POZOR PŘI PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTCE A PŘECHOD DLUHŮ

Důležité informace pro vlastníky k převodům jednotek dle novely občanského zákoníku.

Při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí na nabyvatele dluhy předchůdce vůči osobě odpovědné za správu domu (tedy společenství vlastníků jednotek) – a to dluhy na příspěvku na správu domu a pozemku, i dluhy na plnění spojených s užíváním bytu a záloh na tato plnění (tedy zálohových plateb na služby spojené s užíváním bytu), a to za předpokladu, že nabyvatel tyto dluhy měl nebo mohl zjistit. Nadále však zůstává v platnosti ustanovení, podle kterého se převodce bytové jednotky stává ručitelem za tyto dluhy.

Při změně vlastnictví nezapomenout oznámit převod písemně do 30 dnů. Již není potřeba dokládat stavy měřičů v bytové či nebytové jednotce k převodu, jelikož bude provedeno vždy vyúčtování zálohových plateb za celý rok a půjde na posledního nabyvatele.