« Z představenstva SBD Krušnohor »

V Mostě dne 3.9.2021

Reakce na zaručené informace zveřejněné na sociálních sítích

Vážení družstevníci, na sociálních sítích se před nedávnem objevily dva články o SBD Krušnohor. Jejich autor, Lubomír Gomboš, svým originálním způsobem „informuje členskou základnu“ o aktuálním dění v našem družstvu. Řada z vás se nás ptala na naše stanovisko či názor k obsahu těchto článků, a tak vám ho tedy sdělujeme:


Téma první – usnesení o předběžném opatření soudu o zákazu výkonu prokury pro pana Rybu.

Ano, soud opravdu na návrh pánů Gomboše a Klimeše vydal toto předběžné opatření. Na vysvětlení, proč byla panu Rybovi udělena představenstvem družstva prokura, je třeba uvést, že ředitel Ryba zůstal na družstvu jako jediný vedoucí pracovník poté, co Lubomír Gomboš nechal před časem vymazat představenstvo družstva z rejstříku. Pan Ryba tak vedl 20 měsíců družstvo téměř sám. Je nutno připomenout, že družstevníci a vlastníci „absenci“ představenstva zaregistrovali jen okrajově. Ředitel plně využil všech svých pravomocí, aby družstvo bylo stále funkční. Jeho funkce ředitele však neumožňuje ze zákona některé úkony provádět. Z tohoto důvodu pak nové představenstvo jmenované soudem pana Rybu jmenovalo prokuristou, což znamená, že v případě potřeby mu zákon umožňuje i výkon rozhodování jako statutárnímu orgánu. Má to být ochrana družstevníků a vlastníků před tím, kdyby „někdo“ eliminoval činnost představenstva. To se ale pánům Gombošovi s Klimešem nelíbí, proč asi?


Téma druhé – „nebohý pan Klíma“ jako živý štít Františka Ryby

Ano, takovou informaci opravdu Lubomír Gomboš uvedl ve svém článku a je to opravdu myšlenková perla. Dokresluje to jen obrázek toho, jak se Lubomír Gomboš zarputile snaží útočit na pana Rybu, což dost často dle našeho názoru hraničí až se šikanou vůči panu Rybovi. Chování Lubomíra Gomboše se jeví, jako že vede svatou válku proti Františku Rybovi. Ale za co nebo spíše za koho?

Jen na okraj – při vší úctě k panu Klímovi, on by při své fyzické konstituci, jako živý štít panu Rybovi skutečně neobstál. Na druhou stranu, pan Klimeš splňuje parametry živého štítu pro Lubomíra Gomboše s velkou rezervou.


Téma třetí – SBD Krušnohor je v exekuci

Ne, není a lze si to snadno ověřit v rejstříku exekucí.


Téma čtvrté – proti vedení družstva soud nařídil už tři předběžná opatření

Nevíme, ale zde můžeme Lubomíru Gombošovi věřit, protože doposud byl iniciátorem všech předběžných opatření on, takže si to určitě dobře pamatuje.


Téma páté – auditor nechce provést audit účetní uzávěrky

Ne, auditor by rád provedl audit, ale bohužel ho provést nemůže, protože pánové Gomboš a Klimeš iniciovali usnesení soudu s předběžným opatřením zákazu činnosti předsedy a místopředsedy představenstva, a proto není nikdo oprávněn podepsat nejen smlouvu s auditorem na provedení auditu, ale ani vlastní audit.


Téma šesté – stojí investiční akce

Ne, nestojí. Netušíme, jak na tohle Lubomír Gomboš přišel. Družstvo funguje úplně normálně, probíhají výběrová řízení, kterých se jako členové výběrové komise účastní i pánové Gomboš s Klimešem, a následně se realizují i vlastní práce. Jediné, v čem je problém, jsou úvěry pro SA, ale i na nich pracujeme.


Téma sedmé – od několika předsedů má Lubomír Gomboš informace, že se přes zoufalé prosby neopravují poruchy.

Ne, poruchy a závady se opravují. Možná však ty „zoufalé předsedy“ umíme i vyjmenovat, že by fanklub firmy Blesk? Údržba pochopitelně normálně funguje, běžně ji provádí 8 firem.


Téma osmé – svolání shromáždění na 16. září 2021

A nyní vrchol cynismu nakonec. Lubomír Gomboš opravdu požadoval zařadit mimo program uvedený na pozvánce na program jednání představenstva družstva (nevyčítal takové jednání před nedávnem panu Klímovi?) svolání shromáždění (asi delegátů). On doopravdy chce svolávat shromáždění delegátů, které sám žalobou napadl, že je neplatné a delegáti jsou podle něj zvoleni nezákonně? V upřímnost takového jednání nemůže věřit ani největší snílek. Jednání na toto téma podle Lubomíra Gomboše prý zablokoval pan Ryba. Tak to už je tvrzení opravdu z říše pohádek. Pan Ryba nemůže zablokovat žádné jednání představenstva, protože zatím nepůsobí ve funkci člena představenstva s hlasovacím právem. Jednání je přítomen jako ředitel správy družstva. Odpovědnost za svolání shromáždění delegátů, resp. vyhlášení voleb je plně na představenstvu družstva, a ne na jeho řediteli. Toho jsme si my tři členové představenstva družstva plně vědomi a vyzýváme i pány Gomboše a Klimeše, aby neobstruovali při jednání statutárního orgánu a přistupovali k jednáním konstruktivně.

Už jen na okraj – nikým nebylo zmíněno žádné datum případného konání takové akce, tudíž to nemělo být ani Lubomírem Gombošem na sociálních sítích prezentované datum 16. září 2021.

Vážení družstevníci, jestli jste naše sdělení vydrželi číst až sem, tak vám děkujeme a přejeme vám příjemné prožití konce letošního léta