Informace z představenstva

Informace jsou ze zasedání představenstva č. 13 (26. června 2017), č. 14 (10. července 2017) a č. 15 (24. července 2017).
Představenstvo projednalo zápisy z jednání kontrolní komise č. 02 (15. února 2017), č. 03 (15. března 2017), č. 04 (12. dubna 2017), č. 05 (17. května 2017) a č. 06 (14. června 2017) o provedených kontrolách a učinilo k nim příslušná opatření a závěry.

PŘEDSTAVENSTVO SCHVÁLILO:

PŘEDSTAVENSTVO NESCHVÁLILO:

PŘEDSTAVENSTVO VZALO NA VĚDOMÍ:

PŘEDSTAVENSTVO ULOŽILO:

Arnošt Ševčík
předseda představenstva