Informace z představenstva

Tyto informace jsou ze zasedání představenstva družstva č. 5 (ze dne 5. března 2018), č. 6 (ze dne 19. března 2018).

PŘEDSTAVENSTVO SCHVÁLILO:

PŘEDSTAVENSTVO NESCHVÁLILO:

PŘEDSTAVENSTVO VZALO NA VĚDOMÍ:

PŘEDSTAVENSTVO ULOŽILO:

Arnošt Ševčík
předseda představenstva