ZMĚNA PŘEDPISU

Na základě předběžných opatření a vydaných usnesení soudu budou pro členy družstva vydány nové předpisy pravidelných měsíčních plateb nájemného a cen služeb za užívání prostoru s platností od 1.1.2023. Výše předpisu zůstane stejná, bude však snížen příspěvek člena na správu a o daný rozdíl bude navýšena záloha za teplo topení. Příspěvek člena na správu od února do prosince 2022 činil 190 Kč/měsíc/byt a nově bude upraven na 161 Kč/měsíc/byt. Rozdíl 29 Kč x 11 měsíců (tj. 319 Kč) za rok 2022 bude vypořádán ve vyúčtování zálohových plateb za rok 2022.

František Ryba
ředitel správy družstvaZásady zpracování osobních údajů
ve Stavebním bytovém družstvu Krušnohor

Úřední deska
Zveřejnění podle stanov, oznámení o nevyzvednutých zásilkách apod.

Kontaktní seznam
Neznáte telefonní číslo nebo
email?

Sídla
Jestliže neznáte adresu, nebo
nás nemůžete najít

Dražební vyhlášky
Seznam dražebních vyhlášek
na byty ve spravovaných domech

Seznam spravovaných domů
Seznam domů spravovaných družstvem.

Formuláře
Různé žádosti a podobně.
Stačí vyplnit a zaslat.

Videoarchiv
Reportáže, rozhovory,
rady a návody

Nejčastější dotazy
Na co se nejčastěji ptáte...
Zde jsou odpovědi.

Právní poradna
Právník odpovídá na vaše
dotazy kolem bydlení

Základní dokumenty
Stanovy, domovní řád, požární
a poplachové směrnice atd.

Co najdete na www?
Stručný obsah našich stránek
a návod jak se zde pohybovat.

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím nahrávání telefonních hovorů.

doporučujeme stránky prohlížet při
rozlišení alespoň 1024x768 při barevné
hloubce 16 bitů a více. <<<


Formulář
Vystoupení z družstva
ke stažení zde

Pro družstevníky-vlastníky, kteří se necítí být členem Stavebního bytového družstva Krušnohor od 9.2.2016, tj. ode dne, kdy družstvo rozeslalo přípis, kterým oznámilo zánik členství
Aktuality


škrtnuté logo facebooku
Zrušili jsme
oficiální facebookové stránky

Stavební bytové družstvo Krušnohor zrušilo své stránky na facebooku. Důvodem zrušení je, že jsou prostřednictvím této sociální sítě anonymně šířeny lži, polopravdy a dezinformace.
Proto všem doporučujeme, aby jako zdroj informací používali tyto oficiální internetové stránky www.sbdkrusnohor.cz.
SETEP: Zastropování cen elektřiny a plynu ruší příspěvek „úsporného tarifu“

Severočeská teplárenská informuje své klienty o důsledku schválení nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Blíže na stránkách setep.cz
Vymalování společných prostor domu v Litvínově č.p. 922-924 v ulici Valdštejnská

Obyvatelé domu se mohou radovat z vymalování společných prostor na domě č.p.922-924 v ulici Valdštějnská v Litvínově. Bylo provedeno vymalování chodeb, sklepních prostor a dále byl proveden nátěr zábradlí.
Malování společných chodeb

Na bloku 706 v ulici Josefa Ševčíka v Mostě bylo provdeno malování společných chodeb. K již provedené výměně lina, která proběhla v loňském roce tak přibyly i čisté a krásné chodby. Dále bylo natřeno ve všech vchodech zábradlí, rozvodné skříně elekto a byly dodány i nová madla na zábradlí.
Výměna schránek bl. 90-91

V bytovém domě bl. 90-91 v tř. Budovatelů byly vyměněny staré dožilé schránky za nové.
Výměna lina bl. 705

V bytovém domě bl. 705 byly vyměněna původní lina na schosdištích ze suterénu do přízemí a provedeny nové čistící rohořže u hlavních vstupů do domu.
Rozšíření kamerového systému bl. 337

V bytovém domě bl. 337 bylo provedeno rozšíření stávajícího kamerového systému se záznamem o 4 ks kamerz toho 2 ks do výtahových kabin a 2 ks do společných prostor v suterénu.
Rozšíření kamerového systému bl. 374

V bytovém domě bl. 374 bylo provedeno rozšíření stávajícího kamerové systému se záznamem o 26 ks kamer ve společných chodbách domu.
Výměna výtahů bl. 374

V bytovém domě bl. 374 byla provedena výměna původních výtahů za nové moderní výtahy.
Malování a dlažba vstupů bl. 705

V bytovém domě bl. 705 byla provedena nová keramická dlažba na vstupních chodbách v suterénu a výmalba společných prostor (mimo oddělené prostory v suterénu).
Kamerový systém bl. 338

V bytovém domě bl. 338 byl zrealizovaný nový kamerový systém se záznamem. Byly osazeny 4 ks kamerových jednotek ves polečných prostorách u vstupů do objektu.
Kamerový systém č.p. 995

V bytovém domě č.p. 995 v Litvínově byl zrealizovaný nový kamerový systémse záznamem. Byly osazeny 3 ks kamerových jednotek jak na přístupech v domě, tak do výtahové kabiny.