Dražební vyhlášky

Most, Kpt. Jaroše bl. 609, čp. 89, čb. 12


Dražební jednání se koná dne 1.září 2021 od 13:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb www.okdrazby.cz

Předmětem dražby je:
- členská práva a povinnosti člena Stavebního bytového družstva Krušnohor s právem užívání družstevního bytu č. 12 v Mostě v budově čp. 88-93 o velikosti 1+3 a ploše 62,06 m2 v 3. podlaží domu, (na pozemku p.č. 4931/5, v k.ú. Most II, obec Most, zapsané na listu vlastnictví č. 6224 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most) s příslušenstvím a součástmi, jehož vlastníkem je Stavební bytové družstvo Krušnohor.

Výsledná cena draženého předmětu činí 820.000,- Kč
Nejnižší podání (vyvolávací cena) se stanoví ve výši 546.667,- Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 140.000,- Kč

Inf.: dražební vyhláška č.j. 203 EX 11275/15-170 – Exekutorský úřad Přerov – JUDr. Lukáš Jícha

Most, Josefa Ševčíka bl. 709, čp. 865, čb. 4


Dražební jednání se koná dne 9. září 2021 od 09:30 h. prostřednictvím elektronického systému dražeb www.okdrazby.cz

Předmětem dražby je:
- členská práva a povinnosti člena Stavebního bytového družstva Krušnohor s právem užívání družstevního bytu č. 4 v Mostě v budově čp. 836 - 839 o velikosti 1+3 a ploše 75,45 m2 v 1. podlaží domu, (na pozemku p.č. 4975/26, v k.ú. Most II, obec Most, zapsané na listu vlastnictví č. 6224 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most) s příslušenstvím a součástmi, jehož vlastníkem je Stavební bytové družstvo Krušnohor.

Výsledná cena draženého předmětu činí 1.055.000,- Kč
Nejnižší podání (vyvolávací cena) se stanoví ve výši 703.333,- Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 180.000,- Kč

Inf.: dražební vyhláška č.j. 137 Ex 3809/20-79 – Exekutorský úřad Brno - Venkov – JUDr. Petr Kocián