Dokumenty a formuláře SVJ

Stanovy
    Vzorové stanovy SVJ - znění stanov platné na většině družstvem spravovaných společenství vlastníků.
       
Směrnice, pravidla a řády
    Domovní řád
    Směrnice k vedení účetnictví SVJ
    Směrnice pro odměňování členů orgánů SVJ a zaměstnávání a odměňování pracovních funkcí (verze 2018)
    Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii
    Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy
    Směrnice pro provádění stavebních úprav v bytě
    Pravidla pro používání mobilních telefonů a drobný nákup
  Pravidla pro kamerový systém (přílohy: č.1 , č.2 , č.3 , č.4 , č.5 )
    Směrnice pro vymáhání pohledávek za úhrady nákladů spojených s užíváním bytu
 
Pro shromáždění vlastníků jednotek
    Dopis představenstva k výročním členským schůzím samospráv a výročním shromáždění vlastníků jednotek – jaro 2020
    Obsah porad výborů samospráv, domovních výborů společenství vlastníků, výborů sdružení nájemníků a úředních správců
  Vzor pozvánky na shromáždění vlastníků jednotek
  Protokol o shromáždění vlastníků SVJ
  Zápis ze schůze domovního výboru
  Plná moc pro shromáždění vlastníků jednotek
  Zmocnění k zastupování podle čl. 3 odst. 5 stanov (manželé nebo spoluvlastníci)
>>vzor vyplnění zmocnění je k dispozici zde<<
 
Ostatní formuláře a dokumenty
  Návrh funkcionářských odměn členům výboru / domovního výboru společenství vlastníků
304-B Žádost o proplacení částky za telefonování a drobný nákup pro SVJ
    Sazebník činností a odměn

- soubor PDF (Acrobat Reader)
- soubor ZIP (komprimovaný dokument Word nebo Excel)


Dokumenty jsou ve formátu PDF (Adobe Acrobat Reader). V případě, že nemáte tento program nainstalovaný, můžete si jej stáhnout na adrese adobe.com/cz/


Kancelářský balík OpenOffice.org je plně funkční alternativa k Microsoft Office, přičemž je ZCELA ZDARMA. Kompletní plnou instalační sadu pro tento kancelářský balík můžete zdarma stáhnout na adrese openoffice.org/cs/ .