2

Krušnohor se stal Krušnohorem  

KRUŠNOHOR

Důležitým mezníkem v dějinách družstva se stalo shromáždění delegátů konané 30. října 1979 v mostecké restauraci Luna. Pozváno bylo 107 delegátů, dostavili se 93. Z pověření představenstva řídil jednání tehdejší místopředseda Ing. Jiří Koula. Ten dal samozřejmě slovo také předsedovi představenstva Dr. Ing. Karlu Polochovi, který přednesl delegátům návrh na změnu názvu. Představenstvo navrhlo nový název "Stavební bytové družstvo Krušnohor v Mostě" s účinností od 1. ledna 1980. Tento návrh spojený se změnou článku 1 stanov delegáti 90 hlasy přijali (3 se hlasování zdrželi). Nový název v listopadu schválil ústecký severočeský krajský výbor Českého svazu bytových družstev a po zápisu změny v podnikovém rejstříku, což tehdejší Okresní soud v Ústí nad Labem učinil 10. prosince 1979, byl název SBD Krušnohor definitivně právně potvrzen.

PŘEDSTAVENSTVO

Již říjnové shromáždění delegátů v roce 1979 schválilo také úkol připravit další, tentokrát výroční shromáždění spojené s volbami na rok 1980.-To se uskutečnilo 22. dubna 1980 a zvolilo mimo jiné tři nové členy představenstva - Jaroslava Kužela, Vladimíra Suchardu a Jitřenku Táborskou; všechny z Mostu. Devítičlenné představenstvo SBD Krušnohor pracovalo tedy ve složení: Dr. Ing. Karel Poloch (předseda), Ing. Jiří Koula (místopředseda), Čestmír Pail, Ing. František Pohanka, Petr Svoboda, Jósef Trykar, Jaroslav Kužel, Vladimír Sucharda a Jitřenka Táborská.

DALŠÍ SLOUČENÍ

V následujícím roce došlo k dalšímu sloučení družstev. Český svaz bytových družstev - severočeský krajský výbor v Ústí nad Labem rozhodl o sloučení stavebních bytových družstev Krušnohor (přejímající) a SBD zaměstnanců Chemických závodů ČSSP v Litvínově (přejímané) ke dni 31. 12. 1981. "Ke dni sloučení stávají se členové přejímaného SBD CHZ ČŠSP Litvínov členy přejímajícího SBD Krušnohor Most, na které přecházejí všechna práva a závazky zanikajícího družstva bez likvidace," praví se šroubovaným úřednickým jazykem v rozhodnutí. Odůvodnění je opět v duchu doby "důležitý společenský zájem" a "záměr vytvořit předpoklady pro vznik ekonomicky stabilizovaného a organizačně uceleného družstva". Vše potvrdil opět ústecký okresní soud provedením změn v podnikovém rejstříku, pro zajímavost, přiložené kolky měly hodnotu plných 36 korun československých.

NOVÉ ZMĚNY

Ještě před sloučením rozhodla společná schůze představenstev obou slučovaných družstev o rozšíření představenstva Krušnohoru z dosavadních devíti na třináct členů s účinností od 1. ledna 1982.