Obsah stránek

Jak se pohybovat na našich stránkách?

Okno našich stránek je rozděleno na 3 základní oblasti.
a)  hlavní menu (obsahuje položky hlavního menu)
b)  podmenu (položky podmenu vztahujícího se k vybrané položce hlavního menu)
c)  oblast zobrazení obsahu stránek (zde se zobrazuje obsah jednotlivých stránek)

Po kliknutí na jednu z položek základního menu se v oblasti podmenu zobrazí položky podmenu vztahujcí se k vybrané položce hlavního menu a v oblasti zobrazení obsahu stránek se zobrazí buď nabídka jednotlivých položek podmenu nebo stránka, která se k vybrané položce hlavního menu automaticky nabízí.

Kliknete-li na položku podmenu v oblasti zobrazení obsahu stránek se zobrazí požadovaná stránka. U některých oblastí (poradna-právní poradna, zpravodaj-historie aj.) se v pravé části oblasti zobrazení obsahu stránek zobrazí seznam jednotlivých článků. Po kliknutí na určitou položku seznamu článků  se ve zbývající části oblasti zobrazení obsahu stránek zobrazí zvolený článek.


Stručný popis obsahu jednotlivých stránek

Úvod V oddílu Úvod naleznete základní úvodní stranu našich stránek, stranu na které se Vám naše držstvo představí a stranu s informacemi o www.sbdkrusnohor.cz
  Hlavní strana Základní stránka www.sbdkrusnohor.cz
  Úřední deska Zveřejňované dokumenty, oznámení o uložení zásilek apod.
  Kdo jsme ? Představení družstva a základní informace o nás.
  Certifikáty Informace o certifikaci ISO 9001 a ISO 14001
  Co zde najdete? Tuto stránku právě prohlížíte. Stručný popis obsahu stránek.
Kontakty V tomto oddílu naleznete kontaktní adresy hlavního sídla i pobočky SBD, naleznete zde informaci o úředních hodinách atd.
  Kde nás najdete? Adresa hl. sídla a pobočky, fotografie i zobrazení na mapce
  Kontaktní seznam Seznam telefonních čísel a emailových adres SBD Krušnohor
Zpravodaj Tento oddíl se vztahuje k našemu tištěnému zpravodaji a obsahuje výběr nejzajímavějších článků, článků o teple a tepelném hospodářství, články o historii družstva a archiv zpravodaje ve formátu PDF.
  Zajímavé články Výběr nejzajímavějších článků ze zpravodaje SBD Krušnohor
Teplo Výběr článků týkajících se tepelného hospodářství
  Historie Články ze zpravodaje o historii družstva, samospráv a společenství vlastníků
  Archiv Archiv zpravodaje. Jednotlivá čísla jsou ve formátu PDF  [pdf]
Informace Zde naleznete informace o tom, co by mělo naše členy zajímat a informace o čem jednalo v nedávné době představenstvo.
  Aktuální informace Informace o čem jednalo představenstvo
  Zprávy z SA a SVJ Zde se můžete dozvědět, co je nového na drustevních a družstvem spravovaných domech.
  Dražební vyhlášky Stránka, na které zobrazujeme dražební vyhlášky, týkající se vymáhání dluhů.
Poradna Jestliže potřebujete s něčím poradit, zkuste se podívat sem, naleznete zde rady právníka a odpovědi na Vaše nejčastější dotazy.
  Právní poradna Rady právníka z oblasti bydlení
  Časté dotazy Zde naleznete odpovědi na Vaše nejčastější dotazy
Ke stažení Zde jsou k dispozici formuláře a oficiální dokumenty družstva.
  Formuláře Formuláře různých žádostí [zip(doc)]
  Dokumenty Stanovy, směrnice, řády, pravidla
Odkazy Odkazy na jiné internetové stránky, které by vás mohly zajímat.
  Odkazy Seznam odkazů na internetové stránky družstevních domů a společenství vlastníků.
  SMM Odkaz na stránky politického Sdružení Mostečané Mostu
Z dotací Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
InfoServer Co je služba info.sbdkrusnohor.cz? Jak začít s touto službou? Co potřebuji? Na tyto a další otázky Vám odpovíme.
Televize Informace o možnostech příjmu TV signálu v družstevních domech a v domech družstvem spravovaných.
Hledání Jestliže potřebujete na www.sbdkrusnohor.cz najít stránky dle nejrůznějších obsahových či datových kritérií, můžete navštívit tento oddíl.

Další informace o stránkách

Stránky jsou optimalizovány pro zobrazení pomocí prohlížeče MS Explorer verze 5 nebo vyšší při zobrazení s rozlišením 1024*768 s barevnou hlobkou 16 bitů. Zobrazení při rozlišení 800x600 je možné a je bezproblémové. U barevné hloubky 8 bitů (256 barev) jsou některé obrazovky méně...no...hezké.