Certifikáty


V červenci roku 2005 se Stavební bytové družstvo Krušnohor stalo prvním právním subjektem působícím v segmentu bytového družstevnictví v naší republice, který získal certifikát integrovaného systému řízení jakosti a environmentu dle norem ISO 9001 a ISO 14001. Od této doby prochází družstvo pravidelně tzv. dozorovými audity a recertifikací. Pravidelně tedy dochází ke kontrolám, které mají za úkol prověřit, zda systémy řízení kvality a environmentálního managementu byly shledány shodnými s požadavky příslušných norem.

Od července roku 2019 jsme také držitelem certifikátu potvrzujícího, že systém managementu bezpečnosti informací byl shledán shodným s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014.

Pro laika řečeno: To, že jsme držitelem certifikátů neznamená nic jiného, nežli že družstvo dělá vše pro spokojenost zákazníků, že se řízeně stará o nepoškozování životního prostředí a že se řádně snaží zabezpečit informace, které zpracovává a uchovává.

CERTIFIKÁTY SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT ZDE

Certifikát č. 152/2019

Certifikát č. 153/2019

Certifikát č. 154/2019

Příloha certifikátů

Výše uvedené certifikáty vydala akreditovaná certifikační společnost T Cert, s.r.o. s mezinárodní působností, zaměřující se především na certifikační audity v oblasti manažerských systémů řízení.OCHRANNÁ ZNÁMKA

Dne 28.6.2004 byla pod číslem zápisu 264084 do rejstříku ochranných známek spravovaným Úřadem průmyslového vlastnictví zapsána kombinovaná ochranná známka Stavebního bytového družstva Krušnohor. Součástí je i mezinárodní OMPI registrace.

Ochranná známka


OSVĚDČENÍ O ZÁPISU
OCHRANNÉ ZNÁMKY


CERTIFICAT
D'ENREGISTREMENT