Exekuce na družstvo

V těchto dnech se na Katastru nemovitostí u objektů SBD Krušnohor objevilo v jiných zápisech: „Zahájení exekuce – Stavební bytové družstvo Krušnohor“. Co se tedy stalo?


Dva žalobci

Exekuce na družstvo zařizují hned dva žalobci (tedy jako hlavní, k nim jsou ještě připodepsáni další dva). Pan Gomboš a pan Šimandl.

  1. Pan Gomboš chce od družstva (a opakovaně jsme vás o tom již informovali) seznam všech členů družstva. My jsme mu jej poskytli, ale začernili jsme vaše adresy. Dostal tedy vaše jméno a příjmení, datum vzniku členství, členské číslo a město, ve kterém máte bydliště. Začernili jsme vaši adresu. Proč? Protože tisíce jmen, včetně adres, je možné prodat např. „šmejdům“, různým prodejním společnostem, finančním společnostem, energetickým společnostem atd. A o to asi nikdo z vás nemá zájem. Pan Gomboš na nás nechal dát exekuci na tzv. nepeněžité plnění (nedlužíme tedy žádné peníze, ale nesplnili jsme rozhodnutí soudu) z důvodu, že nedostal adresy vás všech. Bohužel jsme ale již dostali i pokutu, kterou musíme v termínu uhradit, a tak nám nezbude než Gombošovi vaše údaje předat. Omlouváme se vám, ale již vás v tomto více chránit nemůžeme.
  2. Obdobně je to s další exekucí na nepeněžité plnění, kterou zase pro změnu dal na družstvo pan Šimandl. Přestože jsme již všechno splnili. Šlo o stažení nových stanov z webových stránek a vyvěšení rozhodnutí soudu na www stránkách. Dále šlo o zákaz konat volby dle nových stanov a nového volebního řádu. Učinili jsme tak přesto, že rozhodnutí soudu ještě nenabylo právní moci. Přesto soudní úřednice vydala tzv. doložku vykonatelnosti a na základě ní byla zapsána exekuce ke všem domům družstva. Platí tedy původní stanovy a původní volební řád, podle nich se konají i schůze a volby.

otisk obrazovky z katastru nemovitostí se zobrazením informace o exekuci


O co tedy jde?

Jedná se o pokračování kroků výše zmíněných pánů proti družstvu. Oba se bijí v prsa, jak jim jde jen a pouze o družstvo (a s nimi ještě připodepsaní pánové Štrombach a Klimeš), ale stále na družstvo podávají nesmyslné žaloby, které dnes účelově dovádějí až k exekucím. Těmi pochopitelně výrazně poškozují družstvo a vás, všechny družstevníky. Pánům se totiž nepovedlo za dobu od roku 2015 (kdy Gombošovo ataky proti družstvu, a zvláště proti řediteli Rybovi začaly) najít jedinou věc, která by ze strany představenstva družstva, kontrolní komise družstva a ředitele správy družstva byla udělána chybně. A tak zvolili cestu vyžadování různých seznamů a napadání jednání družstva a podávání předběžných opatření atd. Na jejich základech potom podávají exekuční návrhy. Nejde tedy o to, že by družstvo někomu něco dlužilo, jde o nepeněžitá plnění – seznamy a zákazy. Právníci družstva již celou situaci řeší.

Položme si tedy několik otázek

  1. K čemu je Gombošovi seznam členů? Proč jej tak tvrdošíjně vymáhá? Co s ním chce dělat? Jaký má vlastně právní zájem na jeho získání? (To vše v kontextu s nedůvěryhodností pana Gomboše. Již několikrát jsme zaznamenali a máme na to i svědky, že pan Gomboš si nedovoleně nahrával nějaké jednání – údajně pro svou potřebu – a nahrávku potom pouštěl třetím osobám). Co tedy asi udělá se seznamem nás všech?
  2. Proč pan Šimandl podává návrhy na předběžná opatření, která družstvu zakazují řídit se novými stanovami? Proč napadá volby (ve kterých nebyl na kandidátce, protože navrhl sám sebe, a ještě navíc pozdě)? Jaký má k těmto krokům právní zájem? Nejde jenom o pomstu družstvu za to, že s jeho firmou ukončilo spolupráci?