Dražební vyhlášky

Litvínov, Janov, Hamerská 296, bl. G, č.b. 8

Dražební jednání se koná dne 24. září 2019 ve 10:00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz

Předmětem dražby je:
- družstevní podíl povinného v bytovém družstvu : Stavební bytové družstvo Krušnohor, Čsl. Armády 1766/84, 43401 Most, IČO:00043257, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. DrXXVI 204, s nímž je spojeno právo užívat byt č. 8 o velikosti 1+4 s příslušenstvím v 3. nadzemním podlaží bytového domu v budově č.p. 296 (na pozemku p.č. 341/8, v k.ú. Janov u Litvínov, obec Litvínov, zapsané na listu vlastnictví č. 1173 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most), na adrese Hamerská 296, Litvínov, Janov s příslušenstvím a součástmi, jehož vlastníkem je výše uvedené bytové družstvo.

Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem znalce na 90.000,- Kč
Nejnižší podání (vyvolávací cena) ve výši 60.000,- Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 20.000,- Kč

Informace:
dražební vyhláška č.j. 110 Ex 3356/16-325
Exekutorský úřad v Teplicích, Husitská 692/3, 415 01 Teplice - Mgr. Martin Svoboda

Most, Česká bl. 625, čp. 379, čb. 11

Dražební jednání se koná dne 11. září 2019 od 14:00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz

Předmětem dražby je:
- bytová jednotka č. 379/11 v Mostě v budově čp. 379 o velikosti 1+0 a ploše 33,35 m2 v 3. podlaží domu, (na pozemku p.č. 4936/63, v k.ú. Most II, obec Most, zapsané na listu vlastnictví č. 6224 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most) s příslušenstvím a součástmi, jehož vlastníkem je Stavební bytové družstvo Krušnohor.

Výsledná cena dražených nemovitostí činí 290.000,- Kč
Nejnižší podání (vyvolávací cena) se stanoví ve výši 145.000,- Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 40.000,- Kč

Informace:
dražební vyhláška č.j. 70019, 44 D 591/2017- Notářka se sídlem v Mostě Mgr. Alena Zahradníková

Družstevní podíl spojený s užíváním bytu Most, Františka Malíka 980, č. 7

Dražba se koná dne 2. září 2019 v 11.00 hodin prostřednictvím elektronické adresy www.exdrazby.cz

Předmětem dražby je:
- družstevní podíl povinného, kterého se dražba týká. Družstevní podíl povinného v bytovém družstvu: SBD Krušnohor, Čsl. armády 1766/84, 434 01 Most, IČO: 00043257, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. DrXXVI 204, s nímž je spojeno právo užívat byt č. 7 o velikosti 1+3 s příslušenstvím v 2. nadzemním podlaží bytového domu v budově č.p. 980 (na pozemku p.č. 4975/227, v k.ú. Most II, obec Most, zapsané na listu vlastnictví č. 6224 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most), na adrese Františka Malíka 980, Most, s příslušenstvím a součástmi, jehož vlastníkem je výše uvedené bytové družstvo.

Výsledná cena dražených nemovitostí činí 564 000 Kč
Nejnižší podání (vyvolávací cena) se stanoví ve výši 376 000 Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 55 000 Kč

Informace:
Dražební vyhláška č.j. 220 Ex 12701/13-145
Exekutorský úřad Praha 9 – JUDr. Milan Suchánek