Zprávy z SA a SVJ


O lodžie je zájem

Boom velkých investičních akcí (rekonstrukce domů, zateplení, fasády) je za námi, ale o práce „menšího“ rozsahu je stále velký zájem. Zvyšují totiž kvalitu bydlení.

Důkazem o tom je blok 623 v České ulici na mosteckém sídlišti Výsluní. Družstevníci ze SA 076 si na výroční členské schůzi schválili investici v podobě sanace lodžií.

Dělníci z firmy Fireclay před zahájením práce dokonce vystavěli nad schodištěm vstupu do domu provizorní přístřešek (na fotu vpravo), aby v případě „úletu“ stavebního materiálu či pracovního nářadí nedošlo k ohrožení zdraví bydlících. Velká pochvala za to!

Družstevníci se rozhodli pro dolní i horní zasklení systémem Alumistr. Vypadá moderně a je přitom decentní. Až budete číst tyto řádky, mělo by být dílo hotovo. Fireclay měl práci dokončit do 25. července.