Dražební vyhlášky

Most, Františka Malíka bl. 734, čp. 1005, čb. 117

Druhé kolo dražebního jednání se koná dne 04.12.2019 od 10:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb www.e-drazby.cz

Předmětem dražby je:
- bytová jednotka č. 1005/117 v Mostě v budově čp. 1000-1007 o velikosti 1+4 a ploše 95,12 m2 v 1. podlaží domu, (na pozemku p. č. 4975/230, 4975/231. 4975/232, 4975/233. 4975/234, 4975/235, 4975/236, 4975/237, v k.ú. Most II, obec Most, zapsané na listu vlastnictví č. 24493 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most) s příslušenstvím a součástmi, jehož vlastníkem je Stavební bytové družstvo Krušnohor.

Výsledná cena dražených nemovitostí činí 600.000,- Kč
Nejnižší podání (vyvolávací cena) se stanoví ve výši 300.000,- Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 60.000,- Kč

Inf.: dražební vyhláška č.j. 112 EX 3193/13-177 – Exekutorský úřad Děčín – Mgr. Zdeněk Pánek

Most, Česká, bl. 625, čp. 378/13, čb. 2

Dražební jednání se koná dne 22.01.2020 od 12:30 h. prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz

Předmětem dražby je:
- bytová jednotka č. 378/13 v Mostě v budově čp. 375 - 382 o velikosti 0+1 a ploše 33,35 m2 v 0. podlaží domu, (na pozemku p.č. 4936/62, v k.ú. Most II, obec Most, zapsané na listu vlastnictví č. 6224 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most) s příslušenstvím a součástmi, jehož vlastníkem je Stavební bytové družstvo Krušnohor.

Výsledná cena dražených nemovitostí činí 250.000,- Kč
Nejnižší podání (vyvolávací cena) se stanoví ve výši 166.667,- Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 20.000,- Kč

Inf.: dražební vyhláška č.j. 124 EX 11876/16-159 – Exekutorský úřad Litoměřice – JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.,v.r.