Přihlášení k informačnímu serveru sbdkrusnohor.cz

Jestliže jste již obdrželi přístupové jméno a heslo pro přístup na informační server,
můžete se přihlázit zde:


https://info.sbdkrusnohor.cz
Co je to "informační server sbdkrusnohor.cz" ?

Stavební bytové družstvo Krušnohor provozuje internetovou službu informačního serveru Integri G5i, ke které mohou jeho klienti přistupovat prostřednictvím sítě internet. Na informačním serveru mohou uživatelé služby najít informace, týkající se zejména jejich bytových či nebytových prostor a předsedové výborů SA a předsedové domovních výborů SV i informace o jejich domě.

Uživatelé této služby si mohou vyhledat údaje týkající se předpisu nájemného nebo příspěvku vlastníka, stav pohledávek a úhrad.

Přístup k informačnímu serveru Stavebního bytového družstva Krušnohor je určen pro členy družstva, pro vlastníky a nájemníky prostor spravovaných Stavebním bytovým družstvem Krušnohor, kteří mají přístup k síti Internet.

K využívání této služby stačí jen vyplnit a podepsat formulář "Žádost o přidělení přístupového jména a hesla do internetové aplikace", který najdete na adrese sbdkrusnohor.cz/ke_stazeni/formular/index.htm#infosbd, a osobně (nebo prostřednictvím České pošty) tuto žádost odevzdat v oddělení členské evidence na správě družstva v Mostě nebo na pobočce v Litvínově.

Na základě žádosti o přidělení přístupového jména a hesla a po ověření totožnosti uživatele bude budoucímu uživateli vydán doklad s uživatelským jménem a heslem (v případě doručení žádosti prostřednictvím pošty bude doklad zaslán na kontaktní adresu). Každý by si měl tento doklad uschovat pro případ, kdyby údaje potřebné pro přihlášení zapomněl. Přístup bude aktivován následující den, kdy se již uživatel bude moci k informačnímu serveru přihlásit a internetovou aplikaci používat. Stačí jen, aby na oficiálních stránkách družstva www.sbdkrusnohor.cz na hlavní stránce kliknul na odkaz "Integri G5i informační server", nebo aby v internetovém prohlížeči zadal adresu info.sbdkrusnohor.cz.

Při zadávání zakázky pro vývoj internetové aplikace a při jejím provozu je kladen velký důraz na zabezpečení dat. Systém je zabezpečen tak, aby důvěrná data jednotlivých klientů byla ochráněna před cizím přístupem a tím před případným zneužitím. Při přihlašování uživatel musí zadat své uživatelské jméno a heslo, které zná pouze on. Na základě těchto údajů je uživateli povoleno nahlížet pouze na odpovídající údaje.

Internetová aplikace se samozřejmě neustále vyvíjí.

Doufáme, že se službou budete spokojeni a že ji budete plně využívat.
Žádost o přidělení přístupového jména a hesla pro přístup k informačnímu serveru sbdkrusnohor.cz

Formulář je ke stažení k dispozici v různých variantách na stránce Formuláře
Mám problém se zobrazením elektronických faktur za výtahy. Nejdou mi otevřít.

Někteří předsedové domů mají na informačním serveru problém se zobrazením souborů elektronických faktur. Zejména se jedná o faktury vystavené firmou Jiří Hasman-Výtahy Most.

Elektronické faktury umožňují přímý import do našeho ekonomického systému. Z tohoto důvodu je upřednostňujeme před použitím formátu PDF.

Pro "lidsky přístupné" prohlížení souborů elektronických faktur formátu ISDOC je zapotřebí, aby byl počítač vybaven softwarem, který toto zobrazení umožňuje. Jedním z dostupných programů pro operační systém Microsoft Windows je program FormFiller společnosti Software602 a.s., který je ke stažení k dispozici na stránce https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/. Software je k dispozici zdarma.