SBD Krusnohor


Dražební vyhlášky

Most, ulice Jana Kříže, blok 710, č.p. 897, č.b. 4

Dražební jednání se koná dne 3. 8. 2018 ve 12.00 h prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz

Předmětem dražby je:
- bytová jednotka č. 897/4 v Mostě, v budově č.p. 892, 893, 894, 895, 896, 897, o velikosti 1+4 a ploše 80,68 m2 v prvním podlaží domu (na pozemku p.č. 4975/42, v k.ú. Most II, obec Most, zapsané na listu vlastnictví č. 6224, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most) s příslušenstvím a součástmi, jehož vlastníkem je Stavební bytové družstvo Krušnohor

Výsledná cena dražených nemovitostí činí 700 000 Kč
Nejnižší podání (vyvolávací cena) se stanoví ve výši 500 000 Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 33 000 Kč

Informace:
Dražební vyhláška č.j. 142 DC 00011/18-004
Exekutorský úřad Frýdek-Místek – Mgr. Jaroslav Kocinec