Informace z představenstva

Informace jsou ze zasedání představenstva družstva č. 22 (5. listopadu 2018), č. 23 (19. listopadu 2018).

PŘEDSTAVENSTVO SCHVÁLILO:

PŘEDSTAVENSTVO VZALO NA VĚDOMÍ:

Arnošt Ševčík
předseda představenstva