Kdo jsme ?

Stavební bytové družstvo Krušnohor se sídlem v Mostě provádí správu 21 781 bytových jednotek, 320 nebytových jednotek a 1.069 garáží ve městech Most, Litvínov a Meziboří. Celkem tedy spravuje 23 170 prostorů a je největším bytovým družstvem v ČR.

Politika jakosti a environmentu
Hlavní úkoly a cíle

Vznik družstva se datuje rokem 1967. SBD Krušnohor vzniklo sloučením několika malých podnikových družstev v okrese.

Nejvyšším orgánem družstva je shromáždění delegátů (obdoba např. valné hromady a.s.).

Družstvo je mezi zasedáními shromáždění delegátů řízeno statutárním orgánem - představenstvem družstva

Představenstvo družstva SBD Krušnohor
Předseda
Místopředseda
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Arnošt
Ševčík
František
Ryba
Ing.
Roman
Hokr
Ing.
Petr
Klíma
Ing.
Jiří
Koranda
Jaroslav
Gärtner
Ing.
Ivo
Paďourek

a kontrolováno kontrolní komisí.

Kontrolní komise SBD Krušnohor
Předseda
Místopředseda
Člen
Člen
Člen
Jiří
Mertlík
Stanislav
Vajshajtl
Mgr.
Zdeňka
Němečková
Vladimír
Černík
Petr
Bucha

Vlastní výkon správy provádí správa družstva řízená ředitelem družstva.

Ředitel

František
Ryba

SBD Krušnohor má velmi produktivní správu bytového fondu. Na jednoho úředníka připadá cca 400 spravovaných jednotek. To je umožněno velikostí družstva a zintenzivněním všech jeho činností.

Družstvo má sídlo správy v Mostě (Čsl. armády č.p. 1766) a funkčně rovnocennou pobočku v Litvínově (Ukrajinská č.p. 997) . Družstvo je členem SČMBD .

Družstvo pracuje po celou dobu své existence jako ekonomicky samostatná právnická jednotka. Pravidelně sleduje vývoj ekonomických předpisů a především vyvíjející se legislativu a aplikuje je ve správě domů. Organizační struktura družstva je opřena o základní princip - samosprávné rozhodování bydlících v jednotlivých domech o činnosti, hospodaření a údržbě svého domu. Vlastní samospráva je potom limitována vnitrodružstevní legislativou, která se vyvíjela podle požadavků bydlících téměř čtyřicet let a je stále dle potřeby aktualizována. Samostatné právnické subjekty se k pravidlům družstva hlásí a řídí se jimi dobrovolně. Na druhou stranu jsou zapojeny do organizačního a legislativního systému družstva tak, aby mohly pravidla družstva ovlivňovat.