Certifikáty
ISO 9001 a ISO 14001

V červenci roku 2005 byl našemu družstvu předán certifikační společností certifikát integrovaného systému řízení jakosti a environmentu ISO 9001 a ISO 14001. Stavební bytové družstvo Krušnohor se tak stalo v naší republice prvním právním subjektem působícím v segmentu bytového družstevnictví, který tuto certifikaci získal. Certifikátu osvědčuje, že nezávislá certifikační společnost ověřila funkčnost systému řízení jakosti a environmentu podle mezinárodních norem a že systém tyto normy splňuje.  Slovy výkonného ředitele certifikační společnosti: "Certifikace integrovaného systému neznamená nic jiného, než že má družstvo společnou certifikaci řízení kvality, že dělá vše pro spokojenost zákazníků a tzv. řízení environmentu je to, že se řízeně stará o nepoškozování životního prostředí.

Certifikáty ISO 9001 a ISO 14001


15.6.2005 - 15.6.2008


6.6.2008 - 6.6.2011

Každým rokem probíhá tzv. dozorový audit certifikovaného systému řízení jakosti a environmentu. Jedná se o pravidelné kontroly, které mají za úkol prověřit, zda činnost družstva probíhá v souladu s pravidly vycházejícími z norem ISO 9001 a ISO 14001. Udělené certifikáty mají platnost 3 roky. Proto vždy po třech letech, v případě úspěšně provedeného auditu, probíhá tzv. recertifikace, tedy předání nových certifikátů.

Všechny dozorové audity Stavební bytové družstvo Krušnohor absolvovalo úspěšně a v červnu 2008 byla provedena první recertifikace.

OCHRANNÁ ZNÁMKA

Dne 28.6.2004 byla pod číslem zápisu 264084 do rejstříku ochranných známek spravovaným Úřadem průmyslového vlastnictví zapsána kombinovaná ochranná známka Stavebního bytového družstva Krušnohor. Součástí je i mezinárodní OMPI registrace.

Ochranná známka


OSVĚDČENÍ O ZÁPISU

OCHRANNÉ ZNÁMKY


CERTIFICAT

D'ENREGISTREMENT