3

Na počátku osmdesátých let měl Krušnohor necelých 1.300 bytů

BYTOVÝ FOND

Bytový fond SBD Krušnohor čítal ke dni 15. prosinci 1981 1 278 bytových jednotek v Mostě (šlo o byty ve třinácti blocích v ulicích V Nezvala, V zahrádkách, 1. máje, Obránců míru, U lomu, SNP, K. J. Erbena, Družstevní, M. Gorkého, Lipové, Růžové, B. Martinů, J. Kubelíka a J. Wolkera), Litvínově (byty v šesti domech v ulicích Čapkově, Ukrajinské a J. K. Tyla) a Janově (devět č.p. v bloku G).

VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Výroční shromáždění delegátů družstva proběhlo 20. dubna 1982 a řídil ho místopředseda představenstva Jan Lev. V diskusi vystoupilo celkem dvanáct delegátů. Vedle "tradičních" družstevních problémů (i tenkrát se hovořilo o opravách střech domů a o ústředním topení) byly projednávány především otázky vybudování údržbářské základny družstva. Celkově se shromáždění zúčastnilo sto pět delegátů ze sto šestnácti pozvaných. Přesná statistika účasti zaznamenala, že z jedenácti delegátů, kteří nedorazili, jich, mělo osm odpolední směnu, dva byli nemocní a jeden byl na neodkladné služební cestě. Shromáždění delegátů ustavilo také osm nových samospráv v Litvínově a Meziboří, a to z bývalých samospráv sloučeného SBD pracovníků CHZ ČSSP Litvínov. Dále byly zřízeny tři nové samosprávy v Janově a jedna v Meziboří. Finanční přebytek správy družstva činil za Most více než 144 000 a za Litvínov téměř 42 000 korun. Převeden byl vesměs do fondu nebytových investic, téměř patnácti tisíci korunami však bylo také pamatováno na "politicko-výchovnou činnost".

PŘEDSTAVENSTVO ODMĚŇOVALO

Na „prázdninové" schůzi v srpnu 1982 rozhodovalo představenstvo družstva o výplatě tzv. výkonnostních odměn pracovníkům Krušnohoru za první pololetí roku. Celková suma určená na odměny převýšila v tomto případě třicet sedm tisíc korun. Dvacet sedm tisíc si mezi sebou rozdělili členové představenstva, kontrolní komise a výborů samospráv. Pracovníkům "na dohodu o pracovní činnosti" bylo proplaceno tři tisíce devět set korun.

PLÁN PRO ROK 1983

V plánu na rok 1983 schválilo představenstvo SBD Krušnohor předpokládaný stav pětadvaceti pracovníků družstva, mzdový fond ve výši 888 tisíc korun a jeden milion byl určen na údržbu z toho 755 tisíc na údržbu vlastními pracovníky a 245 tisíc dodavatelským způsobem. Dále představenstvo vyslovilo souhlas s tím, aby dům čp. 403 v Ruské ulici v Mostě - Souši byl do budoucna využíván jako údržbářská základna družstva. Proto měl být uveden do "užíváníschopného" stavu, zatím ovšem bez větších stavebních zásahů. Rovněž byla projednávána úvaha o přípravě výstavby družstevních bytů pro zemědělské organizace v lokalitách obcí Lužice, Bečov a Nová Ves v Horách. V Lužicích se uvažovalo o sto třiceti, v Bečově o padesáti a v Nové Vsi o dvanácti bytových jednotkách.