Dražební vyhlášky

Most, Slovenského národního povstání bl. 12, čp. 2772, čb. 5

Dražební jednání se koná dne 8. února 2018 od 13.00 do 15.00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz

Předmětem dražby jsou:
- bytová jednotka č. 2772/5 v budově v Mostě čp. 2769 - 2772 o velikosti 1+2 a ploše 50,70 m2 ve 2. podlaží domu, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy
Výsledná cena dražených nemovitostí činí 500.700,00 Kč
Nejnižší podání se stanoví ve výši 250.350,00 Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 45.000,00 Kč

Inf.: dražební vyhláška č.j. 209 Ex 1902/2014-114
Exekutorský úřad Liberec – Mgr. Magdaléna Popková

Most, Jana Kříže bl. 713, čp. 910, čb. 14

Dražební jednání se koná dne 16.04.2018 od 11:00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz

Předmětem dražby jsou:
- bytová jednotka č. 910/14 v Mostě v budově čp. 909-910 o velikosti 1+3 a ploše 68,50 m2 v 4. podlaží domu, (na pozemku p.č. 4975/49, v k.ú. Most II, obec Most, zapsané na listu vlastnictví č. 6224 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most) s příslušenstvím a součástmi, jehož vlastníkem je Stavební bytové družstvo Krušnohor.
Výsledná cena dražených nemovitostí činí 366.000,00 Kč
Nejnižší podání (vyvolávací cena) se stanoví ve výši 244.000,00 Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 25.000,00 Kč

Inf.: dražební vyhláška č.j. 085 Ex 3098/14-114
Exekutorský úřad - Praha 9 – JUDr. Milan Suchánek