5

Nový organizační řád i družstevní ples

Podzimní Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor se uskutečnilo 17. listopadu 1986. Z pověření představenstva ho řídil jeden z jeho členů, Josef Dragoun. Hlavní zprávu o činnosti přednesl předseda družstva ing. Vladimír Frank. Kritizoval mimo jiné některé samosprávy, které se nepřihlásily do soutěže samospráv a tudíž neodevzdaly hodnocení této soutěže. Ve své době se jednalo jistě o "závažné" pochybení. Hospodaření družstva v roce 1986 bylo podle Frankovy zprávy vyrovnané. Dodavatelsky bylo prováděno zateplování štítů a další práce byly zahájeny na domě v ulici Československé armády. S novým organizačním řádem seznámil delegáty z řad družstevníků dr. ing. Poloch, který rovněž informoval o tom, že se zpracovává i pracovní a s ním související "odpovědnostní" řád družstva. Z vystoupení delegátů je zajímavý záznam projevu současného člena představenstva Krušnohoru Arnošta Ševčíka, tehdy člena samosprávy 59. Ten upozornil na skutečnost, že výbor samosprávy má těžko řešitelný problém s jejím předsedou, který ani nepřišel na podzimní členskou schůzi této samosprávy. Ševčík v závěru roku převzal předsednickou funkci sám. Delegáti se ovšem dohodli i na takových detailech, jako pořádání celokrajské fotografické soutěže nebo na konání druhého družstevního plesu. Byly zřízeny nové samosprávy - SA 67 pro obytný dům 700 se 46 bytovými jednotkami, SA 68 pro obytný dům 705 0 115 bytových jednotkách a SA 69 pro obytný dům 706 s 92 bytovými jednotkami v Mostě. Kromě toho byla rozdělena dosavadní litvínovská samospráva 21, a to na 21 - Litvínov, Leninova ul., 20 a 11 - Litvínov, Zámecká 835 a 839. Výstupem z tohoto Shromáždění delegátů bylo i rozhodnutí provádět každý měsíc výborové schůze samospráv a zápisy z nich dodávat na správu družstva.

ÚDRŽBA BYTOVÉHO FONDU

Na následujícím Shromáždění delegátů SBD Krušnohor konaném 2. května 1987 v Mostě rozebral předseda Frank podrobně otázku údržby bytového fondu, jejího plánování a také zajišťování havarijní služby. Shromáždění bylo přítomno 143 oprávněných delegátů, tedy pětadevadesát procent ze sto padesáti zvolených delegátů. Delegátem pátého sjezdu Českého svazu bytových družstev byl (jednomyslně) zvolen předseda Krušnohoru ing. Vladimír Frank a jeho náhradnicí ing. Ludmila Moosová. Předseda Frank byl nucen reagovat na připomínky z diskuse, které se týkaly reklamačních řízení a odstraňování skrytých vad, hovořil i o řešení problematiky tepla a dodávek vody. Opět je zajímavé sledovat vystoupení současných vedoucích představitelů Krušnohoru. Nynější ředitel jeho správy František Ryba, tehdejší předseda samosprávy 32, poukázal na skutečnost, že porady předsedů samospráv a techniků domů řeší většinou problematiku Mostu a málo se věnují problematice Litvínova, Janova a Meziboří. Žádal o zajištění porad v Litvínově. Shromáždění delegátů v květnu 1987 rozdělilo mezi deset vybraných samospráv příspěvek 200 tisíc korun od Městského národního výboru v Mostě. Nejvíce, přes 57 tisíc, obdržela SA 9 v Mostě.