Kontaktní seznam

HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ - DISPEČINK

Pondělí, Středa : 7:00 - 17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek : 7:00 - 13:00

(+420) 476 146 199 nebo (+420) 606 648 715
e-mail: dispecink@sbdkrusnohor.cz

Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispečinku společnosti Hasman-Výtahy na telefonním čísle
(+420) 800 136 018 nebo (+420) 417 639 296
Spojovatelka 476 146 100
Pro telefonický kontakt používejte provolbu. Jednotlivá pracoviště volejte 476 146 XXX (kde XXX je číslo vnitřní linky)
Např. telefonní číslo sekretariátu ředitele je tedy 476 146 104.
Představenstvo predstavenstvo@sbdkrusnohor.cz 104
Kontrolní komise kk@sbdkrusnohor.cz  
  Předseda - Jiří Mertlík predseda.kk@sbdkrusnohor.cz  
Úsek ředitele    
  Ředitel - František Ryba reditel@sbdkrusnohor.cz 104
  Sekretariát ředitele sekretariat.reditele@sbdkrusnohor.cz 104
  Fax   101
  Kontrolor vnitrni.kontrolor@sbdkrusnohor.cz 103
  Informace informace@sbdkrusnohor.cz 106
  Podatelna podatelna@sbdkrusnohor.cz 107
  Sekretariát družstva sekretariat@sbdkrusnohor.cz 108
  Tiskový mluvčí tiskovy.mluvci@sbdkrusnohor.cz 109
Ekonomický úsek    
Vedoucí - Kateřína Kurková hlavni.ekonom@sbdkrusnohor.cz 110
Sekretariát EÚ sekr.ekonom@sbdkrusnohor.cz 111
  Fax   102
Správa sítě sprava.site@sbdkrusnohor.cz 112
Evidence pohledávek evidence.pohledavek@sbdkrusnohor.cz 150 - 151
Pobočka Litvínov    
Pobočka Litvínov pobocka.litvinov@sbdkrusnohor.cz 115 - 117
  Fax   *476 754 084
Ekonomické oddělení    
Vedoucí - Lucie Libecajtová ekonomicke.odd.vedouci@sbdkrusnohor.cz 120
Provozní účtárna SV provozni.uctarna@sbdkrusnohor.cz 121 - 124
Fakturace fakturace@sbdkrusnohor.cz 125 - 127
Pokladna pokladna@sbdkrusnohor.cz 129
  Vyúčtování zálohových plateb vyuctovani.zaloh@sbdkrusnohor.cz 131
  Provozní účetní uvery@sbdkrusnohor.cz 133
  Evidence majetku evidence.majetku@sbdkrusnohor.cz 135
  Mzdy mzdy@sbdkrusnohor.cz 137
Odd. členských záležitostí    
  Vedoucí - Lucie Zvěřinová clenske.zalezitosti.vedouci@sbdkrusnohor.cz 140
  Členská evidence clenska.evidence@sbdkrusnohor.cz 141 - 144
Evidence nájemného evidence.najemneho@sbdkrusnohor.cz 145,146,148,149
  Nebyt. prostory a pojištění nebytove.prostory.pojisteni@sbdkrusnohor.cz 156
  Společné prostory nebytove.prostory.pojisteni@sbdkrusnohor.cz 157
Technický úsek    
  Vedoucí - Irena Čapková technicky.usek.vedouci@sbdkrusnohor.cz 160
  Technik 1 - Z. Bertlová technik1@sbdkrusnohor.cz 161
  Technik 2 - Z. Vlasáková technik2@sbdkrusnohor.cz 162
  Technik 3 - M. Vilhelmova technik3@sbdkrusnohor.cz 163
  Technik 4 - R. Vydra technik4@sbdkrusnohor.cz 164
  Technik 5 - Z.Šebek technik5@sbdkrusnohor.cz 165
  Technik 6 - M. Losos technik6@sbdkrusnohor.cz 166
  Technik 7 - H. Šebková technik7@sbdkrusnohor.cz 167
  Bezpec. a požární technik bezpec.technik@sbdkrusnohor.cz 171
  Energetik energetik@sbdkrusnohor.cz 172
Úsek inženýrské činnosti    
  Vedoucí - Hana Jánská inzenyrska.cinnost.vedouci@sbdkrusnohor.cz 180
  Inv. referent - A. Renka investicni.referent1@sbdkrusnohor.cz 181
  Inv. referent - J. Zámecký investicni.referent3@sbdkrusnohor.cz 183
  Inv. referent - S. Růžičková investicni.referent4@sbdkrusnohor.cz 184
  Referent inzenyrska.cinnost.referent@sbdkrusnohor.cz 185
Havarijní opravy provádějí tyto společnosti:
FIRECLAY, spol. s r.o., MIXED s.r.o., Karel Skopec - VODOSERVIS, Daniel Šimandl - Blesk Š&Š,
VOBAS s.r.o., KABEEX, s.r.o., TOVOK - Petr Urban

Havárie výtahů: Hasman-Výtahy | Otevírání bytů: Daniel Šimandl - Blesk Š&Š

Po kliknutí na zobrazený e-mail je třeba nahradit řetězec "(a)" znakem "@". Stránka je takto chráněna před SPAMovými roboty.

* Samostatná telefonní linka - bez použití provolby

Telefonické hovory jsou v zájmu zajišťování kvality poskytovaných služeb nahrávány. Záznamy jsou pořizovány pouze pro potřeby družstva a mohou být použity např. pro kontrolu při vyřizování reklamací. V případě, že nechcete z důvodu nesouhlasu se zpracováním osobních údajů, vyřídit záležitost telefonicky, navštivte družstvo osobně. Pokud máte zájem o další informace o zpracování osobních údajů, obraťte se na správce sítě, nebo informaci získejte na stránce http://www.sbdkrusnohor.cz/informac/zou.htm