Dražební vyhlášky

Most, Lidická bl. 600, čp. 76, čb. 11

Dražební jednání se koná dne 16.5.2018 od 13:00 h prostřednictvím elektronického systému dražeb www.okdrazby.cz

Předmětem dražby je:
- bytová jednotka č. 76/11 v Mostě, v budově čp. 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, o velikosti 1+3 a ploše 62,06 m2 ve 3. podlaží domu (na pozemku p.č. 4936/230, v k.ú. Most II, obec Most, zapsané na listu vlastnictví č. 6224 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most) s příslušenstvím a součástmi, jehož vlastníkem je Stavební bytové družstvo Krušnohor.

Výsledná cena dražených nemovitostí činí 450 000 Kč
Nejnižší podání (vyvolávací cena) se stanoví ve výši 300 000 Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 100 000 Kč

Informace:
Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 19871/17-36
Exekutorský úřad Přerov – JUDr. Lukáš Jícha