Dostal funkci bez agendy i zkušeností

« Jak jsme začínali (79) »

Blok 367 v Hutnické ulici upoutá vaši pozornost – jednak hýří svěžími barvami dodávajícími kolemjdoucím chuť do života a jednak stojí při hlavní mostecké tepně – třídě Budovatelů, takže jej denně mají na očích stovky chodců.

Radost na tváři Ing. JINDŘICHA FLÍDRA, předsedy SV 166 působícího v domě, ale v den našeho setkání vidět nebyla. „Kdosi nám zase ukradl bodové osvětlení ze zrekonstruovaných výtahů,“ sdělil. Zloděj to bude mít nyní těžší. V domě byl nainstalován kamerový bezpečnostní systém. „Kamery snad pachatele krádeží odhalí,“ vyjádřil přání předseda.

NA DVA ROKY

„Rozhodně nepatřím mezi lidi, kteří se hlásí o funkci,“ svěřil se Jindřich Flídr, když jsme se ho zeptali na to, jak k ní přišel. Jeho předchůdce byl mladší člověk, měl jiné zájmy, a navíc chodil do práce. Na dění v domě mu nezbýval čas, možná ani neměl chuť se této práci věnovat, a tak se vlastníci poohlédli kolem sebe. Shodou okolností zrovna Jindřich Flídr odcházel do důchodu, a tak volba padla na něj.

„Tehdy se na shromáždění vlastníků jednotek rozvinula diskuse. Lidé kritizovali, že nevědí to, s jakým objemem finančních prostředků dům hospodaří. Tehdejší předseda odpovídal na dotazy stylem, že peněz moc není, neuměl říci, co zamýšlí do budoucna apod. Dům byl postaven v roce 1963 a byl už opravdu zanedbaný. A tak jsem funkci přijal. Začal jsem ji vykonávat od 1. listopadu 2002. Vzal jsem ji na dvě leta, dělám ji dodnes – už jedenáctým rokem,“ popsal Jindřich Flídr.

BEZ AGENDY

Začátky ve funkci neměl lehké. Předchůdce mu totiž nepředal agendu, ani zkušenosti. Na kdeco se proto chodil ptát na správu družstva. Její pracovníci mu ochotně poskytovali informace, postupně získával kontakty. „To mi moc pomohlo. Dodneška jsem se spoluprací se správou družstva spokojen, i když netvrdím, že za ty roky bylo všechno růžové,“ zhodnotil. Při prosazování některých záměrů docházelo k dohadům a některé dokonce řešil i ředitel Krušnohoru.

Jindřich Flídr vzal výkon funkce pěkně od podlahy. Po zvolení zpracoval podrobný dokument o hospodaření v domě, o charakteristice objektu, nastínil vizi toho, co je zapotřebí udělat. Dokument rozdal všem partajím. Bydlící byli za informace rádi. Takto postupuje dodnes – vždy před shromážděním vlastníků.

VYNIKAJÍCÍ ÚDRŽBÁŘ

Našel i vydatného pomocníka. „Do domu se přistěhoval člověk, jenž má oprávnění na elektropráce. Koupili jsme zářivky a on dal do pořádku osvětlení ve společných prostorách, zkontroloval kontakty v elektroskříních, ty natřel, totéž učinil se zábradlím schodišť, nainstaloval čip na rozsvěcení světla před vchody, vyměnil žárovky ve sklepích atd. „Z pomocníka se stal údržbář a nyní člen výboru. Chválím ho na každém shromáždění vlastníků. Zaslouží si to za svoji pracovitost. Díky jemu šetříme peníze. Kdybychom jím prováděné práce zadávali firmám, platili bychom mnohem více. Tím údržbářem je Milan Pouček. Pochvalu si zaslouží také člen výboru Petr Vrána, který je mým zástupcem, a Danuše Radimáková, ta několik let pečuje o zeleň a v celém domě uklízí,“ popsal předseda.

ODVEDENÁ PRÁCE

Za předsedování Jindřicha Flídra bylo odvedeno hodně práce. „Vyměnili jsme dlažbu ve vestibulech, v nich vybudovali podhledy, vyměnili troje vstupní dveře, dvoje lítačky, zajistili opravu střechy, okapových chodníků, rekonstruovali rozvody plynu, odpadu, instalovali nové vodoměry a měřidla spotřeby tepla, zvonková tabla, domácí telefony, vyměnili okna, zateplili objekt, rozvedli kabely na CIS, zrekonstruovali výtahy atd. „Při jednáních na správě družstva mi hodně pomohla praxe strojaře a ještě více ekonoma, takže jakýsi přehled o věcech mám a ledacos si dokážu spočítat. Možná díky tomu se mi podařilo získat důvěru vlastníků bytů, což mě těší,“ uzavřel Jindřich Flídr.

Petr PROKEŠ