JARNÍ SCHŮZE DRUŽSTEVNÍCH SAMOSPRÁV
JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
BUDOU PROBÍHAT HLASOVÁNÍM
PER ROLLAM (PÍSEMNĚ OBĚŽNÍKEM)

Vzhledem k probíhající pandemii nemoci covid-19 a z toho vyplývajících vládních opatření je nutno v souladu se zákonem č. 191/2020 Sb. v aktuálním znění uspořádat jarní členské schůze družstevních samospráv, stejně tak jarní shromáždění vlastníků jednotek formou písemného hlasování oběžníkem – per rollam.

V těchto dnech obdržíte návrh dokumentů určených k projednání a schválení. Jedná se o nejdůležitější body projednávané na jarních schůzích, především schválení hospodaření (účetní závěrky), plánu údržby (případně úvěru), schválení funkcionářských odměn a konečně u SA a SVJ, kde končí pětileté funkční období musejí proběhnout volby statutárního orgánu (u SVJ) a navazující volby, nebo doplňovací volby domovního výboru (u SVJ) a výborů samospráv (SA).

Podkladové materiály si pozorně prostudujte a rozhodněte se, jak budete hlasovat. Hlasování proveďte zaškrtnutím příslušného políčka. Nezapomeňte vyplnit své jméno, adresu a připojit podpis.

Součástí materiálů je i odpovědní obálka, kterou nemusíte opatřit známkou, protože je vyplacena příjemcem. Do této obálky vložte své hlasování a odešlete na správu družstva. Své hlasování můžete i vhodit přímo do schránky u vchodu č. 1 budovy správy v Mostě, nebo u vchodu pobočky v Litvínově. Konečně můžete vyplněné hlasování vhodit do schránky předsedovi výboru SA, nebo domovního výboru SVJ.

Nezapomeňte, že na hlasování máte pouze 15 dní od doručení materiálů. V případě, že hlasování z vaší strany neobdržíme v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhem nesouhlasíte.

František RYBA
ředitel správy družstva

U P O Z O R N Ě N Í

Správa družstva je, na základě rozhodnutí vlády o omezení činnosti úřadů z důvodu opatření proti šíření koronaviru, do odvolání uzavřena pro osobní styk.

Pracovníci správy budou i nadále vyřizovat běžnou agendu.

Pro vyřízení nezbytných záležitostí použijte:

  1. Telefon (telefonní čísla najdete na stránce http://www.sbdkrusnohor.cz/kontakt/seznam.htm) nebo na 2-3 straně zpravodaje Krušnohor)
  2. E-mail (adresy najdete na stránce http://www.sbdkrusnohor.cz/kontakt/seznam.htm nebo na 2-3 straně zpravodaje Krušnohor)
  3. Informační server G5i (pokud máte zřízený přístup, přihlaste se na adrese https://info.sbdkrusnohor.cz)
  4. Poštovní schránku (vhoďte případný dokument do schránky u vchodu č. 1)

Nedožadujte se, prosím vstupu do budovy. Děkujeme

Ryba František, ředitel správy družstva