Informace


PRO VLASTNÍKY

STANOVY

Stanovy jednotlivých SVJ můžete nalézt ve sbírce listin v obchodním rejstříku.
Smlouva o obstarávání správy domu je k nahlédnutí u předsedy domovního výboru (DV) nebo úředního správce.

Lenka CHARVÁTOVÁ
informační kancelář
SBD Krušnohor