Kontaktní seznam

HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ - DISPEČINK

Pondělí, Středa : 8:00 - 17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek : 8:00 - 13:00

(+420) 476 146 199 nebo (+420) 606 648 715
e-mail: dispecink@sbdkrusnohor.cz

Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispečinku společnosti Hasman-Výtahy na telefonním čísle
(+420) 800 136 018 nebo (+420) 417 639 296
       
Spojovatelka 476 146 100
       
Pro telefonický kontakt používejte provolbu. Jednotlivá pracoviště volejte 476 146 XXX (kde XXX je číslo vnitřní linky)
Např. telefonní číslo sekretariátu ředitele je tedy 476 146 104.
Představenstvo predstavenstvo@sbdkrusnohor.cz 104
Kontrolní komise kk@sbdkrusnohor.cz  
  Předseda - Jiří Mertlík predseda.kk@sbdkrusnohor.cz  
       
Úsek ředitele    
  Ředitel - František Ryba reditel@sbdkrusnohor.cz 104
  Sekretariát ředitele sekretariat.reditele@sbdkrusnohor.cz 104
  Fax   101
  Informace informace@sbdkrusnohor.cz 106
  Zákaznické centrum podatelna@sbdkrusnohor.cz 199
  Sekretariát družstva sekretariat@sbdkrusnohor.cz 108
  Tiskový mluvčí tiskovy.mluvci@sbdkrusnohor.cz 109
       
Ekonomický úsek    
  Vedoucí - Kateřína Kurková hlavni.ekonom@sbdkrusnohor.cz 110
  Sekretariát EÚ sekr.ekonom@sbdkrusnohor.cz 111
  Pobočka Litvínov pobocka.litvinov@sbdkrusnohor.cz 115 - 116
       
Ekonomické oddělení    
  Vedoucí - Lucie Libecajtová ekonomicke.odd.vedouci@sbdkrusnohor.cz 120
  Provozní účtárna SV provozni.uctarna.sv@sbdkrusnohor.cz 121 - 124
  Fakturace fakturace@sbdkrusnohor.cz 125 - 127
  Pokladna pokladna@sbdkrusnohor.cz 129
  Vyúčtování zálohových plateb vyuctovani.zaloh@sbdkrusnohor.cz 131
  Provozní účetní uvery@sbdkrusnohor.cz 133
  Evidence majetku evidence.majetku@sbdkrusnohor.cz 135
  Mzdy mzdy@sbdkrusnohor.cz 137
       
Odd. členských záležitostí    
  Vedoucí - Lucie Zvěřinová clenske.zalezitosti.vedouci@sbdkrusnohor.cz 140
  Členská evidence clenska.evidence@sbdkrusnohor.cz 142,144
  Evidence nájemného evidence.najemneho@sbdkrusnohor.cz 145,146,148,149
  Nebyt. prostory a pojištění nebytove.prostory.pojisteni@sbdkrusnohor.cz 156
  Společné prostory nebytove.prostory.pojisteni@sbdkrusnohor.cz 157
       
Technický úsek    
  Vedoucí - Irena Čapková technicky.usek.vedouci@sbdkrusnohor.cz 160
  Technik 1 - Z. Bertlová technik1@sbdkrusnohor.cz 161
  Technik 2 - Z. Vlasáková technik2@sbdkrusnohor.cz 162
  Technik 4 - R. Vydra technik4@sbdkrusnohor.cz 164
  Technik 5 - A.Fialová technik5@sbdkrusnohor.cz 165
  Technik 6 - M. Losos technik6@sbdkrusnohor.cz 166
  Technik 7 - H. Šebková technik7@sbdkrusnohor.cz 167
  Bezpec. a požární technik bezpec.technik@sbdkrusnohor.cz 171
  Energetik energetik@sbdkrusnohor.cz 172
       
Úsek inženýrské činnosti    
  Vedoucí - Hana Jánská inzenyrska.cinnost.vedouci@sbdkrusnohor.cz 180
  Inv. referent - A. Renka investicni.referent1@sbdkrusnohor.cz 181
  Inv. referent - J. Zámecký investicni.referent3@sbdkrusnohor.cz 183
  Inv. referent - S. Růžičková investicni.referent4@sbdkrusnohor.cz 184
  Referent inzenyrska.cinnost.referent@sbdkrusnohor.cz 185
  Správa sítě sprava.site@sbdkrusnohor.cz 112
       
Úsek vnitřní kontroly, řízení jakosti a environmentu
  Vedoucí - Monika Kordíková vnitrni.kontrolor@sbdkrusnohor.cz 103
    iso@sbdkrusnohor.cz  
       
Oddělení evidence pohledávek
  Vedoucí - Monika Kordíková evidence.pohledavek.vedouci@sbdkrusnohor.cz 103
  Evidence pohledávek evidence.pohledavek@sbdkrusnohor.cz 150 - 151
       
Havarijní opravy provádějí tyto společnosti:
FIRECLAY, spol. s r.o., MIXED s.r.o., Karel Skopec - VODOSERVIS, Daniel Šimandl - Blesk Š&Š,
VOBAS s.r.o., KABEEX, s.r.o., TOVOK - Petr Urban

Havárie výtahů: Hasman-Výtahy | Otevírání bytů: Daniel Šimandl - Blesk Š&Š

Po kliknutí na zobrazený e-mail je třeba nahradit řetězec "(a)" znakem "@". Stránka je takto chráněna před SPAMovými roboty.

* Samostatná telefonní linka - bez použití provolby

Telefonické hovory jsou v zájmu zajišťování kvality poskytovaných služeb nahrávány. Záznamy jsou pořizovány pouze pro potřeby družstva a mohou být použity např. pro kontrolu při vyřizování reklamací. V případě, že nechcete z důvodu nesouhlasu se zpracováním osobních údajů, vyřídit záležitost telefonicky, navštivte družstvo osobně. Pokud máte zájem o další informace o zpracování osobních údajů, obraťte se na správce sítě, nebo informaci získejte na stránce sbdkrusnohor.cz/informac/zou.htm