U P O Z O R N Ě N Í

Správa družstva je, na základě rozhodnutí vlády o omezení činnosti úřadů z důvodu opatření proti šíření koronaviru, do odvolání uzavřena pro osobní styk.

Pracovníci správy budou i nadále vyřizovat běžnou agendu.

Pro vyřízení nezbytných záležitostí použijte:

  1. Telefon (telefonní čísla najdete na stránce http://www.sbdkrusnohor.cz/kontakt/seznam.htm) nebo na 2-3 straně zpravodaje Krušnohor)
  2. E-mail (adresy najdete na stránce http://www.sbdkrusnohor.cz/kontakt/seznam.htm nebo na 2-3 straně zpravodaje Krušnohor)
  3. Informační server G5i (pokud máte zřízený přístup, přihlaste se na adrese https://info.sbdkrusnohor.cz)
  4. Poštovní schránku (vhoďte případný dokument do schránky u vchodu č. 1)

Nedožadujte se, prosím vstupu do budovy. Děkujeme

Ryba František, ředitel správy družstva