8

V nové (porevoluční) době

Porevoluční doba přinášela i pro SBD Krušnohor nové podněty a nastavovala podmínky, s nimiž bylo nutné se vyrovnávat. Řešilo je i výroční shromáždění delegátů, které 30. dubna 1991 hostila sice "tradičně" mostecká restaurace Luna, tentokrát však už pod názvem Ceentral. Z pověření představenstva shromáždění řídil jeho člen Josef Dragoun.s

ZNOVU O STANOVÁCH

Řešení problematiky stanov vysvětloval v úvodní zprávě představenstva o činnosti družstva jeho předseda Ing. Vladimír Frank těmito slovy: "Podle zákona o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví č. 176/1990 Sb. je uloženo schválit do 30. 4. 1991 nové stanovy družstva a zvolit nové orgány. Proto předpokládáme upravený návrh stanov, který vychází ze současných platných stanov. Je to z toho důvodu, že má být v krátké době nový zákon, podle kterého budou muset být opět vydány nové stanovy. Tento zákon zatím vydán, nebyl." "Klasický" byl nastolený problém samospráv, které aktivně pracují, a těch ostatních. Vyjádřen byl i následujícím poměrem. "Z výročních členských schůzí samospráv bylo odevzdáno 49 zápisů z 87 samospráv," uvedl Frank.

NOVÁ DOBA

Nová doba s sebou přinesla liberalizaci cen, která měla přímý vliv na jednotlivé družstevníky. Předseda speciálně vysvětloval úpravy cen tepla, teplé a studené vody a kroky, které družstvo i svaz v této věci podnikly. Poprvé se zmínil o možnostech privatizace družstevních bytů v budoucnu. Pokud jde o další výstavbu, naznačil předpoklad, že by družstvo v případě zájmu mohlo stavět i nadstandardní byty. "Na stole" byla také žádost samosprávy č. 28 z Litvínova, která využila paragrafu 49 nového "družstevního" zákona a žádala o vznik vlastního nového družstva vyčleněním z Krušnohoru. Shromáždění tuto žádost nakonec schválilo "s vyčleněním členů, majetku a činností s účinky vzniku nového družstva."

DISKUSE

Diskuse přinesla některé momenty, které by zřejmě bylo možné docenit až s časovým odstupem, zejména se znalostí vývoje družstva roku 1996. Zástupce SA 64 Houba například kritizoval, že družstvem byla proplacena faktura, kterou za samosprávu neodsouhlasil, což dal včas na vědomí. Zástupce SA 68 Vízner se zase podivoval, že k "jeho" bloku byla přivezena hlína, která byla za několik dnů znovu odvezena. Jako host vystoupil na závěr diskuse předseda SBD Louny Dufek. Zdůraznil, že družstva jsou dobrovolná sdružení. V souvislosti s teplem se pozastavil nad právní stránkou problému. "Budeme vyžadovat měření na patě domu." konstatoval.

NOVÉ PŘEDSTAVENSTVO A KONTROLNÍ KOMISE

Zvoleno bylo nové patnáctičlenné představenstvo družstva ve složení Ing. Vladimír Frank (SA 12), Josef Trykar (SA 5), Josef Dragoun (SA 22), Jan Lev (SA 27), Milan Poživil (SA 29), Josef Svědínek (SA 17), Ing. František Pohanka (SA 13), Zdeněk Petrovický (SA 48), lng. Emil Fróhlich (SA 45), Pavel Kubásek (SA 59), Milan Okrouhlý (SA 4), Ing. Jiří Koula (SA 40), Ing. Miloš Jirásko (SA 68), Petr Račič (SA 67) a Ing. Gerhard Walter (SA 70). Představenstvo bylo voleno tajným způsobem ve čtyřech komorách podle paritního zastoupení jednotlivých oblastí. Nejvíce hlasů (35) získal Zdeněk Petrovický, předseda Frank získal naopak pouhých 16 hlasů. Kontrolní komisi (která měla na rozdíl od představenstva - jednu kandidátku) tvořili Zdeněk Bžoch, Ing. Josef Kříž, Jindřich Lisý, František Mocko, Ing. Josef Novák, Emilie Rohanová, Milan Vlk a náhradníky bvli Jan Houba, Ing. Eva Kratochvílová a Miroslav Pěnkava. Kontrolní komisi volilo celkem 114 delegátů a její předseda Zdeněk Bžoch získal - stejně jako Jindřich Lisý a Milan Vlk - plných 109 hlasů. Zajímavostí je, že členem volební komise byl i současný člen představenstva SBD Krušnohor Arnošt Ševčík.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Přebytek správy družstva za rok 1990 činil 1 789 255, 69 korun československých. Přidělen byl do "základního fondu střediska správy družstva". Přebytky střediska samospráv ve výši 885 540, 94 Kčs byly použity do základního fondu samospráv, do fondu údržby a investic samospráv a v menší míře do vnitrodružstevního fondu samospráv a na úhradu schodku z minulých let. Přebytek údržbářské základny (96 048,75 Kčs) byl rozúčtován na jednotlivé samosprávy.