Dražební vyhlášky

Garáž č. 722 v Litvínově areál Pavel 1


Dražební jednání se koná dne 22. listopadu 2017 od 11.00 do 13.00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz

Předmětem dražby jsou:
- družstevní podíl v družstvu spojený s právem užívat družstevní garáž č. 722 v Litvínově

Výsledná cena dražených nemovitostí činí 54 000,00 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 36 000,00 Kč
Dražební jistota se nevyžaduje.

Info:
dražební vyhláška č.j. 134 EX 08672/16-227
Exekutorský úřad Plzeň – město – Mgr. Jiří Prošek