STANOVISKO K POSTUPU PANA GOMBOŠE A KLIMEŠE

Krajský soud v Ústí nad Labem jmenoval do představenstva našeho družstva pana Rybu, pana Ševčíka, pana Hokra, pana Korandu, pana Klímu, pana Klimeše a pana Gomboše. Věřili jsme, že je cílem konečně zvolit řádné představenstvo, a proto se nikdo z původních členů představenstva SBD Krušnohor neodvolal. Následně se ale odvolal pan Štrombach, a to proti jmenování pana Ryby a pana Ševčíka. Do představenstva tak bylo zapsáno ze 7 lidí jen 5. Stále jsme si říkali, že představenstvo je usnášení schopné a můžeme tak začít pracovat na volbách a restech za poslední rok a půl.

Představenstvo podle vnitřních předpisů družstva svolává a je to jistá forma slušnosti a respektu, nejstarší člen představenstva – Ing. Klíma. Ten jej také svolal na 28.4.2021 – dřív to možné nebylo, jelikož teprve na konci prvního dubnového týdne bylo představenstvo zapsáno do obchodního rejstříku.

Na toto jednání dorazilo 5 zapsaných členů představenstva, a to: Ing. Hokr, Ing. Koranda, Ing. Klíma, pan Gomboš a pan Klimeš. Poslední dva jmenovaní odmítli podepsat prezenční listinu, protože o programu jednat nechtějí.

Ačkoli pan Gomboš o programu jednat nechtěl, začal navrhovat 5 svých vlastních bodů, o kterých ochotný jednat je, a to i přes to, že v pozvánce tyto body nebyly a nebyl by takový postup v souladu se zákonem – i přes to, pokud šlo o body vymyšlené panem Gombošem, o těchto ochotný pan Gomboš jednat byl.

Ing. Hokr, Ing. Klíma a Ing. Koranda navrhovali vypustit většinu bodů z programu dle Ing. Klímou svolané pozvánky a žádali hlasovat alespoň o volbě předsedy a místopředsedy, aby mohlo družstvo začít zase fungovat v normálu. Pan Klimeš tomu byl nakloněn, ale zřejmě po poradě s panem Gombošem mu to pan Gomboš zakázal, protože po té pan Klimeš řekl, že nakonec ani o tomto bodu hlasovat nechce.

Pod 2,5 hodinách pak pan Klimeš s panem Gombošem odchází. Právě z toho důvodu se nic nevyřešilo.

Ing. Klíma svolává další jednání představenstva na 7.5.2021 od 12 hodin, pan Klimeš sděluje, že z pracovních důvodů nemůže, to bylo pochopitelné, proto se navrhlo, že se bude konat 7.5.2021 v jakoukoli odpolední hodinu. Toto nebylo akceptováno, protože prostě v pátek odpoledne pan Gomboš a Klimeš na družstvo chodit nebudou.

Ing. Klíma svolal na 12.5.2021 další jednání představenstva, které je taktéž akceptováno Ing. Hokrem a Ing. Korandou. Pan Gomboš a pan Klimeš mlčí. Namísto toho se pokouší svolat představenstvo na pondělí, 10.5.2021 od 16:30 hodin, ačkoli si jsou vědomi toho, že Ing. Hokr a Ing. Koranda v pondělí nemají časový prostor. To ostatně sdělili již 28.4.2021. V uvedenou dobu již ale byly dávno odeslány pozvánky Ing. Klímou na 12.5.2021.

Pan Gomboš tak nerespektuje řádně svolané představenstvo, nerespektuje, že představenstvo svolává nejstarší člen a zároveň, že dva členové oznámili, že se účastnit nemohou.

Aby se pokusil pan Gomboš upravit mínění dalších osob, snaží se svolávat něco na způsob demonstrace, na 16:00 hodin před družstvo. Toto setkání svolává v situaci, kdy nesdělí lidem všechny potřebné okolnosti, mj. to, že představenstvo je svoláno na 12.5.2021 (!).

Dostáváme se do situace, kdy jeden člověk, který má s družstvem společného vlastně to, že vlastní byty v SVJ (žádný družstevní podíl), do družstva se vrátil tak, že žaloval družstvo, že je členem-vlastníkem, což vlastně znamená, že žádnou majetkovou ani osobní vazbu na družstvo nemá, není řádným družstevníkem, ale i přes to má spoustu cílů a ví, proč a co vlastně družstvo dělá špatně. Družstvo zřejmě podle něj dělá špatně úplně všechno a je pak zvláštní, jak ty desítky let, vůbec mohlo bez pana Gomboše fungovat.

Je pak také zvláštní, proč pan Klimeš, který byl ochotný k diskusi a byl ochotný hlasovat a zvolit řádné vedení družstva po pokynu pana Gomboše již hlasovat nechtěl. Je pak smutné, že názor pana Klimeše jako člena představenstva ovládá a upravuje pan Gomboš.

Nenechte se zmást vyjádřeními pana Gomboše. Každý umí bořit, každý umí zničit, co už jednou postaveno bylo a každý umí pomlouvat. Vystavět ale něco, co funguje a zabezpečuje naše, Vaše bydlení a zajišťuje řádný servis a co fakticky naše hodnoty zajišťuje a drží, to už chce jiný díl práce. Hezky to vystihl G.B. Shaw, když řekl:

„Psaní uměleckých kritik má oproti sebevraždám jednu výhodu – při sebevraždě připravujete o život sebe, při umělecké kritice vraždíte druhé.“

Opravdu máme všichni zapotřebí živit a podporovat tuto „uměleckou“ kritiku, kterou nám pan Gomboš předestírá, nebo konečně zase začneme pracovat, tak jak se v družstvu pracuje poslední desítky let?

10.5.2021

Ing. Jiří Koranda, v.r.        Ing. Roman Hokr, v.r.        Ing. Petr Klíma, v.r.