Dražební vyhlášky


Most, ulice J. A. Komenského, blok 614, čp. 520, čb. 1


Dražební jednání se koná dne 3. října 2017 od 09.00 h prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz


Předmětem dražby jsou:
- bytová jednotka čp. 520/1 v Mostě, v budově čp. 518-522, o velikosti 1+4 a ploše 78,32 m², v 0. podlaží domu (na pozemku p.č. 4932/8, v k.ú. Most II, obec Most, zapsané na listu vlastnictví č. 6224, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most) s příslušenstvím a součástmi, jehož vlastníkem je Stavební bytové družstvo Krušnohor

Výsledná cena dražených nemovitostí činí 368 000,- Kč
Nejnižší podání (vyvolávací cena) se stanoví ve výši 184 000,- Kč
Dražební jistota se stanoví ve výši 138 000 Kč

dražební vyhláška č.j. 040 Ex 3299/10-28 Exekutorský úřad Prachatice – Mgr. Kamil Košina
Most, ul. Zdeňka Štěpánka bl. 347, čp. 2820, čb. 35


Dražební jednání se koná dne 9. října 2017 od 10.00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb www.eurodrazby.cz

Předmětem dražby je:
- bytová jednotka č. 2820/35 v Mostě v budově čp. 2818 - 2821 o velikosti 1+2 a ploše 50,70 m² ve 4. podlaží domu, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy

Vyvolávací cena je 400.000,00 Kč
Minimální vyvolávací cena je 200.000,00 Kč
Minimální příhoz byl stanoven na částku 10.000,00 Kč

Inf.: dražební vyhláška č.j. 133/2017-A – EURODRAŽBY.CZ a.s. tel. 800 900 490, e-mail: info@eurodrazby.cz