniku bytového hospodářství. Předseda družstva Frank upozornil i na to, že ke snížení nákladů mohou přispět i jednotlivé domy svým hospodárným provozem. "Zejména po zabudování a převzetí měřičů vody a tepla," říká zápis z porady předsedů samospráv.

DLUH PŘESTAL RŮST

Během druhého čtvrtletí roku 1993 se podařilo zastavit růst dluhu na nájemném. Materiály z porad předsedů se však nezmiňují o tom, jak byl vysoký. Pravděpodobně se však jednalo o několikamilionovou částku. Nasvědčuje tomu vysvětlení, jakým způsobem bylo zastavení dalšího růstu dluhu dosaženo - výzvami směrovanými na dlužníky a zveřejňováním jejich jmen. "Všichni dlužníci s dluhem vyšším 3500 korun jsou zažalováni," píše se v zápisu.

NEBYLO NA PLACENÍ

Kvůli dluhům na nájemném se družstvo dostalo v roce 1993 do vážných ekonomických potíží. Krušnohor zaznamenal vážný problém v podobě nedostatku volných financí při běžné úhradě faktur dodavatelům zejména tepla. Krušnohor se tehdy zřejmě dočkal i prvních upozornění dodavatelů na možné sankce. Červnový zápis totiž jednoznačně uvádí: ... při nárůstu dluhů by to mohlo vést k plošným odstávkám. " Dodavatelé však zřejmě nebyli jediní, kdo Krušnohoru hrozili. Napovídá tomu poznámka o tom, že předseda družstva Frank vysvětlil smysl směrnice 2/93 o provádění vnějších vzhledových úprav domů s cílem zabránit penalizaci od odborných útvarů městských úřadů.

NÁKLADY NA BYDLENÍ ROSTOU

Zvláště rušno pak muselo být na poradě předsedů samospráv v prosinci roku 1993. V Mostě se porada konala čtyři a v Litvínově pouhé tři dny před Štědrým dnem. Důvod toho, proč byly obě porady svolány do předvánočního času plného stresujícího shonu byl zřejmý: nemá-li být narušena platební schopnost družstva, je nutno zohlednit některé skutečnosti v nájmu již počátkem příštího roku. Tedy roku v 1994. Předseda družstva Frank naservíroval předsedům na poradě opravdu chutné předvánoční finanční menu: Od 1. ledna 1994 se snižuje státní dotace na cenu tepla ze 40 na 16 procent, zvyšuje se cena za metr krychlový studené vody z 10,05 na 15 korun, zvyšuje se počet vysílaných programů v kabelové televizi, a tak se musí zvýšit i poplatek za ně na 25 korun. Za odvoz odpadu, jeho uložení a recyklaci se placená částka navýší zhruba na 14 až 16 korun na měsíc a družstevníka. Pro udržení chodu aparátu družstva je "nutný náklad ve výši 45 korun na byt, což odpovídá nákladům družstva v bývalém Severočeském kraji."

NEBYLO NA OPRAVY

Opravdová lahůdka byla servírována při konzumaci předvánočního finančního menu v podobě moučníku: Již třetí rok náklady na údržbu převyšují tvorbu fondu údržby a investic (FÚI) až o 3 miliony korun. U řady samospráv tak vzniká kritický nedostatek prostředků na větší opravy, zvlášť s ohledem na postupující inflaci. Frank proto rezolutně předsedům sdělil: "Nájemné bude muset být zvýšeno k 1. únoru 1994." Pro družstevníky neradostná zpráva. Ke zvýšení nájmu má tak dojít znovu po pouhých osmi měsících.