Dražební a aukční vyhlášky

Most, Josefa Ševčíka bl. 709, čp. 865, čb. 4


Dražební jednání se koná dne 16.června 2022 od 10:00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb okdrazby.cz

Předmětem dražby je:
- bytová jednotka č. 4 v Mostě v budově čp. 836 - 839 o velikosti 1+3 a ploše 75,45 m2 v 1. podlaží domu, (na pozemku p.č. 4975/26, v k.ú. Most II, obec Most, zapsané na listu vlastnictví č. 6224 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most) s příslušenstvím a součástmi, jehož vlastníkem je Stavební bytové družstvo Krušnohor.

Výsledná cena dražených nemovitostí činí 1.055.000,- Kč
Nejnižší podání (vyvolávací cena) se stanoví ve výši 527.500,- Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 250.000,- Kč

Inf.: dražební vyhláška č.j. 137 Ex 3809/20-141 – Exekutorský úřad Brno - Venkov – JUDr. Petr Kocián

Most, Česká bl. 626, čp. 480, čb. 20


Dražební jednání se koná dne 15.června 2022 od 14:00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb www.drazbyprost.cz

Předmětem dražby je:
- bytová jednotka č. 20 v Mostě v budově čp. 476 - 484 o velikosti 1+kk a ploše 33,30 m2 v 1. podzemní podlaží domu, (na pozemku p.č. 4936/54, v k.ú. Most II, obec Most, zapsané na listu vlastnictví č. 6224 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most) s příslušenstvím a součástmi, jehož vlastníkem je Stavební bytové družstvo Krušnohor.

Výsledná cena dražených nemovitostí činí 620.000,- Kč
Nejnižší podání (vyvolávací cena) se stanoví ve výši 413.334,- Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 100.000,- Kč

Inf.: dražební vyhláška č.j. 05022 – Dražbyprost s.r.o., IČO 28741552, Mírové náměstí 2, 400 01 Ústí nad Labem, jednatel: Jan Prošek

Litvínov – Janov, Hamerská 294, bl. G, č.b. 3


Dražba se koná dne 15. června 2022 v 14:15 hodin prostřednictvím elektronické adresy: www.drazbyprost.cz

Předmětem dražby je:
družstevní podíl povinného v bytovém družstvu : Stavební bytové družstvo Krušnohor, Čsl. Armády 1766/84, 43401 Most, IČO:00043257, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. DrXXVI 204, s nímž je spojeno právo užívat byt č. 3 o velikosti 1+4 s příslušenstvím v 1. nadzemním podlaží bytového domu v budově č.p. 294 (na pozemku p.č. 341/6, v k.ú. Janov u Litvínova, obec Litvínov, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most), na adrese Hamerská 294, Litvínov, Janov s příslušenstvím a součástmi, jehož vlastníkem je výše uvedené bytové družstvo.

Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem znalce na 492.000,- Kč
Nejnižší podání (vyvolávací cena) ve výši 328.000,- Kč
Minimální příhoz byl stanoven na částku 10.000,- Kč

1/2 bytu č. 28 v č.p. 2005 ul. U Zámeckého parku v Litvínově


Dražební jednání se koná dne 15. června 2022 od 11:00 h do 11:30 h prostřednictvím elektronického systému dražeb www.drazby-exekutori.cz

Předmětem dražby je:
1/2 podílu bytové jednotky č. 2005/28 v Litvínově v budově čp. 2004, 2005, 2006 o velikosti 1+3 a ploše 78,75 m2 ve 2. nadzemním podlaží domu, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy

Výsledná cena dražených nemovitostí činí 612.000,- Kč
Nejnižší podání (vyvolávací cena) se stanoví ve výši 408.000,- Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 150.000,- Kč

Inf.: JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, pověřený vedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Mostě, Č.j. 50 EXE 4395/2020-14. (č.j. usnesení 120 EX 14032/20-118)