Informace z představenstva

Informace jsou ze zasedání č. 26 (18. prosince 2017), č. 01 (8. ledna 2018) a č. 02 (22. ledna 2018).
Představenstvo projednalo zápisy z jednání kontrolní komise č. 10 (18. října 2017), č. 11 (15. listopadu 2017), č. 12 (13. prosince 2017) a č. 01 (10. ledna 2018) o provedených kontrolách a učinilo k nim příslušná opatření a závěry.

PŘEDSTAVENSTVO SCHVÁLILO:

PŘEDSTAVENSTVO NESCHVÁLILO:

PŘEDSTAVENSTVO VZALO NA VĚDOMÍ:

PŘEDSTAVENSTVO ULOŽILO:

Arnošt Ševčík
předseda představenstva