Zprávy z SA a SVJ
DOSTALI JSTE E-MAIL S ŽÁDOSTÍ O OVĚŘENÍ E-MAILOVÉ ADRESY?

Bližší informace získáte v článku Brzo se setkáte s novinkou v komunikaci správy družstva s družstevníky a vlastníky z říjnového zpravodaje 2021
Nebudou klouzat

Nový předseda SA 065 Martin Votruba je pořádný koumák. Poradil se s výborem a nápad byl na světě – ve prospěch bezpečnosti bydlících družstevníků.

„Jedná se o montáž protiskluzových pásků na dlažbu ke vchodům, kde to při dešti nebo sněhu klouže,“ popsal technik družstva Radovan Vydra práci odvedenou firmou Mixed v bloku 630 v Albrechtické ulici na Výsluní.
Informace nade vše

Martin Votruba, jenž se v únoru ujal funkce předsedy SA 065 (blok 630 v Albrechtické ulici na Výsluní) po zemřelém předchůdci, to vzal pěkně „od podlahy“. Vlastně od vývěsních skříněk.

Ve všech šesti vchodech domu je nyní jejich obsah pravidelně aktualizován. Nechybějí informace, které by každý bydlící družstevník měl sice znát, ale sami víte, jak to chodí. Proto se můžete dočíst ve skříňkách o povinnostech domovníka (uklízečky), ale i o tom, čeho by se bydlící měli v rámci dobrých sousedských vztahů vyvarovat. Nechybí seznam členů výboru s kontakty na ně a také oznámení o výsledcích voleb per rollam v domě. Je vidět, že pan předseda pracuje v oboru, v němž platí, že informace jsou nade vše.
Jásot nad výsledkem

Po zveřejnění statistických čísel souvisejících s uspořádáním prvních celodružstevních voleb per rollam (Krušnohor č. 9/2021, str. 6 – 7) vyjádřil velkou radost z účasti bydlících družstevníků i samotného výsledku v domě předseda SA 046 (blok 606 v ulici Kapitána Jaroše na Výsluní) Miroslav Brabec. Pro body č. 1 – 5 (tedy všechny body) hlasovalo 46 družstevníků, což je necelých 72 %. „Takovou vysokou účast na běžných výročních členských schůzích jsme nikdy předtím neměli a snad ani jednotu názorů,“ jásal během návštěvy naší redakce Miroslav Brabec. Na náš dotaz ředitel správy družstva František Ryba sdělil, že ve volbách per rollam byla obecně znát vysoká účast – tedy nejen v této samosprávě. „Pro naše družstvo to byla novinka – a ta pochopitelně přitáhla pozornost bydlících. Až se budou konat členské schůze v normálních podmínkách, předpokládám, že účast poklesne k běžným číslům,“ vysvětlil ředitel správy.
Dva bloky ve sporu. Stále ještě?

Jde o bloky 520 (SVJ 231) a 519 (SVJ 233) v ulici Františka Ladislava Čelakovského na sídlišti Pod Lajsníkem. Bydlící z prvního bloku by rádi navýšili počet parkovacích míst, protože je jich v ulici nedostatek.

Bydlící z druhého bloku by naopak zachovali aspoň trošku zeleně a prostor pro hraní dětí. V březnu byla Radě města Mostu doručena petice tábora přívrženců rozšíření počtu parkovacích míst.

Obsah petice vzali radní na vědomí. Spor vyvrcholil v květnu, kdy upoutal pozornost sdělovacích prostředků, protože lidé vyšli ze svých domů a svá stanoviska si šli vyjasnit z očí do očí.

V dalších týdnech se vlastníci bytů z obou bloků setkali s odborníky, kteří pracují na vytvoření urbanistické studie řešící hned několik problémů sídliště Pod Lajsníkem. Od té doby je klid.

Jen zdánlivý? Později vedení statutárního města dokonce oznámilo, že nechá na prostranství mezi ulicemi Václava Talicha, Jaroslava Ježka a Františka Kmocha (u prádelny a čistírny Konopka) vystavět velký parkovací dům (první v Mostě).

Od dvou uvedených bloků s bydlícími ve sporu je to sice trochu z ruky, ale možná přece jen někomu pomůže.