Dražební vyhlášky

Most, ulice Jana Kříže, blok 710, č.p. 897, č.b. 4

Dražební jednání se koná dne 30.11.2018 od 8:00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb exdrazby.cz

Předmětem dražby je:
- bytová jednotka č. 897/4 v Mostě, v budově č.p. 892, 893, 894, 895, 896, 897, o velikosti 1+4 a ploše 80,68 m2 v prvním podlaží domu (na pozemku p.č. 4975/42, v k.ú. Most II, obec Most, zapsané na listu vlastnictví č. 6224, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most) s příslušenstvím a součástmi, jehož vlastníkem je Stavební bytové družstvo Krušnohor

Výsledná cena dražených nemovitostí činí 700 000 Kč
Nejnižší podání (vyvolávací cena) se stanoví ve výši 350 000 Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 23 000 Kč

Informace:
Dražební vyhláška č.j. 142 DC 00011/18-013
Exekutorský úřad Frýdek-Místek – Mgr. Jaroslav Kocinec