Informace z představenstva
Informace jsou ze zasedání č. 9 (9. května 2017), č. 10 (15. května 2017) a č. 11 (29. května 2017).

PŘEDSTAVENSTVO SCHVÁLILO:

PŘEDSTAVENSTVO VZALO NA VĚDOMÍ:

PŘEDSTAVENSTVO ULOŽILO:

Arnošt Ševčík
předseda představenstva