KontaktyStavební bytové družstvo Krušnohor
tř. Čs. armády 1766
Most
PSČ: 434 01


tel.: (+420) 476 146 100 (spoj.) *)
IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257
Datová schránka ID: bxy4cva

bankovní spojení:
ČSOB: 1035360 / 0300
Česká spořitelna: 1183662 / 0800

e-mail: sbd(a)sbdkrusnohor.cz ***)
www: sbdkrusnohor.cz

facebook.com/sbdkrusnohor/


*) Telefonické hovory jsou v zájmu zajišťování kvality poskytovaných služeb nahrávány. Záznamy jsou pořizovány pouze pro potřeby družstva a mohou být použity např. pro kontrolu při vyřizování reklamací. V případě, že nechcete z důvodu nesouhlasu se zpracováním osobních údajů, vyřídit záležitost telefonicky, navštivte družstvo osobně. Pokud máte zájem o další informace o zpracování osobních údajů, obraťte se na správce sítě, nebo informaci získejte na stránce https://sbdkrusnohor.cz/informac/zou.htm

**) Klienti využívající telefonní služby sítě CIS mohou pomocí tohoto čísla volat na SBD Krušnohor bezplatně.

***) Z důvodu ochrany před SPAMovými roboty je adresa pozměněny tak, že znak "ZAVINÁČ" je nahrazen řetězcem "(a)". Chcete-li adresu použít, musíte "(a)" nahradit znakem "@", jinak adresa nebude funkční.