Informace o realizaci projektů s finanční účastí EU a státního rozpočtu ČR v rámci
Integrovaného Operačního Programu (IOP) pro oblast intervence 5.2:
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích


Stavební bytové družstvo Krušnohor, tř. Čs. armády 1766, Most
za finanční spoluúčasti EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj pomocí finančního nástroje JESSICA v IOP zrealizovalo projekt "Výměna výtahů bl. 608" pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/16.08424.

Celkové náklady:
Vlastní finanční zdroje:
Úvěr JESSICA:
 
4 133 100,00
1 572 375,00
2 560 725,00
 
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 Kč (vč. DPH)
 
Dodavatel stavby: Jiří Hasman-Výtahy Most
Akce byla zrealizována v období 04 – 06/2015