Kontaktní seznam

HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ - DISPEČINK

Pondělí, Středa : 8:00 - 17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek : 8:00 - 13:00

(+420) 476 146 199  ,   (+420) 606 648 713  nebo  (+420) 606 648 715
e-mail:  dispecink@sbdkrusnohor.cz

Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispečinku společnosti Hasman-Výtahy na telefonním čísle
(+420) 800 136 018  nebo  (+420) 417 639 296
       
Spojovatelka 476 146 100
       
Pro telefonický kontakt používejte provolbu. Jednotlivá pracoviště volejte 476 146 XXX (kde XXX je číslo vnitřní linky)
Např. telefonní číslo sekretariátu ředitele je tedy 476 146 104.
Úsek ředitele
  Ředitel - František Ryba reditel@sbdkrusnohor.cz (sekretariát: 104)
  Sekretariát ředitele sekretariat.reditele@sbdkrusnohor.cz 104
  Informace informace@sbdkrusnohor.cz 106
  Zákaznické centrum podatelna@sbdkrusnohor.cz 199
  Sekretariát družstva sekretariat@sbdkrusnohor.cz 108
  Tiskový mluvčí tiskovy.mluvci@sbdkrusnohor.cz 109
       
Ekonomický úsek
  Vedoucí - Kateřina Kurková hlavni.ekonom@sbdkrusnohor.cz 110
       
Ekonomické oddělení
  Vedoucí - Lucie Libecajtová ekonomicke.odd.vedouci@sbdkrusnohor.cz 120
  Provozní účtárna SV provozni.uctarna.sv@sbdkrusnohor.cz 121 - 124
  Fakturace fakturace@sbdkrusnohor.cz 125
  Pokladna pokladna@sbdkrusnohor.cz 129
  Vyúčtování zálohových plateb vyuctovani.zaloh@sbdkrusnohor.cz 131
  Provozní účetní uvery@sbdkrusnohor.cz 133
  Evidence majetku evidence.majetku@sbdkrusnohor.cz 135
  Mzdy mzdy@sbdkrusnohor.cz 137
       
Odd. členských záležitostí
  Vedoucí - Lucie Zvěřinová clenske.zalezitosti.vedouci@sbdkrusnohor.cz 140
  Členská evidence clenska.evidence@sbdkrusnohor.cz 142,144
  Evidence nájemného evidence.najemneho@sbdkrusnohor.cz 145,146,149
  Nebyt. prostory a pojištění nebytove.prostory.pojisteni@sbdkrusnohor.cz 156
  Společné prostory nebytove.prostory.pojisteni@sbdkrusnohor.cz 157
       
Technický a investiční úsek
  Vedoucí - Hana Jánská vedouci.tiu@sbdkrusnohor.cz 180
  Inv. referent - A. Renka investicni.referent1@sbdkrusnohor.cz 180
  Inv. referent - J. Zámecký investicni.referent3@sbdkrusnohor.cz 180
  Inv. referent - S. Růžičková investicni.referent4@sbdkrusnohor.cz 180
  Referent inzenyrska.cinnost.referent@sbdkrusnohor.cz 180
  Technik 1 - Z. Bertlová technik1@sbdkrusnohor.cz 161
  Technik 2 - Z. Vlasáková technik2@sbdkrusnohor.cz 162
  Technik 4 - R. Vydra technik4@sbdkrusnohor.cz 164
  Technik 5 - D. Brodská technik5@sbdkrusnohor.cz 165
  Technik 6 - M. Losos technik6@sbdkrusnohor.cz 166
  Technik 7 - H. Šebková technik7@sbdkrusnohor.cz 167
  Bezpec. a požární technik bezpec.technik@sbdkrusnohor.cz 171
  Energetik energetik@sbdkrusnohor.cz 172
  Správa sítě sprava.site@sbdkrusnohor.cz 112
       
Úsek vnitřní kontroly, integrované systému řízení
  Vedoucí - Monika Kordíková vnitrni.kontrolor@sbdkrusnohor.cz 103
    evidence.pohledavek.vedouci@sbdkrusnohor.cz  
    iso@sbdkrusnohor.cz  
  Evidence pohledávek evidence.pohledavek@sbdkrusnohor.cz 150 - 153
  Pobočka Litvínov pobocka.litvinov@sbdkrusnohor.cz 115 - 116
       
Havarijní opravy provádějí tyto společnosti:
FIRECLAY, spol. s r.o. , MIXED s.r.o., Karel Skopec - VODOSERVIS ,
VOBAS s.r.o., KABEEX, s.r.o. , TOVOK - Petr Urban

Havárie výtahů:  Hasman-Výtahy: tel. 800 136 018  |  Otevírání bytů:  OBEX klíče, s.r.o.: tel. 725 069 076
Po kliknutí na zobrazený e-mail je třeba nahradit řetězec "(a)" znakem "@". Stránka je takto chráněna před SPAMovými roboty.

* Samostatná telefonní linka - bez použití provolby

Telefonické hovory jsou v zájmu zajišťování kvality poskytovaných služeb nahrávány. Záznamy jsou pořizovány pouze pro potřeby družstva a mohou být použity např. pro kontrolu při vyřizování reklamací. V případě, že nechcete z důvodu nesouhlasu se zpracováním osobních údajů, vyřídit záležitost telefonicky, navštivte družstvo osobně. Pokud máte zájem o další informace o zpracování osobních údajů, obraťte se na správce sítě, nebo informaci získejte na stránce sbdkrusnohor.cz/informac/zou.htm