Dražební vyhlášky

Most, tř. Budovatelů bl. 90-91, čp. 2392, čb. 15

Dražební jednání se koná dne 24. října 2019 od 13:00 h do 13:30 h prostřednictvím elektronického systému dražeb https://www.okdrazby.cz

Předmětem dražby je družstevní podíl povinného, kterého se dražba týká:
- bytová jednotka č. 2392/15 v Mostě v budově čp. 2392, 2393 o velikosti 1+1 a ploše 38,30 m2 v 5. podlaží domu, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy

Výsledná cena (odhadní) dražených nemovitostí činí 225.000,- Kč
Nejnižší podání (2/3 výsledné ceny) se stanoví ve výši 150.000,- Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 15.000,- Kč

Inf.: dražební vyhláška č.j. 030 EX 21486/14-143 – Exekutorský úřad Brno - Město – Mgr. Jaroslav Homola

Litvínov, areál Pavel II, garáž č. 167

Dražba se koná dne 3.10.2019 ve 13:00 hodin prostřednictvím elektronické adresy www.okdrazby.cz

Předmětem dražby je družstevní podíl povinného, kterého se dražba týká:
- družstevní podíl povinného v bytovém družstvu: Stavební bytové družstvo Krušnohor, Čsl. Armády 1766/84, 43401 Most, IČO:00043257, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. DrXXVI 204, s nímž je spojeno právo užívat družstevní garáž č. 167 v Litvínově, areál Pavel II, stojící na pozemku parc. č. 2775/50, k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, zapsané na listu vlastnictví č. 3809, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most.

Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem znalce na 66.000,- Kč
Nejnižší podání (vyvolávací cena) ve výši 33.000,- Kč
Dražební jistota 3.000 Kč

Inf.: dražební vyhláška č.j. 030 EX 1484/15-165
Dražební vyhláška je k nahlédnutí v sídle družstva v Mostě.