Informace z představenstva

Informace jsou ze zasedání č. 19, které se konalo 18. září tohoto roku.

PŘEDSTAVENSTVO SCHVÁLILO:

PŘEDSTAVENSTVO VZALO NA VĚDOMÍ:

PŘEDSTAVENSTVO ULOŽILO:

Arnošt Ševčík
předseda představenstva