Informace z představenstva

Informace jsou ze zasedání představenstva družstva č. 19 (18. září 2017), č. 20 (2. října 2017).
Představenstvo projednalo zápisy z jednání kontrolní komise č. 8 (23. srpna 2017), č. 9 (20. září 2017) o provedených kontrolách a učinilo k nim příslušná opatření a závěry.

PŘEDSTAVENSTVO SCHVÁLILO:

PŘEDSTAVENSTVO NESCHVÁLILO:

PŘEDSTAVENSTVO VZALO NA VĚDOMÍ:

PŘEDSTAVENSTVO ULOŽILO:

Arnošt Ševčík
předseda představenstva